Безкоштовно

Модель кругових потоків (модель кругообігу товарів і доходу)

views 92

В основу макроекономічного аналізу покладена найпростіша модель кругообігу товарів і доходу, основними ланками якої є фірми, домашні господарства. Домашні господарства для задоволення своїх потреб пропонують в якості ресурсів фірмам землю, працю, капітал, підприємницькі здібності. Фірми з допомогою ресурсів виробляють товари і послуги. Виникаючі взаємозв’язки здійснюються в натурально-речовій та грошовій формах і нескінченно повторюються.

Основним положенням моделі кругообігу товарів і доходу є рівність суми продажів фірм і суми доходів домогосподарств. Таким чином, зароблені в економіці доходи співвідносяться з випуском товарів і рівнем валового внутрішнього продукту.

Рис.1. Модель економічного обігу

Представлена ​​модель характеризує закриту економіку, в якій відсутні державне втручання і зв’язки із зовнішнім світом. Інтегрування національної економіки у світову, що обчислюється за допомогою таких показників як частка експорту у виробництві, частка імпорту в споживанні, питома вага іноземних інвестицій і т.ін., показує ступінь її відкритості.

Найбільш високий ступінь відкритості (50 – 70%) в таких країнах як Австрія, Бельгія, Нідерланди. У Франції, Німеччині, Італії ступінь відкритості в межах 40 – 50%, в США, Китаї, Індії не перевищує 20%.

Ускладнимо модель кругообігу шляхом введення в економічний аналіз таких процесів, зв’язків, як заощадження, інвестиції та фінансові ринки.

Рис. 1.2. Кругообіг II

Величина щорічних витрат домашніх господарств, як правило, менше величини їх доходів. Частина доходу домашніх господарств, яка не йде на покупку товарів і послуг, а також на сплату податків, носить назву заощаджень.

До цього моменту ми розглядали замкнуту економічну систему, яка не мала зв’язків із зовнішнім світом. Більшість розвинених ринкових систем є відкритими, і зростання їх відкритості з кожним роком збільшується.

Іноземний сектор так само, як і уряд, пов’язаний з економічною системою трьома способами:

1) імпорт товарів і послуг являє собою першу ланку цього зв’язку. Згадайте, що всі компоненти кругового потоку – це потоки саме (і, перш за все) грошових платежів, а не потоки товарів і послуг. Тому платежі з імпорту спрямовані з внутрішньої національної економіки за кордон. Як домашні господарства, так і фірми, так і урядові інститути, купують імпортні товари і послуги;

2) експорт – це ще одна ланка, що зв’язує внутрішню національну економіку з іноземним сектором. Кошти, отримані в якості платежів, що компенсують вартість товарів і послуг, проданих іноземним покупцям, надходять на ринки товарів, де зливаються з потоками грошових коштів, отриманих від продажу вітчизняних товарів і послуг домашнім господарствам, державі в особі уряду, фірмам. Потоки цих платежів спрямовані до ринків товарів. Різниця між величиною надходжень з експорту та величиною грошових платежів по імпорту називається чистим експортом. Якщо імпорт за вартістю перевищує експорт, то кажуть, що має місце негативний чистий експорт, або, що має місце чистий імпорт;

3) третій спосіб зв’язку національної економіки із зовнішнім світом полягає в здійсненні різного роду міжнародних фінансових операцій, які охоплюють міжнародну практику укладення угод про позики та надання позичок, а також транснаціональні угоди з купівлі-продажу реальних і фінансових активів. Подібно імпорту та експорту товарів і послуг, міжнародні фінансові операції самим фактом свого здійснення призводять до виникнення певних платежів, спрямованих як всередину економічної системи, так і за її межі.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *