Завдання. Сформулюйте найважливіші особливості лінгвофілософської концепції Й.-Л. Вайсгербера. Дайте визначення поняття «мовний закон людства» за Й. Л. Вайсгербером. Назвіть основні принципи «закону рідної мови» Вайсгербера.

Вайсгербер основним рівнем існування мови вважав надіндивідуальний рівень рідної мови. Постійно підкреслюючи значення мови в житті людини і суспільства загалом, вчений наголошує, що держава жодним чином не має права втручатись у питання мовної спільноти, а спільнота – використовувати державні шляхи їхнього вирішення.

Найбільш дієвим підходом до мови, на думку вченого, є підхід енергетичний. Запозичивши у В. фон Гумбольдта ідею енергетейної сутності мови, Вайсгербер витлумачив її як силу (власне енергію), яка впливає на пізнавальну і практичну діяльність носіїв. Досить важливим є вплив мови на релігію, науку, мистецтво і політику.

Надзавдання лінгвофілософської теорії Вайсгербера полягало у виявленні в мові тієї картини світу, що сформувалася в ній завдяки зусиллям народу, який створив цю мову.

Мовний закон людства – будь-яка мова існує лише в межах певного колективу людей і для них ця мова є рідною, саме в цих межах вілбувається розвиток і функціонування мови; мова є найбільш стійкою і найважливішою опорою народного самоствердження.

Виховати мовну особистість, за Л. Вайсгербером, означає розкрити носієві мови наявну в його рідній мові духовну силу: процес створення духовної моделі реального світу засобами рідної мови і способом, притаманним лише цій мові.

Принципи “закону рідної мови”:

– кожна мова формує свій “мовний організм”;

– це формування розпочинається в ранньому дитинстві;

– духовна сила рідної мови розкривається у процесі виховання мовної особистості.