Безкоштовно

Тема 8. Якість продукції

views 112
image_pdfВідкрити як PDFimage_printНадрукувати

Лекція по дисципліні “Економіка і організація виробництва”

1. Якість продукції, її рівні та показники

Якість продукції – сукупність властивостей продукції які обумовлюють її придатність задовільнити певні потреби споживачів відповідно до призначеня.

Рівень якості  – кількісна характеристика міри придатності продукції задовільнити потреби споживачів.

Рівні якості:

1) Абсолютний – характеризує якість певного виробу і відзначається шляхом вимірювання окремих показників, які взяті для оцінки ,

2) Відносний рівень передбачає визначення окремих показників в якості виробу порівняно з аналогічними виробами,

3) Перспективний рівень, якого можна досягти враховуючи основні здобутки науки і техніки,

4) Оптимальний – при якому сума витрат на виробництво і споживання даного виробу є мінімальною.

Для визначення рівня якості окремих видів продукції та для визначення якості всієї сукупної продукції застосовується певна система показників. Залежно від того, скільки властивостей характеризується, всі показники, можна поділити на три групи: 1) одиничні, 2)комплексні, 3)…

Одиничні характеризують лише одну властивість виробу, тому для загальної характеристики різноманітних виробів продукції використовують наступні групи показників:

1) показники призначення, які характеризують корисність виробу

2) Показинки надійності та безпеки – залежно від виду продукції вони характеризують можливість її тривалого використання або збереження здоровя людини,

3) екологічні показники – характеризують міру шкідливого впливу продукції на людину і середовище,

4) економічні показники,

5) ергономічні,

6) естетичні,

7) питомної чистоти,

8) Комплексний показник – характеризує риси декількох властивостей виробу одночасно,

9) узагальнюючий – характеризує загальний рівень якоті всієї сукупності продукції підприємства.

2. Якість як елемент конкурентоспроможності продукції

Конкурентоспроможність продукції – це сукупність її властивостей яка характеризує ступінь задоволення конкретної потреби споживача, порівняно з аналогічною, наявною на ринку продукцією. Конкурентоспроможність характеризує можливості продукції переважати на ринку

Елементи конкурентоспроможності:

1 якість

2 витрати – включають вартість самої продукції

3 витрати споживання при використанні продукції.

4 витрати на сервісне обслуговування продукції

Для кількісної оцінки конкурентоспроможності аналогічних видів продукції можна використовувати наступну формулу:

К = Епр/Еан * К1 * … * Кn

K1, … Kn- корегуючи коефіцієнти, які характеризують певні конкурентні переваги даної продукції.

Перевагою є ціна.

Ефективність продукції визначається шляхом порівняння корисного ефекту даної продукції та сукупних витрат.

3. Контроль якості на підприємстві, його види

На вітчизняних підприємствах  історично склалось, що організація всіх робіт по контролю якості займається відділ технічного контролю. Його головне завдання постійно забезпечувати потрібний рівень якості шляхом безпосередньої перевірки та створення умов, які б не допускали можливості появи браку.

Відділ технічного контролю складається з наступних підрозділів: 1)бюро зовнішнього контролю – перевіряє якість усіх ресурсів, які поступають на підприємство, 2)бюро експлуатації обладнання – оцінює роботу всього наявного обладнання, проводить аналіз відхилень в його роботі та розробляє заходи по недопущенню цих відхилень, 3)бюро технічного контролю у виробничих цехах. Це невеликі групи які контролюють якість продукції у ході її виготовлення, 4) Цетральна вимірювальна лабораторія – здійснює контроль технічних засобі в які використовують для оцінки якості продукції, 5)Інспекційна група – здійснює періодичні перевірки всіх чинників, які впливають на якість продукції.

Об’єкти контролю якості на підприємстві:

1) Вхідні ресурси: сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби; обладнання, інструменти, прилади; технічна документація, кваліфікація персоналу;

2) Виробничий процес: дотримання вимог технічної документації, щодо режимів виготовлення продукції; трудова дисципліна; якість продукції в ході виготовлення; кількість виготовленої продукції;

3) Результати роботи: готова продукція, кількість бракованої продукції та причини її появи, відсоток виконання виробничих завдань.

Основні види контролю

За організаційною  формою: суцільний, вибірковий, статистичний, «летючий»

За характером контрольних операцій: вимірювальний, візуальний, лабораторний

За стадією виробничого процесу: вхідний, проміжний, вихідний

За можливістю впливу на технологічний процес виготовлення продукції в разі виявлення відхилень: пасивний, активний

За місцем проведення контрольних операцій: стаціонарний – на спеціально обладнаних робочих місцях для контролю якості, змінений

4. Тотальна система управління якістю. Стандартизація

Тотальна система управління якістю – це спеціально створена і скоординована діяльність, яка повинна охоплювати усі складові ланки підприємства і всі стадії життєвого циклу продукції і спрямована на постійне досягнення більш вищого рівня якості.

Ця система базується на запобіганні можливості появи неякісної продукції, вона включає:

1)      Організацію контролю при розробці нової продукції

2)      Сумісну роботу з постачальниками вхідних ресурсів

3)      Контроль виробничого процесу

4)      Контроль всіх техю засобів

5)      Постійне підвищення кваліфікації персоналу

6)      Стимулювання працівників досягати якісни показників роботи

7)      Контроль готової продукції

8)      Організація гарантійного обслуговування

9)      Оцінювання (сертифікацію якості продукції і виробничого процесу, розробку системи відповідності за забезпечення якості)

Важливою складовою забезпечення якості є стандартизація, тобто встановлення і застосування єдиних підходів з метою впорядкування принципів, методів і форм забезпечення якості

Види стандартів

1)      Міжнародні стандарти розроблені «Міжнародною організацією з стандартизації ICO» – стандарти серії 9тис. їх використовують для експортної продукції. В україні ці стандарти є обов’язковими для застосування.

2)      Державні стандарти ДСТУ – обов’язкові для застосування в межах всієї країни

3)      Галузеві стандарти розробляються для регулювання окремою галуззю промисловості за вілсутності держ стандартів

4)      Технічні умови – регулюють відносини між замовниками і виробниками. Використовуються в разі розробки нових видів

5)      Стандарти підприємства в межах підприємства. Сертифікація – це надання споживачеві достовірної інформації по якості товару. Сертифікація продукції – це процес перевірки продукції на відповідність встановленим вимогам.

В Україні сертифікацією займається спеціальна державна установа. УкрСЕПРО- це організація, яка за допомогою певного маркування надає споживачеві інформацію про те, що:

А) продукція пройшла всі випробування щодо забезпечення якості(трилисник в кружечку)

Б) продукція підприємства пройшла випробування щодо основних вимог ( трилисник у квадраті)

В) продукція підприємства перевірена лише за окремими напрямками (просто трилисник)

image_pdfВідкрити як PDFimage_printНадрукувати

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *