Готова робота!

АНАЛІЗ І СИНТЕЗ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ НА БАЗІ ОСМВ-ФМ-ІКМ

Купити за 85 грн.
views 76

Пояснювальна записка

до курсової роботи з дисципліни «Теорія електрозв’язку»

на тему “АНАЛІЗ І СИНТЕЗ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ НА БАЗІ ОСМВ-ФМ-ІКМ”

Кафедра телекомунікаційних систем і телебачення

ЗМІСТ

ВСТУП…3

1 РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ…5

2 ТЕХНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТУ

2.1 Обґрунтування заданих видів модуляції

2.2 Обґрунтування видів розділення каналів

2.3 Обґрунтування лінії зв’язку

2.4 Можливі області застосування системи

3 СИНТЕЗ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ

3.1 Розробка математичної моделі системи ОСМВ – ФМ

3.2 Розрахунок смуги частот першого та другого ступеня, носій них частот і частот дискретизації

3.3 Синтез структури підсистеми з ФМ

ДОДАТОК А. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на дослідження системи електрозв’язку на базі ОСМВ-ФМ-ІКМ

 

ВСТУП

Новітні технології в телефонії відкривають нову еру в розвитку звукомовлення і в значній мірі розширяють всю інформаційну структуру країни. Методи передачі інформації дозволяють об’єднати потоки інформації від різних джерел, ефективно взаємодіяти із різними видами зв’язку та між собою, надають широкому колу користувачів можливість на отримання доступу до глобальних та локальних інформаційних мереж;

Телекомунікація досить складна структура, і для виконання своїх певних функцій потребує потужної та ефективної системи управління. Гнучкість, повнота, інтегрованість, захищеність, інформаційна стійкість, інваріантність, оперативність – це одні із основних властивостей систем зв’язку.

В останні роки іде велика конкуренція між компаніями за такі переваги в просторі телекомунікацій :

• збільшення числа клієнтів(користувачів);
• підвищення швидкості обслуговування користувачів;
• різноманіття послуг, що надаються;
• поліпшення якості зв’язку, та зниження собівартості;
• скорочення експлуатаційних витрат;
• підвищення якості експлуатації.

Метою курсової роботи буде здобуття на практиці навичок у синтезі багатоканальних систем зв’язку використовуючи задані нам типи модуляції.

Завданням цієї курсової роботи є отримання глибокого аналізу системи на базі ОСМВ-ФМ-ІКМ, використавши для цього науково-технічну, періодичну і патентну літературу, а також оцінити переваги та недоліки вибраних систем модуляції.Задачі курсової роботи: побудувати багатоканальну систему зв’язку на базі ОСМВ-ФМ-ІКМ, проаналізувати основні характеристики системи, використовуючи задані види модуляції, здійснити комп’ютерне моделювання на базі пакету комп’ютерного моделювання MATLAB.

ДОДАТОК А

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На дослідження системи електрозв’язку на базі ОСМВ-ФМ-ІКМ

1 Галузь застосування – телефонний зв’язок
2Основа розробки – робочий навчальний план з дисципліни «Теорія електрозв’язку» для студентів напрямку підготовки 6.050903 «Телекомунікації».
3 Мета та експлуатаційне призначення:
а) мета – здобути практичні навички з аналізу та синтезу системи зв’язку на базі заданих видів модуляції;
б) призначення розробки – навчальна курсова робота з дисципліни «Теорія електрозв’язку».
4 Система електрозв’язку. Джерела розробки – індивідуальне завдання на курсову роботу з дисципліни, навчальні посібники і підручники, періодичні видання.
5 Технічні вимоги
5.1 Вид вхідного сигналу – телефонний.
Параметри сигналу:
смуга частот – 300 – 3400 Гц.
динамічний діапазон – 35-40 дБ.
пік – фактор – 14 дБ.
5.2 Модуляція первинного рівня – одно смугова модуляція з верхньою бічною.
5.3 Кількість каналів первинного рівня – 16.
5.4 Модуляція вторинного рівня – фазова модуляція.
5.5 Кількість каналів вторинного рівня – 8.
5.6 Модуляція третинного рівня – імпульсно-кодова модуляція.
5.7 Число каналів третинного рівня – 7.
5.8 Тип кодування – РКХ.
5.9 Критерій оптимальності приймання – ідеального спостерігача.
5.10 Тип оптимального приймання – частотна фільтрація.
5.11Тип лінії зв’язку – коаксіальний кабель.

6 Графічна та текстова документація розробленої системи повинна відповідати діючим стандартам України

Купити за 85 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *