Пишеш сам? Готові роботи дешево:
Останні додані готові роботи

Рішення до задач з статистики

Завдання №1

У таблиці наведено дані про суму капіталу й прибуток 26 комерційних банків.

№ банку Капітал, млн. грн. Прибуток, млн. грн. № банку Капітал, млн. грн. Прибуток, млн. грн.
1 3,1 6,4 14 8,7 8,39
2 15,2 5,8 15 6,7 2,6
3 8,5 7,6 16 8,4 7,1
4 4,9 3,5 17 5,4 4,0
5 3,5 4,8 18 5,8 4,6
6 4,8 5,6 19 6,3 2,9
7 9,6 2,9 20 2,4 8,6
8 7,8 5,6 21 11,0 49
9 5,6 5,8 22 10,6 5,2
10 4,1 2,6 23 5,2 4,3
11 5,9 5,9 24 7,3 6,0
12 2,8 4,8 25 8,2 6,4
13 4,9 6,5 26 5,4 4,1

Скласти групи з рівними інтервалами за капіталом, кожну групу охарактеризуйте кількістю банків, величинами капіталу та прибутку, зробити висновки про зв’язок між ознаками.

Завдання №2

Дані про власний капітал комерційних банків міста, млн. грн. Зробити відповідні розрахунки, заповнити порожні клітини, зробити висновки

2009р. факт 2010рік, план 2010рік, факт ВВПЗ, % ВВВП, % ВВД, %
1 942 1014 897
2 145 162 116,6
3 277 100,7 98,6
4 800 850 100,4
5 17 100,0 106,3
6 55 27 275,0
7 939 839 108,6
8 1413 113,2 120,9

Завдання №3

Маємо наступні вибіркові дані (вибірка 10% механічна) про вартість основних виробничих фондів і випуск продукції по 15 однорідним підприємствам однієї галузі промисловості за рік, млн..

Середньорічна вартість ОВФ, млн..грн Випуск продукції, млн..грн

Середньорічна вартість ОВФ, млн..грн Випуск продукції, млн..грн
1 29 28,6 9 29 28,6
2 19 24 10 19 24
3 40 40 11 40 40
4 49 46 12 49 46
5 31,4 35 13 31,4 35
6 28 29 14 28 29
7 20 20 15 20 20
8 38 36

За вихідними даними:

  1. Побудувати статистичний ряд розподілу підприємства за ознакою – середньорічна вартість ОВФ з рівними інтервалами розподілу
  2. Розрахувати для кожної групи середню арифметичну, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, моду та медіану
  3. Зробити висновки за результатами виконаного завдання.

Завдання № 4

Визначити:

  1. Групові дисперсії
  2. Загальну дисперсію
  3. Середню з групових
  4. Міжгрупову дисперсію
  5. Перевірити отримані результати за правилом додавання дисперсії
  6. Зробити висновки
Банк 1 Банк 2
№ кредитного продукту Обсяг, тис. грн. № кредитного продукту Обсяг, тис. грн.
1 2 1 6
2 3 2 5
3 5 3 8
4 6 4 6,9
5 7 5 4
Всього Всього

Завдання № 5

В таблиці наведені дані про розподіл підприємств району за розміром прибутку за останній звітній рік.

Розрахувати:

1.  Середній розмір прибутку в розрахунку на одне підприємство

2.  Коефіцієнт варіації середньої

3.  Частку підприємств, прибуток який перевищує 100 млн. грн.

4.  Зробити висновки

Прибуток млн. грн. Кількість підприємств
До 60 19
60-90 22
90-120 18
120-150 9
150і більше 3
Всього

Завдання № 6

За вихідними даними завдання № 5 зробити наступні розрахунки, беручи до уваги, що вибіркове спостереження 10%

1.  Середній обсяг прибутку на одне підприємство

2.  Дисперсію обсягу прибутку

3.  З вірогідністю 0,954 розрахувати в цілому по всім підприємствам вибірки межі, в яких можна чекати:

а) середній обсяг прибутку на одне підприємство;

б) долю підприємств з обсягом прибутку більше максимального визначеного.

Формат: doc

Тип завдання: Контрольна робота/Задачі

Предмет: Статистика

Кількість сторінок:12

Кількість використаної літератури: 0

Дата написання: 04.2011

Країна: Україна

Ціна: 12 $ (можлива купівля частинами: 2 $ за 1 задачу)

Купити дану готову роботу

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *