Готова робота!

Контрольна робота з статистики

Купити за 85 грн.
views 85

Готова контрольна робота з статистики

Варіант 2

План

1. Види помилок у вибірковому спостереженні

2. Що таке групування та його види

3. Сутність середнього арифметичного індексу

Тести

1. Об’єктом вивчення статистики є:
а) одиничні явища та процеси будь-якої природи;
б) масові явища та процеси будь-якої природи;
в) кількісні явища та процеси.

2. Статистична інформація повинна відповідати таким вимогам:
а) повнота, достовірність, порівнянність, своєчасність, конфіденціальність;
б) повнота, достовірність, порівнянність, своєчасність, доступність;
в) повнота, достовірність, порівнянність, своєчасність, систематичність.

3. Статистичне групування та зведення – це:
а) характер організації статистичних робіт;
б) другий етап статистичного дослідження;
в) вид статистичного спостереження.

4. Підмет в таблиці – це:
а) інформація, що розміщена у таблиці в певній логічній послідовності;
б) назва (заголовок) таблиці;
в) ознака, яка аналізується (описується) у таблиці.

5. За аналітичною функцією статистичні показники поділяються на:
а) абсолютні та відносні;
б) абсолютні, відносні та середні;
в) абсолютні, відносні, середні та прогнозні.

6. Основна умова застосування середньої величини:
а) якісна однорідність сукупності;
б) кількісна однорідність сукупності;
в) якісна і кількісна однорідність сукупності.

7. Ряд розподілу – це:
а) сукупність ознак, розташованих в певному порядку;
б) групування одиниць сукупності за певною ознакою;
в) одиниці сукупності, розташовані в порядку зростання або зменшення значень ознаки.

8. 1 – 1/2 summ |dj – dk|- це:
а) коефіцієнт концентрації;
б) коефіцієнт подібності структур;
в) коефіцієнт структурних зрушень.

9. Метою вибіркового спостереження є визначення узагальнюючих характеристик:
а) для тієї частини генеральної сукупності, яка відібрана для обстеження;
б) для всієї генеральної сукупності;
в) для тієї частини вибіркової сукупності, яка відібрана з генеральної.

10. Вкажіть, які з наведених динамічних рядів є моментними?
а) валютні резерви банківської системи на початок кожного року.
б) дебіторська заборгованість фірми станом на 1 квітня 2010 року.
в) експорт товарів за кожний квартал 2010 року.

11. Які індекси відображають співвідношення простих одиничних показників?
а) тотальні;
б) субіндекси;
в) індивідуальні;
г) загальні.

12. Об’єктом статистичного спостереження є:
а) явища, які підлягають обстеженню;
б) сукупність елементів, які підлягають обстеженню;
в) первинний елемент, від якого отримують інформацію;
г) первинний елемент, ознаки якого реєструються.

Практична частина

Стереотипне завдання 1. Планом промислового підприємства передбачалося зниження собівартості товарної продукції на 7 %. Фактично собівартість товарної продукції збільшилась на 9 % порівняно з рівнем минулого року. Визначте відносний показник виконання плану.

Діагностичне завдання 1. Проведіть аналіз даного динамічного ряду базисним та ланцюговим методами. Одержані показники подайте у табличній формі. Розрахуйте середньорічні темпи зростання та приросту кількості вантажів: а) за 1–8 рр.; б) 4–8 рр. Поясніть проведення та результати розрахунків.

Рік

1

2

3

4

5

6

7

8

Кількість вантажів, шт.

235

438

258

358

399

401

399

420

Діагностичне завдання 2. Маємо дані про обсяг виробленої продукції та її собівартість на підприємстві:

Продукція Обсяг вироблної продукції, тис. шт. Собівартість продукції, гр од.
базисний період поточний період базисний період поточний період

А

3,1

3,3

1,1

1,2

Б

5,2

5,8

0,9

0,8

Визначте: 1) індивідуальні індекси фізичного обсягу продукції, собівартості і витрат на виробництво продукції; 2) агрегатні індекси фізичного обсягу, собівартості і витрат на виробництво продукції; 3)економічний ефект від зміни собівартості продукції.

Евристичне завдання.

Маємо дані про розподіл менеджерів за віком.

Групи менеджерів за віком

Число менеджерів

20-22

3

22-24

2

24-26

8

26-28

12

28-30

6

30-32

4

32-34

3

34-36

2

Всього

40

Визначте показники центру розподілу, показники варіації, асиметрії та ексцесу. Надайте економічну інтерпретацію отриманим результатам. Покажіть розрахунок структурних середніх за допомогою графіку.

ЛІТЕРАТУРА

Купити за 85 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *