Завдання. Проаналізуйте сутність функціонального підходу до мови представників Празького лінгвістичного осередку. Яке значення мав структуралізм для розвитку лінгвофілософської думки?

Функціоналізм і телеологічність системно організованої мови – найважливіші теоретичні постулати учених Празького лінгвістичного осередку, які часто називають празьким функціоналізмом. Функцію представники осередку розглядали не в математичному сенсі, як це було у глосематиків, а як мету, заради якої вживаються одиниці мови, тобто телеологічно. Це передувало базовим положенням майбутньої лінгвістичної та лінгвофілософської прагматики. Водночас мова розглядалася не як абстракція, що вивчається поза будь-яким зв’язком з дійсністю, а як система, пов’язана з реальністю, що використовується для досягнення певної мети тими, хто її вживає.

Розуміння сутності й природи мови, методи її дослідження тощо, усі школи структуралізму мали помітний вплив на лінгвістичну і лінгвофілософську думку та на розвиток ідей в інших сферах гуманітарного знання. Такі відомі українські лінгвісти, як Ю. Шевельов (Шерех), В. Сімович, І. Ковалик та ін., поділяли ідеї функціонально-системної організації мови і досліджували українську мову, застосовуючи методи і прийоми, опрацьовані в межах Празького лінгвістичного осередку. Видатний учений-індоєвропеїст Є. Курилович також багато в чому поділяв ідеї данської глосематики. Теорія структуралізму, яка синтезувалася з багатьма положеннями когнітивізму, продовжує розвиватись і в сучасному мовознавстві