Безкоштовно

Види обліку

views 59

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві регулюється законом України  «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999г. Бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, збереження і передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для ухвалення рішень. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.

Будь-яка діяльність, пов’язана з виробництвом, обміном і споживанням матеріальних і нематеріальних цінностей, наданням послуг, є господарською діяльністю підприємства.

Впродовж історичного розвитку, в процесі загального зростання матеріально-технічної культури змінювалися і удосконалювалися методи, техніка і форми обліку. Від примітивних засобів і способів до складних сучасних комп’ютерних систем – такий шлях розвитку облікової техніки.

Для забезпечення отримання різносторонньої інформації використовують три взаємозв’язані види обліку:

– оперативно-технічний;

– бухгалтерський;

– статистичний.

Оператівно- технічним обліком є  збір поточної інформації про хід господарської діяльності підприємства, а також контроль за здійсненням окремих операцій безпосередньо в період їх виконання. Дані оперативно-технічного обліку фіксуються якомога простіше, з тим, щоб була вірогідність швидко передати зібрану інформацію керівництву. Передача такій інформації  може здійснюватися за допомогою телефону, в письмовій або усній формі. Абсолютну точність даний вид обліку не забезпечує.

Бухгалтерський облік є основним видом обліку. Його особливістю є узагальнене відображення всіх господарських засобів, що є на підприємстві, і джерел їх освіти. Відмітною особливістю бухгалтерського обліку строге документальне відображення (за допомогою бухгалтерських документів) господарських засобів і господарських процесів, що додає обліковим даним юридичну силу.

Статистичний облік здійснюється з метою вивчення масових суспільних явищ і процесів. За допомогою статистичного обліку вивчається динаміка заробітної плати, продуктивність праці, рентабельності виробництва. Дані статистичного обліку широко використовуються державними органами законодавчої і старанної влади з метою здійснення перспективного планування соціально-економічного розвитку країни. Виходячи з цього – оперативний і бухгалтерський облік підпорядковані завданням державної статистики.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *