Пишеш сам? Готові роботи дешево:
Останні додані готові роботи

Розділ І. Філософська антропологія

Тема 1. Предмет філософської антропології

Філософська антропологія як дисципліна і філософська антропологія як течія (напрямок) у європейській філософії ХХ століття. Філософсько-антропологічна проблематика в історії філософії (основні етапи).
Відношення філософської антропології до біологічної антропології. Існування антропології як синкретичної дисципліни. “Антропологія з прагматичної точки зору” І.Канта. Роль Й.Гердера в формуванні філософсько-антропологічних уявлень. Ставлення до антропології з боку представників німецької класичної філософії (Й.Фіхте, Ф.Шеллінг, Г.Гегель). Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха та К.Маркса. Філософсько-антропологічні ідеї в “Економічно-філософських рукописах” К.Маркса.
Роль Г.Лотце, Ф.Ніцше, В.Дільтея в еволюції філософсько-антропологічної проблематики.
Засновники сучасної філософської антропології (М.Шелер, Х,Плеснер, А.Гелен) про предмет філософської антропології. Відношення філософської антропології до онтології (метафізики). Дискусія М.Гайдеггера проти філософської антропології. Сучасна трансцедентальна антропологія.
Роль неомарксизму в розвитку філософської антропології (М.Горкгаймер, Т.Адорно, Г.Маркузе).
Філософська антропологія та психоаналіз (З.Фройд, Е.Фромм). Ставлення філософської антропології до соціобіології та етології. Філософська і соціальна антропологія. Філософська і культурна антропологія. Роль структуралізму в еволюції філософської антропології. Політична, правова та історична антропології в світлі філософської антропології.
Філософська антропологія та сучасна практична філософія (єдність та особливості). Мовний поворот сучасної філософії та його відображення в трансформації філософської антропології.
Філософська антропологія та методологія гуманітарних та соціальних наук.

Тема 2. Антропогенез та порівняльно-біологічні засновки філософської антропології

Класичні теорії антропогенезу (основні ідеї). Зміна уявлень про антропогенез в 60-80 роки ХХ ст. Стан сучасних дискусій.
Засадничі посилки порівняльної біології: (а) анатомо-морфологічні особливості людини; (б) специфіка її онтогенезу; (в) особливості структури поведінки.
Поведінка та інстинкти. Сучасна наука про природу інстинктів. Інстинкт і здатність до навчання. Відношення тваринного та людського інтелекту. Інстинкт та інтелект.

Тема 3. Розум та життєдіяльність людини

Умови життєдіяльності та ситуація дії. Ключова роль поняття ситуації в трансцедентальній антропології. Фактичність та проективність як складові ситуації. Свобода та творчість в ситуації буття людини. Розум діючої персони. Персона як “практична самість”. Людина як суб’єкт та персона.
Життєдіяльність та інтерес. Практична природа інтересу. Трансцедентальний та утилітарний інтереси. І.Кант про практичність трансцендентального інтересу.
Емансипативний інтерес, його роль в самоконституюванні морально-практичної особистості.
Свобода та інтерес. Моральний закон та емансипативний інтерес. Мотивуюча дія емансипативного інтересу для саморефлексії особистості.
Інструментальний інтерес та інструментальна діяльність.
Роль розпредмечування та опредмечування. Поняття “інструментального розуму” в філософсько-антропологічній концепції неомарксизму. Поняття “праця” та “робота” в антропології Ганни Арендт (за працею “Становище людини”).
Комунікативний інтерес і комунікативна діяльнсть. Комунікація та соціальна гра. Мотивація розуміння в структурі комунікативної діяльності.

_________________________

Формат: doc

Тип роботи: Навчальна програма

Предмет: Філософія

Кількість сторінок: 9

Країна і місто: Україна, Чернівці

Навчальна програма з філософії
14.2 KiB
Завантажень: 47
Деталі...

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *