Безкоштовно

Гіпотеза лінгвістичної відносності Сепіра – Ворфа

views 100

Завдання. У чому полягає сутність гіпотези лінгвістичної відносності Сепіра – Ворфа?  Вкажіть недоліки гіпотези Сепіра – Ворфа. Доведіть необхідність її доповнення положеннями лінгвістичної додатковості.

Е. Сепір висунув гіпотезу, за якою реальний світ значною мірою підсвідомо будується на основі мовних норм даної групи. У вченні Б. Лі Ворфа гіпотетичне судження його вчителя щодо певної залежності сприйняття світу від структури ідіоетнічної мови набуває ознак теорії, а у його наступників – безапеляційного постулату.

Б. Лі Ворф, вивчаючи мови аборигенів Америки, услід за своїм учителем формулює ідею, за якою дійсність є безперервним потоком вражень, який мова впорядковує. Пізніше ця ідея була сформульована Е. Сепіром і Б. Лі Ворфом як гіпотеза лінгвістичної відносності.

Гіпотеза лінгвістичної відносності – положення, за якими процеси сприйняття і мислення зумовлені етноспецифічними особливостями структури мови.

Коментуючи наведені думки Б. Лі Ворфа, В. Алпатов (Росія) зазначає, що гіпотеза про мовну природу уявлень щодо простору, часу та інших категорій значною мірою залишається недоведеною, оскільки в різних мовах можна знайти значну кількість фактів, які суперечать цій гіпотезі. Іншими словами, мова не підкоряє людське мислення, її категорії стовідсотково не визначають світосприйняття людини; об’єктивна дійсність, постаючи основою людського сприйняття і пізнання, неоднаково фіксується в кожній ідіоетнічній мові.

У гіпотезі лінгвістичної відносності не враховано ту обставину, що мовна картина світу є першою, примітивною і поверховою картиною світу; вона – лише явище, крізь яке проглядає сутність.

Отже, відповідно до філософських позицій гіпотеза лінгвістичної відносності досить вразлива. Водночас вона має важливе значення в історії лінгвістичної і лінгвофілософської думки, насамперед завдяки «реабілітації» в період домінування структуралізму проблеми співвідношення мови і мислення, посиленню уваги до мовних і концептуальних картин світу.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *