Пишеш сам? Готові роботи дешево:
Останні додані готові роботи

Формат: doc

Тип роботи: Відповіді на тести, Тести

Предмет: Українська література

Дата написання: 12.2010

Країна: Україна

Кількість сторінок: 9

Ціна: 6 $ (можна купити частину)

Купити дану готову роботу

Відповіді на тести з української літератури


ТЕМА 3. КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ

1. Хронологічні межі існування держави Київська Русь:

a. X-XV cтоліття

b. IX-XII cтоліття

c. VI-X cтоліття

d. XIII-XVII cтоліття

2. Коли офіційно було запроваджено християнство у Київській Русі?

a. 988 р.

b. 1037 р.

c. 860 р.

d. 1240 р.

3. Реформа щодо запровадження християнства як державної релігії була проведена:

a. Ярославом Мудрим

b Володимиром Мономахом

c. Данилом Галицьким

d. Володимиром Великим

4. Хто був автором знаменитого твору ораторської літератури часів Київської Русі “Слово про закон і благодать”?

a. митрополит Іларіон

b. Ярослав Мудрий

c. Володимир Мономах

d. літописець Нестор

5. Літературу доби Київської Русі прийнято поділяти на:

a. перекладна, оригінальна

b. церковна, християнська

c. біблійна, житійна

d. апокрифи, гімнографія

6. Оригінальна література Київської Русі поділяється на:

a. літописи, ораторська, житійна, повчальна, паломницька література

b. церковна проповідь, літописи, біблійна, педагогічна література

c. гімнографія, літописи, кондак. акафіст

d. ікос, канон, гімнографія, апокрифи

7. Агіографічну літературу інакше називають:

a. апокрифами

b. літописами

c. церковною проповіддю

d. житійною літературою

8. Софіївський собор побудований

a. 1240 р.

b. 988 р.

c. 1037 р.

d. 899 р.

9. Софіївський собор представлений

a. романським стилем

b. бароко

c. готичним стилем

d. візантійсько-руським стилем

10. Найрозвиненіші види декоративно-ужиткового мистецтва давньоруської держави:

a. металообробка, гончарство, чернь, дереворізьблення

b. гончарство, дерево різьблення, зернь, металообробка

c. металообробка, гончарство, дереворізьблення, кісткорізьблення, ткацтво, склоробство

d. кісткорізьблення, ткацтво, склоробство.

ТЕМА 4. КУЛЬТУРА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА

1. Об’єднане Галицько-Волинське князівство утворилося:

a. У Х ст.

b. В ХІ ст.

c. У ХІІ ст.

d. У ХІІІ ст.

2. Битва з монголо-татарами на р. Калка відбулася:

a. 1240 р.

b. 1223 р.

c. 1222 р.

d. 1380 р.

3. За часів якого князя у Галичі було відкрито велику бібліотеку?

a. Володимирко.

b. Ярослав Осмомисл.

c. Ярослав Мудрий.

d. Данило Галицький.

4. В якому літературному творі наводиться легенда про євшан-зілля?

a. «Повість минулих літ».

b. «Ізмарагд».

c. «Слово про Ігорів похід»

d. «Галицько-Волинський літопис».

5. Назвіть види архітектури часів Галицько-Волинського князівства, що переважали серед інших за функціональним призначенням:

a Палацова та цивільна.

b. Фортифікаційна та культова.

c. Фортифікаційна та палацова.

d. Культова та цивільна.

6. Які види монументального живопису були поширені у часи Галицько-Волинского князівства?

a. Фреска та мозаїка.

b. Фреска та іконопис.

c. Мозаїка та іконопис.

d. Книжкова мініатюра та мозаїка.
7. Що дослівно у перекладі з грецької мови означає слово «ікона»?

a. Образ.

b. Ідол.

c. Бог.

d. Зображення.
8. Техніками якого виду художнього ремесла є зернь, скань, чернь?

a. Ювелірного.

b. Гончарного.

c. Ковальського.

d. Склоробного.

9. Назвіть ім’я видатного скульптора галицько-волинської доби:

a. Тимофій.

b. Аліпій.

c. Авдій.

d. Митуса.

10. Хто з галицьких культурних діячів міг бути ймовірним автором «Слова о полку Ігоревім» згідно із гіпотезою Грабовського?

a. Аліпій.

b. Митуса.

c. Авдій.

d. Тимофій.

ТЕМА 5. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ДОБИ (ХІV – ПЕРША ПОЛОВИНА ХVІІ СТОЛІТТЯ)

1. З боку якої держави українська культура зазнала найтяжчих утисків у ХVІ – першій половині ХVІІ століття?

a. Литовського князівства

b. Візантії

c. Московського царства

d. Речі Посполитої

2. Що слугувало ідеологічною підвалиною розвитку української культури у литовсько-польську добу?

a. Католицизм

b. Православ’я

c. Українська мова

d. Латина

3. Який тип середніх навчальних закладів відкривала польська королівська влада з метою покатоличення українського населення у ХVІ – на початку ХVІІ століття?

a. Церковно-парафіяльні школи

b. Братські школи

c. Єзуїтські колегії

d. Протестантські школи

4. Які школи склали конкуренцію єзуїтським колегіям в Україні наприкінці ХVІ – у першій половині ХVІІ століття?

a. Кальвіністські школи

b. Лютеранські школи

c. Церковно-парафіяльні школи

d. Братські школи

5. Якого року Київська митрополія була підпорядкована Московській патріархії?

a. 1654 року

b. 1569 року

c. 1686 року

d. 988 року

6. Де на українських землях виник перший університет?

a. У Львові

b. У Києві

c. В Острозі

d. У Чернігові

7. Костянтин Острозький заснував у своєму маєтку друкарню, якою керував Іван Федоров у

a. 1578 року

b. 1581 року

c. 1575 року

d. 1587 року

8. Коли були надруковані у друкарні Швайпольта Фіоля у Кракові кириличним шрифтом на замовлення православного кліру  церковні книги – “Часослов” і “Октоїх”.

a. 1483 – 1491рр

b. 1476 – 1483 рр

c. 1496 – 1498 рр

d. 1483 –1498 рр

9.На Україні з’явилося перше видання Литовського Статуту

a. 1567 р

b. 1529 р

c. 1576 р

d. 1539 р

10. В якому році була укладена Люблінська унія?

a. 1567 р

b. 1569 р

c. 1576 р

d. 1579 р

ТЕМА 6. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ЕПОХИ БАРОКО ТА ПРОСВІТНИЦТВА (ДРУГА ПОЛОВИНА ХVІІ – ХVІІІ СТОЛІТТЯ)

1. Коли остаточно було затверджено статус академії стосовно Києво-Могилянського колегіуму?

a. 1631 року

b. 1632 року

c. 1701 року

d. 1818 року

2. Як називалося культурно-мистецьке свято у Києво-Могилянській академії із виставами та іграми, приурочене до завершення навчального року?

a. Вакації

b. Рекреації

c. Урочистості

d. Вертеп

3. Назвіть ім’я вихованця Києво-Могилянської академії, що ста згодом митрополитом Київським та одним з найближчих дорадників царя Петра І у його реформаторській діяльності.

a. Інокентій Гізель

b. Лазар Баранович

c. Симеон Полоцький

d. Феофан Прокопович

4. Видатні українські композитори ХVІІІ ст., які тривалий час працювали і в Росії:

a. Феофан Прокопович, Лазар Баранович

b. Симеон Полоцький, Інокентій Гізель

c. Максим Березовський, Дмитро Бортнянський

d. Артемій Ведель, Семен Климовський

5. Який з перелічених творів належить письменнику Інокентію Гізелю?

a. “Ключ розуміння”

b. “Мир с Богом человеку”

c. “Меч духовний”

d. “Труби словес проповідних”

6. Як називається твір, авторство якого приписують Г.Полетиці, присвячений обґрунтуванню ідеї самостійності українського народу?

a. “Літопис Самовидця”

b. “Синопсис”

c. “Історія Русів”

d. “Хроніка”

7. Хто з перелічених письменників працював у жанрі козацьких літописів?

a. Інокентій Гізель

b. Іоанікій Галятовський

c Лазар Баранович

d Григорій Грабянка

8. Хто з українських гетьманів мав власний придворний театр?

a. Кирило Розумовський

b. Іван Мазепа

c. Дмитро Апостол

d. Іван Брюховецький

9. Хто є автором знаменитого протестного твору 1783 року “Ода на рабство”?

a. Феофан Прокопович

b. Григорій Сковорода

c. Лазар Баранович

d. Василь Капніст

ТЕМА 7. УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

1. В якому із перелічених українських міст у ХІХ столітті не було ліцею?

a. Одеса

b. Ніжин

c. Київ

d. Крем’янець

2. Де було засновано перший український університет на землях, що входили до складу Російської імперії?

a. У Харкові

b.У Києві

c. В Одесі

d. У Львові

3. Хто вважається засновником Харківського університету?

a. П.Гулак-Артемовський

b. Д.Багалій

c. В.Каразін

d. М.Костомаров

4. Які навчальні заклади давали у ХІХ столітті середню освіту?

a. Парафіяльні школи

b. Повітові школи

c. Гімназії

d. Університети

5. Скільки університетів було у кінці ХІХ століття на українських землях, що входили до складу Російської імперії?

a) Три

b) П’ять

c) Один

d) Чотири

6. Де було засновано перший український інститут шляхетних дівчат?

a) У Києві

b) У Полтаві

c) У Харкові

d) В Одесі

7. В якому стилі було зведено будівлю для Полтавського інституту шляхетних дівчат у першій половині ХІХ століття?

a) Класицизм

b) Бароко

c) Рококо

d) Ампір

8. Який відомий український поет-байкар уходив до складу опікунської ради Полтавського інституту шляхетних дівчат?

a) П.Гулак-Артемовський

b) Є.Гребінка

c) Л.Глібов

d) Г.Сковорода

9.За які роботи Т.Шевченко отримав у 1860 р. звання академіка ?

a) портрет

b) гравюра

c) пейзаж

d) автопортрет

10. Після смерті Т.Шевченка провід на літературній ниві перейняв:

a) Ганна Барвінок

b) Марко Вовчок

c) Пантелемон Куліш

d) Іван Франко

ТЕМА 8. НОВІТНЯ УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА

1. В якій губернії було відкрито найбільше українських середніх навчальних закладів у добу Центральної Ради?

a. У Київській

b. У Полтавській

c. У Подільській

d. У Чернігівській

2. Де відкрився перший український народний університет за доби Центральної Ради?

a. У Полтаві

b. У Миколаєві

c. У Харкові

d. У Києві

3. У яких містах 1918 року відкрилися державні українські університети?

a. У Полтаві та Києві

b. У Києві та Кам’янці-Подільському

c.В Одесі та Києві

d. У Києві та Катеринославі

4. Хто став першим президентом Української Академії Наук?

a) М.Грушевський

b) А.Кримський

c) В.Вернадський

d) Д.Багалій

5. Хто керував роботою Молодого театру, заснованогоу Києві у 1918 році?

a. О.Загаров

b. Б.Кривецький

c. П.Саксаганський

d. Л.Курбас

6. Якого року було проголошено курс на “коренізацію” (“українізацію”)?

a. 1923 року

b. 1925 року

c. 1933 року

d. 1917 року

7. Який фільм О. Довженка на Всесвітній виставці в Брюсселі включено до почесного списку двадцяти найкращих фільмів усіх часів і народів?

a. “Звенигора”

b. “Арсенал”

c. “Земля”

d. “Аероград”,

8. Де і коли в культурному житті України був проведений Перший фестиваль “Червона рута”?

a. Київ,1991 рік

b. Чернівці, 1989 рік

c. Чернігів 1989 рік

d. Львів 1982 рік

9. В якому році Верховна Рада прийняла “Закон про мови в Українській РСР”, яким українська мова оголошувалася державною

a. у 1991 р.

b. у 1989 р.

c. у 1990 р.

d. у 1979 р.

10. Коли була проголошена незалежність України?

a. 19 лютого 1992 року

b. 28 червня 1991 року

c. 24 серпня 1991 року

d. 26 серпня 1992 року

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *