Безкоштовно

Розмежування мови і мовлення. Школи лінгвістичного структуралізму

views 117
image_pdfВідкрити як PDFimage_printНадрукувати

Завдання. У чому полягає значення виділення Ф. де Сосюром категорій «мова» і «мовлення»? Охарактеризуйте школи структуралізму. Вкажіть представників і найважливіші положення данської школи глосематики. Сформулюйте причини виникнення, філософські засади й основні здобутки американської школи дескриптивної лінгвістики.

Розмежування мови і мовлення мало для лінгвофілософії та лінгвістики велике значення, виявивши модуси того явища, яке раніше називалося  невизначеним загальним поняттям «мова». Воно увиразнило об’єкт і предмет мовознавства, стало визначальним для лінгвістики і лінгвофілософії у XX ст.

Із розмежуванням мови і мовлення пов’язаний поділ лінгвістики на внутрішню і зовнішню, тобто лінгвістику мови і лінгвістику, яка вивчає все те, що є чужим для власне «організму» мови, її системи. Все це перебуває за межами системи чистих відношень елементів мови.

Найвідоміші школи лінгвістичного структуралізму:

  • данську школу глосематики, або Копенгагенський лінгвістичний осередок;

Виник у 1931, засновником був Луї Єльсмлєв, джерела — вчення де Соссюра, а також неопозитивістські логістичні теорії Вайтхеда, Рассела, Карнапа. До осередку входили Віго Брьондаль, Ганс Ульдаль, Ганс Сьоренсен. Глосематики, подібно до Сосюра, розглядали мову як знакову систему. Однак у межах цієї школи розуміння мови як знакової системи досить специфічне. По-перше, глосематики вважали, що мови не можуть описуватися як чисто знакові системи. По-друге, за Єльмслевим, знак не є знаком чогось; знак – це явище, народжене зв’язком між виразами і змістом; між обома боками знака існує знакова функція.

  • американську школу дескриптивної лінгвістики;

Виникнення американського структуралізму обумовлене насамперед практичними потребами, а його прибічники у своїх наукових пошуках брали за основу не абстрактні концепції і процедури, а емпіричний синхронний опис мов, зокрема індіанських. Зародження дескриптивізму пов’язане з іменами таких відомих лінгвістів, як Франц Боас, Едвард Сепір і Леонард Блумфілд. Американський лінгвістичний структуралізм (дескриптивізм), на думку істориків лінгвістики та лінгвофілософії, значно розвинув методику лінгвістичних досліджень, наблизивши її до математичних методів, збагатив метамову лінгвістики.

  • чеську школу функціональної лінгвістики, або Празький лінгвістичний осередок.

був заснований у 1926 р. чеським мовознавцем Вілемом Матезіусом. До осередку входили чеські мовознавці Богуміл Трнка, Богуміл Гавранек, пізніше увійшли Скалічка, Трубецькой, Якобсон, Карцевський.

image_pdfВідкрити як PDFimage_printНадрукувати

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *