Безкоштовно

Слово як знак у давньоруських книжників. Логічно-лінгвістичні ідеї в літературі періоду Київської Русі. Специфіка давньоруської екзегези

views 109

Завдання. У чому виявилося розуміння слова як знака у давньоруських книжників? Охарактеризуйте логічно-лінгвістичні ідеї в літературі періоду Київської Русі. У чому полягала специфіка давньоруської екзегези?

Середньовічна теологічна думка вважала феноменальний світ, у якому живе людина, лише відображенням іншого світу, світу вічних божественних прообразів, ідей-логосів, світу номенального. Видимий світ є певним символом, ієрогліфом, таємничим текстом, який віщує про його творця, несе певну інформацію про нього.

Слову надавалась особлива роль посередника між божественним і земним. Надчуттєве (Бог, логос) передається нам у матеріальних знаменнях, тобто символічно. Звідси – інтерпретація, яка неможлива без посередництва людського слова, без оволодіння наявною у ньому божественною енергією, що наповнює його смислами, стоїть за його буквами. Слово є знаком духовного, вічного.

Отже, у свідомості книжників Давньої Русі роль слова в процесі пізнання світу та символічного і містичного наближення до непізнаваного має важливе значення. Саме це було чинником їх орієнтації на ословлення світу, дискурсивне його освоєння.

Вже наприкінці епохи Середньовіччя на Русі сформувалася струнка термінологічна система, що охопила основний зміст Арістотелівської логіки:

– розглядалися деякі поняття логічної семантики та синтактики;

– тлумачилися  деякі логіко-лінгвістичні поняття, пов’язані насамперед з універсальними категоріями мислення – сутністю, субстанцією, акциденцією, відмінністю, особливим, одиничним тощо;

– розкривалась певна система понять формальної логіки;

– розглядались питання логічної семантики, зокрема проблеми типології термінів (імен), висловлювань (суджень).

У давньоруській культурі відтворюється здійснений ще в патристиці поворот філософування в річище екзегетики  – богословської дисципліни, що тлумачить біблійні тексти.

Специфічною формою вияву екзегези в цей період була алегореза.

Алегореза – це метод символічного пізнання світу, за якого використовується тлумачення алегорії.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *