Безкоштовно

Термодинамічна система та її види

views 95

У будь-якому явищі природи бере участь безліч різних тіл, так чи інакше зв’язаних між собою. При термодинамічному вивченні якого-небудь явища як об’єкт дослідження виділяється група тіл або одиничне тіло, або навіть окремі його частини. Об’єкт вивчення називається термодинамічною системою, а все, що лежить поза його границями, — навколишнім середовищем. Термодинамічною системою називається сукупність макроскопічних тіл, що обмінюються енергією як один з одним, так і з навколишнім (зовнішнім) середовищем.

Найпростішим прикладом термодинамічної системи (тіла) може служити газ, що знаходиться в циліндрі з поршнем. До навколишнього середовища варто віднести циліндр і поршень, повітря, що оточує їх, стіни приміщення, де перебуває циліндр із поршнем, і т.д.

Границю між термодинамічною системою й навколишнім середовищем часто називають контрольною поверхнею.

Якщо термодинамічна система не має ніяких взаємодій з навколишнім середовищем, то її називають ізольованою, або замкнутою системою.

Система, оточена так званою адіабатною оболонкою, що виключає теплообмін з навколишнім середовищем, називається теплоізольованою, або адіабатною, системою. Прикладом теплоізольованої системи є робоче тіло, яке знаходиться в посудині, стінки якої покриті ідеальною тепловою ізоляцією, що виключає теплообмін між робочим тілом і навколишнім середовищем.

Система, що має у всіх своїх частинах однаковий склад й фізичні властивості, називається фізично однорідною.

Однорідна термодинамічна система (як по складу, так і по фізичній будові), усередині якої немає поверхонь розділу, називається гомогенною (наприклад, лід, вода, гази).
Система, що складається з декількох макроскопічних частин з різними фізичними властивостями, відділених одна від іншої видимими поверхнями розділу, називається гетерогенною (наприклад, лід і вода, вода й пара й ін.).

Гомогенні частини системи, відділені від інших частин видимими поверхнями розділу, називаються фазами, Залежно від числа фаз гетерогенні системи називаються двофазною і трифазною (газоподібний, рідкий і твердий стан). Компонентом термодинамічної системи називають усяку хімічно однорідну систему.

Системи, що мають два ступеня свободи (термічну та деформаційну), називають простими або термодеформаційними.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *