Зміст дипломної роботи на тему

“Удосконалення обліку основних засобів та розробка системи контролю і економічного аналізу їх ефективного користування”

(на матеріалах Чернівецької обласної виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності)

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку, аналізу та контролю наявності та використання основних засобів

1.1. Основні засоби як об’єкт наукового дослідження з обліку і аналізу.Методи оцінки основних засобів

1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури

1.3 Загальні положення, напрями діяльності, права, обов’язки і відповідальність Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Розділ 2. Організація обліку наявності та використання основних засобів

2.1 Процес первинного обліку основних засобів на підприємстві

2.2. Розвиток фінансового обліку основних засобів

2.3. Облік амортизації (зносу) основних засобів

2.4. Організація обліку основних засобів в інформаційних бухгалтерських системах

Розділ 3. Розвиток системи економічного аналізу та контролю наявності та ефективності використання основних засобів

3.1.Методика і організація аналізу наявності, руху та технічного стану основних засобів

3.2. Удосконалення обліку і аналізу наявності,руху і технічного стану основних засобів

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури