Безкоштовно

Ідея вроджених структур Н. Хомського, сутність універсальної граматики

views 133

Завдання. Вкажіть, у чому полягає сутність ідеї вроджених структур Н. Хомського. Проаналізуйте, як розумів Н. Хомський сутність універсальної граматики. Окресліть значення ідей генеративізму і породжувальної граматики для розвитку філософії мови.

Н. Хомський постійно пов’язує проблеми мови з ширшими проблемами людського знання. У зв’язку з цим він повертається до визначеної ще Р. Декартом концепції вроджених мисленнєвих структур (понять, які не набуваються через досвід, навчання, а є вродженими, потенційно притаманними кожному індивіду), яка, на його думку, пояснює той факт, що володіння мовою не залежить від розумових здібностей людини. Вчений підкреслює, що вродженість окремих мовних структур не означає повної запрограмованості людини. Взаємодіючи зі своїм оточенням, вона серед можливих структур відбирає ті, котрі формують специфіку її власної мови.

З положенням Н. Хомського про вроджені ідеї тісно пов’язане питання про мовні універсали (певна ознака, закон, тенденція, притаманна всім або деяким мовам чи мові загалом). Вчений обстоює думку, що мовні універсали генетично закладені в людині, її вродженій схильності до засвоєння мови.

Він виділяє два типи лінгвальних універсале:

  • субстанціональні (набір граматичних категорій (іменник, дієслово та ін.), які зустрічаються в більшості природних мов);
  • формальні (властивості існування граматики, які задовольняють певні абстрактні умови). Наявність таких універсалій дає змогу припустити, що всі мови побудовані за одним зразком.

Отже, вчений спрямовує свої зусилля на виявлення цих універсалій як основи для побудови універсальної граматики.

Отже, генеративізм як напрям у філософії мови 50 – 60-х років XX ст. сприяв формуванню значної кількості нових понять щодо сутності й природи мови. Його представники звернули увагу на ті об’єкти синтаксису, які не можна розглянути безпосередньо, що значною мірою сприяло оновленню апарату дослідження синтаксису живої природної мови, техніки опису мови в аспекті автоматизації мовних процесів за допомогою електронно-обчислювальних механізмів.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *