Безкоштовно

Торговельний баланс країни

views 68

Торговельний баланс — це співвідношення коштів, отриманих протягом року за експорт, і коштів, сплачених за імпорт товарів і послуг.

Різниця між експортом та імпортом називається сальдо зовнішньоторгового балансу. Сальдо може бути позитивним (активним), якщо експорт більше імпорту, і негативним (від’ємним), якщо імпорт більший експорту. Сальдо торговельного балансу відображає конкурентоспроможність даної країни на міжнародних ринках, слабкість або силу економіки.

На жаль, торговельний баланс України в останнє десятиріччя характеризується від’ємним сальдо, тобто перевищенням імпорту над експортом. Таке становище зумовлене передусім відсталою структурою експорту та імпорту. Адже Україна експортує переважно сировинні товари, ціни на які на світовому ринку порівняно низькі, а імпортує головним чином продукцію паливно-енергетичного комплексу, машини та устаткування. Висока питома вага сировинних продуктів у експорті свідчить про низький рівень розвитку і низьку конкурентоспроможність вітчизняної економіки. Щоб підвищити у структурі експорту частку готової продукції, передусім машин та обладнання, необхідно впроваджувати нові технології виробництва, які б забезпечували високу якість товарів і нижчі витрати.

Дефіцит торговельного балансу може виникнути і в країнах з розвинутою економікою. Скажімо, у 80-х-90-х роках XX століття дефіцит торговельного балансу в США зріс більше, як у шість разів. В окремі періоди дефіцит у торгівлі спостерігається і в деяких інших країнах. Причому в багатьох з них ставлення до цього явища досить помірковане.

Очевидно, тому що хоча від’ємне сольдо торговельного балансу є небажаним, остільки свідчить про недостатньо конкурентоспроможність вітчизняних товарів, на споживачах воно безпосередньо не позначається. Особливо якщо взяти до уваги, що в умовах дефіциту торговельного балансу в країні з’являється більше імпортних товарів, як правило, кращої якості і дешевших.

Слід зазначити, що мова тут йде лише про вартісні показники світової торгівлі, а не всієї сукупності зовнішньоекономічних відносин. Для кількісного вираження цієї останньої використовується показник платіжного балансу, який становить собою співвідношення між платежами держави за кордоном та валютними надходженнями з-за кордону за певний проміжок часу.

Платіжний баланс є поняттям більш широким, ніж торговельний баланс. Він включає в себе торговельний баланс, баланс послуг і некомерційних платежів (надходження і платежі по транспорту, страхуванню, зв’язку, некомерційних переказах, заробітна плата, гонорари, проценти, дивіденди тощо), баланс руху капіталів та кредитів, тобто приплив іноземних інвестицій і позичок в країну та надання їх іншим країнам. Платіжний баланс також може бути активним і від’ємним. Щодо України, то її платіжний баланс дефіцитний.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *