Безкоштовно

Лекції з історії України

views 73

Тема 1. Історія України як наука та навчальна дисципліна.  Стародавня історія України. Перші державні утворення. Походження та розселення східних слов’ян…2

  • Історія України як наука і навчальна дисципліна
  • Методологія вивчення курсу „Історія України”…4
  • Джерела і література вивчення історії України…5
  • Стародавня історія України…11

ТЕМА 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ЛИТВИ І ПОЛЬЩІ.  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ХIV – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ.СТ. ЗАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА…23

ТЕМА 3. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА ПІД ПРОВОДОМ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО. ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ…44

ТЕМА 4.  УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ В СЕРЕДИНІ  XVIІ – XVIІІ ст.  ПОСТУПОВЕ ОБМЕЖЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОНОМІЇ…62

  • Основні причини поразки революції…66
  • Позитивне значення революції…68
  • Правобережна Україна у XVIII ст….74

Тема 5. Українські землі під владою двох імперій (ХІХ – початок ХХ ст.). Україна в роки Першої світової війни…78

1. Україна в складі Російської імперії у першій половині ХІХ ст….78

2. Суспільно–політичні рухи і національне відродження України у першій половині ХІХ ст….83

3. Західноукраїнські землі під владою Австрійської монархії у першій половині ХІХ ст….92

4. Українські землі у складі Росії в другій половині XIX ст….97

5. Національний та суспільно–політичні рухи в Україні у другій половині ХІХ століття…105

6. Західноукраїнські землі у другій половині ХІХ ст….106

Україна на початку ХХ ст….109

Україна в демократичній революції 1905–1907 рр….116

Україна під час першої світової війни…117

Тема 6. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ (1917 – 1920 РР.).   вІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ…120

1. Українська демократична революція: доба Української Центральної Ради…120

2. Українська гетьманська держава…134

3. Відновлення Української Народної Республіки…139

4. Боротьба за владу в Україні у 1919–1920 рр. Утворення Української радянської республіки…143

5. Причини поразки, історичне значення і уроки Української національно–демократичної революції…148

ТЕМА 7.  Україна в  міжвоєнний період (1921–1939 рр. ). Становлення української авіації в 20-30 рр. хх ст. Історія заснування київського авіаційного інституту…151

1. УСРР на початку 20-х років…151

2. Відбудова і розвиток народного господарства України в умовах нової економічної політики…158

3. Соціально-економічні перетворення в Україні У 20–30-ті роки…164

4. Національно-культурне будівництво…176

5. Західноукраїнські землі У 1920–1930-тих роках…178

ТЕМА 8 . Україна незалежна  держава (1991 – до сьогодення).  НАУ сьогодні: здобутки та досягнення…185

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *