Безкоштовно

Предмет термодинаміки і термодинамічний метод

views 73

Виникнення термодинаміки як методу аналізу взаємних перетворень теплоти у роботу в парових машинах. Узагальнення закономірностей перетворення енергії у різноманітних фізичних, хімічних та інших процесах внутрішню енергію тіл та зовнішню роботу і становлення термодинаміка як науки про енергію.

Уявлення енергії як міри руху матеріальних об’єктів та їх перетворення в процесах взаємодії друг з другом чи силовими полями. Різним формам руху матеріальних об’єктів відповідають різні види енергії: механічна, електрична, магнітна, хімічна – в кінетичному чи потенціальному вигляді.

Внутрішня енергія тіл як тепловий (тобто хаотичний механічний) рух мікрочастинок, що складають тіла. Участь внутрішньої енергії тіл у макроскопічних процесах перетворення видів енергії.

Термодинаміка виходить із понять, які вироблені даними дослідів, і базується на експериментально встановлених закономірностях. Термодинаміка використовує феноменологічний метод опису, викриваючи основну фізичну сутність різних явищ, і, не вдаючись до штучних моделей чи інтуїтивних уявлень, завдяки суворої логічної послідовності суджень встановлює для цих явищ кількісні співвідношення.

Таким чином, термодинаміка – це феноменологічна теорія макроскопічних процесів, що супроводжуються перетвореннями енергії.

Основні риси термодинамічного методу:

– термодинамічний аналіз базується на обмеженій кількості законів природи, або начал, підтверджених всім досвідом розвитку природничих наук:
перше начало – це окрема форма всезагального закону збереження і перетворення енергії стосовно теплових явищ;
друге начало визначає направленість макроскопічних процесів обміну енергією у тепловій формі;
трете начало характеризує поведінку речовин при температурі, близькій до абсолютного нуля;
умова взаємності або „нульовий закон” – закон про термічну рівновагу тіл з однаковою температурою.

– для опису процесів обміну енергією використовуються лише такі поняття і величини, що не пов’язані з уявленнями про мікроскопічну будову речовин, а характеризують результуючу дію усього ансамблю мікрочастинок макроскопічними параметрами, які можна безпосередньо виміряти чи обрахувати за даними вимірювань; такі параметри називають термодинамічними, як то: температура, тиск, густина;

– відповідно до попередніх двох особливостей термодинамічного методу він має обмеження щодо сфери застосування, зокрема як стосовно мікроявищ, так і стосовно метагалактичних процесів.

Застосування термодинамічного методу для вивчення й аналізу процесів перетворення і обміну енергією в тепловій і механічній формі, які відбуваються у теплових машинах, визначає предмет „технічної термодинаміки”, тобто вона є теорією дії теплових машин, що складають основу сучасної енергетики.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *