ІНДЗ

Зміст

Вступ…3

Розділ I. Теоретико-методологічні засади дослідження сучасного політичного процесу……4

1.1. Теоретичні підходи та концептуальна база щодо дослідження сучасного політичного процесу…4

1.2. Джерельна база…10

Розділ II. Зміни в політичних режимах Угорщини та України

2.1. Інститут президентства в Україні та Угорщині….15

2.2. Процес утвердження партійного плюралізму в Угорщині та Україні….20

Розділ III. Роль громадянської активності в політичному житті Угорщини та України…25

3.1. Вплив ЗМІ на політичне життя в Угорщині та Україні…25

3.2. Роль громадських організацій в Угорщині та Україні…30

Висновки…35

Список використаних джерел