Готова робота!

Філософія мови: історія і сучасність (реферат)

Купити за 57 грн.
views 64

Зміст

Вступ.. 3

Розділ 1. Філософія і мова.. 4

1.1. Мова, модуси її існування. 4

1.2. Наука про мову наприкінці ХХ — на початку ХХI ст. 5

1.3. Філософія мови як навчальна дисципліна. 9

Розділ 2. Лінгвофілософський підхід до мови.. 12

2.1. Гумбольдтіанство. 12

2.2. Неогумбольдтіанство. 14

2.3. Структуралізм, постструктуралізм, постмодернізм і генеративізм у філософії мови  16

Розділ 3. Філософський підхід до мови.. 20

Розділ 4. Розвиток лінгвофівлософських ідей в Україні 24

4.1. Особливості лінгвофілософської думки східних слов’ян. Лінгвістична ситуація в Київській Русі після прийняття християнства. 24

4.2. Лінгвофілософські концепції Г. Сковороди, О. Потебні, Д. Овсянико-Куликовського. 27

4.3. Найпомітніші тенденції розвитку сучасної української філософії мови. 30

Висновки.. 33

Список використаних джерел

 

Вступ

Внаслідок багатовікових взаємозв’язків лінгвістичної й філософської думки сформувався один із напрямів досліджень ХХ ст. — філософія мови. Вона стала невід’ємною складовою майже всіх філософських і лінгвістичних концепцій сьогодення. Однак, на думку багатьох філософів, історія філософії мови існує у вигляді розрізнених, а часто й несумісних один з одним роздумів з цього приводу.

Мета реферату – дослідження історії філософії мови та виокремлення її сучасних тенденцій.

Завдання реферату:

  1. Проаналізувати виникнення філософії мови.
  2. Охарактеризувати лінгвофілософський та філософський підхід до філософії мови.
  3. Дослідити, як розвивалася лінгвофілософська думка в Україні.
  4. Зробити висновки по роботі.

Об’єкт дослідження – взаємозв’язок філософії і мови.

Предмет дослідження – філософія мови як навчальна дисципліна.

Методи дослідження: аналіз і синтез, індукція та дедукція, історичний, бібліографічний підхід тощо.

Основним джерелом дослідження став підручник з філософії мови автора Бацевича Ф.С., що є першим в Україні підручником, у якому систематизовано викладено історію світової лінгвофілософської думки, запропоновано авторське розуміння сутності філософії мови, її найважливіших категорій, взаємозв’язків з іншими гуманітарними науками, що досліджують мову, проаналізовано лінгвофілософські ідеї видатних філософів, мовознавців, теологів, а також різні напрями філософії мови.

Купити за 57 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *