Безкоштовно

Сутність підприємництва та його характерні риси

views 124
image_pdfВідкрити як PDFimage_printНадрукувати

Історія підприємництва розпочинається вже з середньовіччя:

 • Р. Кантільон: підприємець – людина, яка діє  умовах ризику.
 • К. Боро: підприємець – це особа, яка несе відповідальність за розпочату справу.
 • А. Маршалл: підприємець – це організатор.
 • Й. Шумпетер: підприємець – це новатор, який розробляє нові технології.
 • М. Вебер: підприємництво – носій раціональної поведінки в економіці.
 • П. Друкер: підприємець – це людина, яка використовує нову можливість з максимальною вигодою.

Підприємництво (згідно з Господарським кодексом України) – це самостійна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Підприємництво – особлива форма економічної активності: орієнтується на досягнення комерційного успіху; інноваційний характер підприємницької діяльності; постійний характер господарювання; перспективність, спрямування на подальший розвиток; свободу та самостійність суб’єктів у прийнятті управлінських рішень та здійсненні бізнесу; наявність фактору ризику; майнова відповідальність підприємця за результати господарювання.

Стратегічна сфера бізнесу – це сфера діяльності, у якій підприємство працює у даний момент або буде здійснювати свою діяльність у майбутньому, враховуючи при цьому, що воно може функціонувати не тільки в одному, але й у декількох напрямках.

Місія організації – виражене словесно основне соціально значуще функціональне призначення організації у довгостроковому періоді.

За ступенем пріоритетності існують такі цілі підприємництва:

 • кінцева ціль – одержання прибутку;
 • проміжні цілі: найбільш повне задоволення споживчого попиту в товарах та послугах; обслуговування певної групи клієнтів; підвищення іміджу фірми; зміцнення позицій на ринку; економія часу; інші цілі.

Підприємництво як певний стиль і тип господарської поведінки має такі характерні риси:

 • мобільність, гнучкість, динамічність;
 • цілеспрямованість і настирливість у здійсненні бізнесу;
 • ініціативність, творче ставлення до справи і підприємливість;
 • пошук нетрадиційних рішень, нових дій у сфері бізнесу;
 • готовність до ризику та вміння ним керувати;
 • комунікативний характер діяльності;
 • оперативність рішень та дій;
 • орієнтація на потреби споживачів, їхню поведінку на ринку;
 • дотримання морально-етичних принципів та ділового етикету.

Існують дві моделі підприємництва:

 • класична – орієнтується на максимізацію віддачі від ресурсів, які має підприємство;
 • інноваційна – впроваджує прогресивні технологічні та новаторські рішення, інші можливості у сфері бізнесу.

Основні функції підприємницької діяльності:

 • ресурсна;
 • творча;
 • організаційна;
 • стимулююча;
 • управлінська;
 • захисна.

Рушійні сили розвитку підприємництва:

 • економічні закони ринку;
 • демократизація суспільства;
 • конкуренція;
 • протиріччя;
 • праця;
 • ділова творчість людини;
 • прагнення до відтворення матеріальних і духовних благ;
 • потреби;
 • інтереси;
 • стимули.

Принципи підприємництва:

 • вільний вибір підприємцем видів підприємницької діяльності;
 • самостійне формування підприємцем програми діяльності та вибір постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію і послуги;
 • вільний найом підприємцем працівників;
 • комерційний розрахунок та власний комерційний ризик;
 • вільне розпорядження прибутком;
 • самостійне здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності.

Суб’єктами підприємницької діяльності можуть бути:

 • юридичні особи всіх форм власності;
 • фізичні особи – громадяни України, інших країн, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності.
image_pdfВідкрити як PDFimage_printНадрукувати

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *