Пишеш сам? Готові роботи дешево:
Останні додані готові роботи

Відповіді з політології

ТЕМА 1. Питання № 8. Добре відомо, що політика має двоїсту природу: з одного боку, вона — наука, з іншого — мистецтво. Чому? Аргументуйте свою відповідь.

ТЕМА 2. Питання № 6. Чому влада часто ігнорує політичні права і свободи особистості, а особистість не довіряє владі?

ТЕМА 3. Питання № 1. Стародавній мислитель Платон під політикою розумів мистецтво жити разом. Мистецтво єдності в більшості. Чи згодні ви з цією формулою? Якщо «так», то що необхідно для її реалізації? Які політичні умови (процедури, інститути, методи) необхідні для інтеграції інтересів різних класів, соціальних верств, груп, націй?

ТЕМА 4. Питання № 4. Чи згодні ви з наступними твердженнями відомого американського політолога О.Тоффлера:

а) «У сучасному світі — знання в силу своїх переваг підкорили собі силу й багатство і стали визначальним чинником функціонування влади».
б) «Інформаційна революція» спростувала марксистську тезу про первинність матеріальної бази та вторинність знання. В суспільстві «третьої хвилі» знання управляють економікою, а не навпаки».

ТЕМА 5. Питання № 4. І. Франко свої політичні погляди на проблему федерації виклав у такому порядку: створення федерації в межах возз’єднаної України; створення федерації в межах визволених народів Росії, об’єднання слов’янських націй у єдину федерацію, оформлення всесвітньої федерації. Прокоментуйте ці думки І. Франка.

ТЕМА 6. Питання № 7. Зробіть порівняльний аналіз запропонованих висловлювань і сформуйте свою позицію з даного питання:

а) К.Маркс та Ф.Енгельс у праці «Німецька ідеологія» писали: «…комунізм не стан і не ідеал, а реальний історичний рух».
б) Е.Бернштейн у праці «Нариси історії й теорії соціалізму» писав: «Я відкрито визнаю, що дуже погано розумію і дуже мало цікавлюсь тим, що у звичайних умовах розглядається під «кінцевою метою соціалізму». Ця мета… що б вона не уявляла, для мене — ніщо, рух же — все. Під рухом я розумію як загальний розвиток суспільства, тобто соціальний прогрес, так і політичну й економічну агітацію та організацію для здійснення цього прогресу».

ТЕМА 7. Питання № 2. Апріорі прийнято вважати, що республіканська політична система більш демократична, ніж монархічна. Англія функціонує як конституційна монархія, фашистська Німеччина була республікою. Чим же визначається рівень демократичності цих країн: політичною системою чи режимом?

ТЕМА 8. Питання № 1. У плюралістичному суспільстві визнається багатоманітність вільно створюваних політичних, етнічних та інших груп інтересів. Плюралістична теорія визначає, що процес цей не управляється природним гармонійним порядком (що було б утопічно), а зумовлює регуляцію. Хто повинен брати на себе функцію регулювання інтересів у суспільстві? Які вимоги і обмеження потрібно пред’явити до регулятора?

ТЕМА 9. Питання № 5 . Який існує взаємозв’язок між поняттями «особистість — громадянське суспільство — держава»?

ТЕМА 10. Питання № 2. У розумінні лідерства необхідно відрізняти три самостійних підходи: психологічний, соціологічний та політологічний. Психологів цікавлять власне психологічні процеси, пов’язані з переходом саме від натовпу до певної диференційованої спільності. Соціолога хвилює питання про соціальні механізми подібних процесів та стратифікацію різноманітних соціальних спільностей (лідерство у неформальних гуртах, виробничих колективах тощо). У чому специфіка політологічного підходу до розуміння лідерства? Чи слід розрізняти поняття «лідер» та «керівник»? Якщо так, то чому?

Формат: doc

Тип завдання: Контрольна робота

Предмет: Політологія

Кількість сторінок: 12

Кількість використаної літератури: 0

Рік написання: 2011

Країна та місто: Україна, Київ

ВУЗ: Київський державний інститут декоративно – прикладного мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука

Ціна: 5 $ (можлива купівля частинами: 0,5 $ 1 питання)

Купити дану готову роботу

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *