Безкоштовно

Складні форми підприємницьких утворень. Організаційні форми підприємництва в Україні. Форми об’єднань підприємств в Україні

views 140
image_pdfВідкрити як PDFimage_printНадрукувати

У зарубіжних країнах існують різноманітні складні форми підприємницьких утворень:

 • Асоціація – це договірне об’єднання підприємств, яке створюється для здійснення спільної координаційної діяльності підприємств на основі госпрозрахунку, самофінансування та самоуправління.
 • Концерн – це об’єднання підприємств, які знаходяться у фінансовій залежності від одного або групи учасників.
 • Консорціум – це тимчасове договірне об’єднання підприємств для реалізації великих цільових програм і проектів.
 • Картель – це об’єднання підприємств, учасники якого домовляються про розміри виробництва, асортимент товарів, ринки збуту, умови продажу, ціни.
 • Синдикат – це договірне об’єднання однорідних підприємств, у якому передбачається централізація збуту продукції або централізація постачання сировини для його членів.
 • Пул – це об’єднання підприємств, що передбачає особливий порядок розподілу прибутків його учасників.
 • Трест – це об’єднання ряду підприємств, у якому вони втрачають юридичну, виробничу, комерційну самостійність та підпорядковуються єдиному управлінню.
 • Холдинг – це акціонерна компанія, яка володіє контрольними пакетами акцій інших фірм з метою контролю і управління їх діяльністю.
 • Фінансова група – це об’єднання юридично та господарсько самостійних підприємств різних галузей.

Засоби об’єднання підприємств:

 • злиття;
 • поглинання;
 • придбання контрольного пакету акцій.

Фактори при виборі найбільш прийнятної організаційно-правової форми підприємництва:

 • сфера підприємницької діяльності, її специфіка;
 • стан галузі, напрямок розвитку, цілі, стратегії;
 • наявні фінансові, матеріальні, інтелектуальні та інші види ресурсів підприємця;
 • рівень кваліфікації підприємця;
 • бажаний ступінь майнової відповідальності;
 • можливість самостійно або колективного ведення справ;
 • ступінь необхідності в інтеграційних процесах.

Види підприємств:

 • залежно від форм власності: приватне, підприємство колективної власності, комунальне підприємств, державне, підприємство, засноване на змішаній формі власності, іноземне, підприємство з іноземними інвестиціями;
 • залежно від способу утворення та формування статутного фонду: унітарне, корпоративне;
 • залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік: малі, середні, великі.

Господарські товариства – це підприємства або інші суб’єкти господарювання, створені юридичними особами та громадянами шляхом об’єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку.

Види господарських товариств в Україні:

 • акціонерне товариство;
 • товариство з обмеженою відповідальністю;
 • товариство з додатковою відповідальністю;
 • повне товариство;
 • командитне товариство.

Підприємства мають право на добровільних засадах об’єднувати свою господарську діяльність – виробничу, комерційну та інші види діяльності.

Відповідно до Господарського кодексу України об’єднанням підприємств є господарська діяльність, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

Основні форми об’єднань підприємств в Україні:

 • асоціація;
 • корпорація;
 • консорціум;
 • концерн;
 • холдингова компанія;
 • промислово-фінансова група.

Залежно від порядку заснування об’єднання підприємств можуть утворюватися як господарські об’єднання або як державні чи комунальні господарські об’єднання.

Господарське об’єднання – це об’єднання підприємств, утворене за ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, які на добровільних засадах об’єднали свою господарську діяльність.

Державне господарське об’єднання – це об’єднання підприємств, утворене державними підприємствами за рішенням Кабінету Міністрів України або рішенням міністерств, або рішенням компетентних органів місцевого самоврядування.

Асоціація, корпорація, консорціум, концерн, холдингова компанія, промислово-фінансова група – шляхи створення, учасники, особливості, характерні риси.

Ліквідація господарського об’єднання здійснюється за рішенням підприємств учасників, а ліквідація державного об’єднання – за рішенням органу, що прийняв рішення про утворення об’єднання.

image_pdfВідкрити як PDFimage_printНадрукувати

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *