Готова робота!

Тести з фінансів

Купити за 142 грн.
views 109

Відповіді на тести з фінансів

Розділ 1

Задачі рівня складності A

1A1  На вашу думку, фінанси – це:

а) гроші;

б) розподільчі відносини;

в) еквівалент коштів.

1A2  Необхідність фінансів обумовлена:

а) наявністю кредиту;

б) наявністю держави та товарно-грошових відносин;

в) появою грошей та інших цінностей.

1A3  Об’єктивними передумовами функціонування фінансів є:

а) товарно-грошові відносини, існування держави, дія економічних законів;

б) існування держави, дія закону вартості, потреби розширеного відтворення;

в) товарно-економічні відносини, дія економічних законів.

1A4  Фінанси – це економічна категорія, що відображає:

а) еквівалент коштів;

б) сукупність відносин, пов’язаних зі створенням державного бюджету та його використанням;

в) усі види доходів держави і підприємств;

г) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів.

1A5  У чому на вашу думку полягає внутрішній зміст фінансів:

а) це грошові ресурси, що обслуговують суспільне виробництво;

б) це грошові фонди, що утворюються в процесі розподілу вартості суспільного продукту;

в) це грошові відносини, що виникають у процесі розподілу вартості сукупного продукту.

1A6  Найбільш повне визначення терміну “фінанси”:

а) процес безперервного переміщення грошей між суб’єктами господарювання;

б) економічні відносини, що пов’язані із сплатою податків та інших обов’язкових платежів підприємств до бюджету;

в) економічні відносини, що відображають формування, розподіл і використання фондів фінансових ресурсів у процесі розподілу і перерозподілу ВВП і НД;

г) економічні відносини пов’язані із створенням грошових фондів.

1A7  Характерними рисами фінансів є:

а) грошова та натуральна форма;

б) грошова форма та розподільчий характер; в) обмінний характер.

1A8  Об’єктами фінансових відносин є:

а) валовий внутрішній продукт і національне багатство;

б) прибуток, податки, цінні папери;

в) держава, підприємницькі структури, населення.

1A9  Об’єктами фінансового розподілу на макрорівні економіки є:

а) національне багатство, амортизація, додана вартість;

б) ВВП, національне багатство;

в) ВВП, національний дохід, національний кредит;

г) виторг підприємств, національний дохід, фінансові резерви.

1A10  Суб’єктами фінансових відносин є:

а) валовий внутрішній продукт;

б) фонди фінансових ресурсів;

в) держава, підприємницькі структури, населення.

1A11  Основними функціями фінансів є:

а) контрольна, економічна, стимулююча;

б) розподільна, стимулююча, відтворювальна, регулююча;

в) розподільна, контрольна;

г) фіскальна, розподільна, регулююча.

1A12  Яка функція не характерна для фінансів, як економічної категорії:

а) розподільча;

б) регулююча;

в) контрольна;

г) балансова.

1A13  Розподільча функції фінансів включає:

а) первинний розподіл, перерозподіл і вторинний розподіл ВВП;

б) створення й використання централізованих фондів;

в) формування первинних доходів суб’єктів господарювання.

1A14  Розподільча функція фінансів охоплює:

а) розподіл і перерозподіл ВВП;

б) контроль за розподілом і перерозподілом ВВП і НД;

в) розмежування доходів між ланками бюджетної системи;   г) розподіл і перерозподіл матеріальних і трудових ресурсів.

1A15  Суть контрольної функції фінансів полягає у:

а) тому, що фінанси виступають інструментом контролю за формуванням і використанням доходів суб’єктів фінансових відносин;

б) контролі за формуванням централізованих фондів грошових коштів;

в) контролі за формуванням децентралізованих фондів грошових коштів.

1A16  Чим виражається суть і значення контрольної функції фінансів:

а) фінанси виступають інструментом контролю за формуванням і використанням  доходів суб’єктів обмінно-розподільчих відносин;

б) контроль за дотриманням фінансово-господарського законодавства;

в) повне обстеження фінансово-господарської діяльності економічного суб’єкта.

1A17  Фінансові ресурси – це :

а) система грошових фондів, що знаходиться в руках держави;

б) система грошових фондів, що забезпечує процес виробництва і відтворення.

в) грошові фонди, які створюються в процесі розподілу, перерозподілу та використання ВВП за певний період.

1A18  Фінансові ресурси – це:

а) економічні відносини з приводу розподілу і перерозподілу грошових доходів суб’єктів господарювання;

б) товарно-матеріальні цінності, що використовуються підприємством у процесі господарської діяльності;

в) основні і оборотні фонди суб’єктів господарювання;

г) нагромадження і доходи, що формуються в процесі розподілу і перерозподілу ВВП.

1A19  Фінансові відносини – це:

а) відносини, що характеризують вартісний рух створеного у суспільстві ВВП;

б) відносини, що забезпечують кожну фізичну, юридичну особу та державну структуру достатніми для їх діяльності коштами;

в) діяльність держави та підприємств по цілеспрямованому використанню фінансових ресурсів.

1A20  Напрямками використання централізованих фінансових ресурсів є:

а) розвиток економіки, структурна її перебудова;

б) сплата податків; в) матеріальне стимулювання працівників.

1A21  Напрямками використання децентралізованих фінансових ресурсів є:

а) соціальний захист населення;

б) обслуговування державного боргу;

в) матеріальне стимулювання працівників;

г) національна оборона.

1A22  До децентралізованих фінансових ресурсів належать:

а) кошти Пенсійного фонду, кошти статутного фонду, кошти фондів, утворених за рахунок прибутку;

б) прибуток, кошти статутного фонду, амортизаційного фонду та резервних фондів;

в) кошти фонду оплати праці, резервний фонд КМУ, прибуток.

Задачі рівня складності C

1C1  Визначити розмір заощаджень, якщо ВНП =1300 гр.од., амортизація основного капіталу 245 гр.од., чистий факторний дохід з-за кордону (-12) гр.од., а споживання становить 956 гр.од.:

а) 1312 гр.од.;                       б) 1288 гр.од.;                       в) 332 гр.од.;                         г) 577 гр.од.

1C2  Визначити розмір валового національного продукту, якщо ВВП =1300 гр.од., амортизація основного капіталу 245 гр.од., чистий факторний дохід з-за кордону (-12) гр.од., а споживання становить 956 гр.од.:

а) 1312 гр.од.;                       б) 1288 гр.од.;                       в) 344 гр.од.;                         г) 322 гр.од.

1C3  Визначити розміри ЧВП, якщо ВВП=1675 гр.од., амортизація основного капіталу 136 гр.од., чисті поточні трансферти 7 гр.од., а споживання становить 1205 гр.од.:

а) 1539 гр.од.;                       б) 1811 гр.од.;                       в) 1682 гр.од.;                       г) 477 гр.од.

1C4  У звітному періоді було придбано 7 автомобілів з об’ємом двигуна 2500 см.3 за ціною 45 тис.грн. ставка акцизного збору 0,6 євро за 1 см.3 Визначити розмір акцизного збору, якщо курс НБУ на день оплати становив 6,5 грн. за євро.

а) 9750 грн.;                         б) 68250 грн.;                        в) 315 тис. грн.;                     г) 10500 грн.

1C5  Визначити розміри ВНД, якщо ВВП=1675 гр.од., амортизація основного капіталу 136 гр.од., чисті поточні трансферти 7 гр.од., а споживання становить 1205 гр.од., чистий факторний дохід з закордону рівний 0 гр.од.:

а) 1539 гр.од.;                       б) 1811 гр.од.;                       в) 1682 гр.од.;                       г) 477 гр.од.

1C6  Визначити розмір заощаджень, якщо ВВП =1009 гр.од., амортизація основного капіталу 96 гр.од., чисті поточні трансферти  9 гр.од., а споживання становить 784 гр.од., чистий факторний дохід з-за кордону рівний 0 гр.од.:

а) 1009 гр.од.;           б) 904 гр.од.;                         в) 234 гр.од.;                         г) 120 гр.од.

1C7  Визначити розмір валового національного доходу, якщо ВНП =1009 гр.од., чистий факторний дохід 96 гр.од., чисті поточні трансферти 9 гр.од., а споживання становить 784 гр.од.:

а) 1009 гр.од.;          б) 904 гр.од.;                         в) 23 гр.од.;                           г) 1018 гр.од.

1C8  Визначити розміри ВНД, якщо ВВП=1286 гр.од., чисті трансферти 108 гр.од., чистий факторний дохід з-за кордону 13 гр.од., а споживання становить 844 гр.од.:

а) 1299 гр.од.;                       б) 1273 гр.од.;                       в) 1407 гр.од..

1C9  В поточному місяці магазином було придбано за ціною 5,8 грн. 250 пляшок вина місткістю 0,7 л. визначити розмір акцизного збору, сплаченого в ціні придбання, якщо ставка акцизного збору 0,6 грн. за літр:

а) 1450 грн.;                      б) 1015 грн.;                          в) 105 грн.;                            г) 609 грн.

1C10  Визначити розміри ЧВП, якщо ВВП=1286 гр.од., амортизація основного капіталу 108 гр.од., чистий факторний дохід з-за кордону 13 гр.од., а споживання становить 844 гр.од.:

а) 1299 гр.од.;                       б) 1273 гр.од.;                       в) 1178 гр.од.;                       г) 334 гр.од.

1C11  Визначити розмір заощаджень, якщо ВВП =1250 гр.од., амортизація основного капіталу 155 гр.од., чистий факторний дохід з-за кордону 35 гр.од., чисті трансферти 45  гр.од., непрямі податки 270 гр.од., а споживання становить 750 гр.од.:

а) 1285 гр.од.;                       б) 1330 гр.од.;                       в) 580 гр.од.;                         г) 310 гр.од.

1C12  Визначити розміри ЧВП, якщо ВВП=2000 гр.од., непрямі податки 120 гр.од., амортизація основного капіталу 136 гр.од., чисті поточні трансферти 7 гр.од., чисті доходи з-за кордону 140 гр.од., а споживання становить 1400 гр.од.:

а) 1864 гр.од.;                       б) 2120 гр.од.;                       в) 2140 гр.од.;                       г) 2147 гр.од.

Розділ 2

Задачі рівня складності A

2A1  Фінансова система – це єдина система, тому що:

а) вона базується на єдиному джерелі ресурсів усіх ланок;

б) джерелом централізованих грошових фондів є національний доход;

в) фінансова система складається тільки з однієї ланки;

г) вона забезпечує певні темпи розвитку всіх галузей промисловості.

2A2  Фінансова система за внутрішньою будовою:

а) перерозподільні відносини, що характеризують грошові потоки між суб’єктами;

б) сукупність відносно відособлених взаємозв’язаних сфер і ланок, які відображають специфічні форми і методи розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту;

в) сукупність фінансових установ, на які покладено управління фінансовою системою держави.

2A3  Фінансова система за організаційною структурою:

а) перерозподільні відносини, що характеризують грошові потоки між суб’єктами;

б) сукупність відносно відособлених взаємозв’язаних сфер і ланок, які відображають специфічні форми і методи розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту;

в) сукупність фінансових органів та інституцій, які управляють грошовими потоками.

2A4  За внутрішньою будовою фінансова система – це:

а) сукупність фінансових органів і інститутів;

б) сукупність відносно відокремлених взаємопов’язаних фінансових відносин, які відображають специфічні форми та методи розподілу і перерозподілу ВВП;

в) конкретні види фінансових ресурсів, які знаходяться у розпорядженні підприємств;

г) система замкнутих перерозподільних відносин.

2A5  За організаційною структурою фінансова система – це:

а) сукупність фінансових органів і інститутів, які управляють грошовими потоками;

б) сукупність грошових фондів, що знаходяться у розпорядженні суб’єктів господарювання;

в) сукупність фінансово-кредитних установ;

г) апарат управління фінансовою діяльністю підприємства.

2A6  До сфер фінансових відносин включають:

а) фінанси суб’єктів господарювання, державні фінанси, фінансовий ринок і  міжнародні фінанси;

б) фінанси комерційних підприємств, державний і місцевий бюджети, державний кредит і фінанси міжнародних організацій;

в) фінанси суб’єктів господарювання, ринок грошей, фінанси державного сектору економіки, фінанси міжнародних організацій;

г) фінанси населення, фінанси підприємств та фінанси держави.

2A7  У фінансовій системі виділяють такі сфери фінансових відносин:

а) державні фінанси і фінансовий ринок;

б) фінанси суб’єктів господарювання і державні фінанси;

в) міжнародні фінанси, державні фінанси, фінанси суб’єктів господарювання, фінансовий ринок;

г) макро- і мікроекономіка.

2A8  Створення валового національного продукту відбувається у сфері фінансової системи:

а) державних фінансів;

б) фінансів суб’єктів господарювання;

в) фінансового ринку;

г) страхування.

2A9  У якій сфері фінансової системи грошові потоки відображають відносини перерозподілу ВВП:

а) державних фінансів;

б) фінансів суб’єктів господарювання; в) фінансового ринку;

г) страхування.

2A10  Державні фінанси найбільш повно характеризуються як:

а) центральна підсистема, через яку здійснюється вплив держави на економічний і соціальний розвиток;

б) система грошових фондів, зосереджених у руках держави і призначених для забезпечення властивих їй функцій;

в) система грошових фондів, що забезпечують процес виробництва та відтворення і рамках конкретного суб’єкта господарювання;

г) грошові фонди, що формуються з доходів громадян.

2A11  Сфера державних фінансів поділяється на такі ланки:

а) бюджет держави і фінанси державного сектору економіки;

б) бюджет держави, державний кредит, страхування;

в) бюджет держави, державний кредит, загальнодержавні цільові фонди, фінанси державного сектору;

г) бюджет держави, фонди цільового призначення, страхування.

2A12  Орган управління цільовими фондами:

а) Пенсійний фонд;

б) міністерство фінансів;

в) державна податкова служба;

г) рахункова палата ВРУ.

Задачі рівня складності B

2B1  Які сфери фінансової системи є самозабезпечуючими:

а) фінансовий ринок і страхування;

б) державні фінанси та фінанси суб’єктів господарювання;

в) міжнародні та державні фінанси.

2B2  Центральне місце в управління фінансами в Україні в системі виконавчої влади займає:

а) Верховна Рада України;

б) Міністерство фінансів України;

в) Національний банк України;

г) Президент України.

2B3  Суб’єктами оперативного управління фінансами в Україні виступають:

а) Кабінет Міністрів України та Верховна Рада;

б) фінансові служби міністерств, підприємств та організацій.

в) Національний банк та податкова адміністрація.

2B4  Стратегічне управління фінансами в Україні здійснюють:

а) Кабінет Міністрів України, Верховна Рада та Міністерство фінансів;

б) фінансові служби міністерств, підприємств та організацій.

в) Національний банк, податкова адміністрація та контрольно-ревізійна служба.

Задачі рівня складності C

2C1  Визначити величину дотації вирівнювання, якщо видатки місцевого бюджету 120 млн.грн., доходи закріплені законодавчо – 110 млн.грн., субвенції на інвестиційний проект – 6 млн.грн.:

а) 10 млн.грн.;                       б) 16 млн.грн.;                       в) 4 млн.грн.;

г) дотація вирівнювання не буде надана, а 10 млн.грн. буде передано до бюджету вищого рівня.

2C2  Визначити податкоспроможність території, якщо сума закріплених законодавчо доходів становить 180 млн.грн., чисельність населення – 800 тис.люд.

а) 0,225 тис.грн./люд.;   б) 0,225 млн.грн./люд.;    в) 4,44 тис.грн./люд.;   г) 144 млн.грн./люд.

2C3  Визначити прогнозовану величину доходів обласного бюджету, якщо видатки на делеговані державні функції становлять 260 млн.грн., дотація вирівнювання – 25 млн.грн., субвенція 5 млн.:

а) 260 млн.грн.;                     б) 285 млн.грн.;                     в) 290 млн.грн.;                     г) 235 млн.грн.

2C4  Визначити показник відносної податкоспроможності підприємства (у %), якщо сума прогнозованих доходів становить 180 млн.грн., чисельність населення 800 тис.люд., а середній показник податкоспроможності – 250 грн./люд.:

а) 90;                      б) 111,11.;              в) 57,6;                   г) 183,61.

2C5  Визначити величину між бюджетних трансферт, якщо видатки місцевого бюджету 120 млн.грн., доходи закріплені законодавчо – 110 млн.грн., субвенції на інвестиційний проект 6 млн.грн.:

а) 10 млн.грн.;          б) 16 млн.грн.;            в) 4 млн.грн.; г) 6 млн.грн.

2C6  Визначити при якій чисельності адміністративно-територіальної одиниці податкоспроможність території становить 800 грн./люд., якщо сума прогнозованих доходів становить 180 млн.грн.:

а) 225 тис.люд.;                     б) 2,25 млн.люд.;                   в) 22,5 млн.люд.;                   г) 225 млн.люд.

2C7  Визначити величину видатків обласного бюджету, якщо місцеві податки і збори становлять 2500 тис.грн., кошик доходів міста 3500 тис.грн., дотація вирівнювання 0,5 млн.грн.:

а) 6 млн.грн.;                         б) 4 млн.грн.;                         в) 7 млн.грн.;                         г) 7,5 млн.грн.

2C8  Визначити при якій величині прогнозованих доходів адміністративно-територіальної одиниці податкоспроможність території становить 1000 грн./люд., якщо чисельність населення – 250 тис.люд.:

а) 250 млн.грн.;                     б) 25 млн.грн.;                       в) 2,5 млн.грн.;                      г) 250 тис.грн.

2C9  Визначити при якій величині податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці середній показник податкоспроможності становить 1200 грн./люд., якщо відносний показник податкоспроможності становить 0,9525:

а) 1259,84 грн./люд.;             б) 1143 грн./люд.;  в) 125,984 грн./люд.;             г) 11,43 тис.грн./люд.

2C10  Визначити при якій чисельності адміністративно-територіальної одиниці податкоспроможність території становить 1000 грн./люд., якщо сума прогнозованих доходів становить 250 млн.грн.:

а) 250 млн.люд.;                    б) 25 млн.люд.;                      в) 2,5 млн.люд.;                     г) 250 тис.люд.

2C11  Визначити величину між бюджетних трансферт, якщо доходи закріплені законодавчо – 220 млн.грн., субвенції на інвестиційний проект 10 млн.грн., прогнозована величина видатків на делеговані державні функції – 235 млн.грн.:

а) 10 млн.грн.;          б) 15 млн.грн.;            в) 25 млн.грн.;               г) 80 млн.грн.

2C12  Визначити при якій величині прогнозованих доходів адміністративно-територіальної одиниці податкоспроможність території становить 800 грн./люд., якщо чисельність населення – 225 тис.люд.:

а) 180 тис.грн.;                      б) 1,8 млн.грн.;                      в) 18 млн.грн.;                       г) 180 тис.грн.

Розділ 3

Задачі рівня складності A

3A1  Фінансова політика  – це:

а) цілеспрямована діяльність держави, пов’язана із практичним використанням фінансового механізму;

б) діяльність держави по цілеспрямованому використанню фінансів для забезпечення соціального та економічного розвитку;

в) сукупність сфер і ланок фінансових відносин, взаємозалежних між собою.

3A2  Фінансова політика характеризується як:

а) державна політика у сфері розподільчих і не розподільчих відносин;

б) частина економічної політики держави, яка спрямована на досягнення максимального соціально-економічного рівня розвитку суспільства;

в) сукупність заходів щодо забезпечення відповідними фінансовими ресурсами реалізації державних програм;

г) сукупність сфер і ланок фінансових відносин, взаємозалежних між собою.

3A3  Основною метою фінансової політики є:

а) створення соціальних гарантій населенню;

б) розподіл ВВП між галузями народного господарства, соціальними групами населення, територіями;

в) розподіл ВВП між ланками державних фінансів.

3A4  До зовнішніх факторів, які впливають на фінансову політику відносяться:

а) структура та стан розвитку економіки, залежність держави від економічних взаємовідносин з іншими державами;

б) рівень інтеграції держави з світовими системами, залежність від експортних можливостей самої держави;

в) стабільність грошової одиниці та організація грошового обігу.

3A5  До внутрішніх факторів, які впливають на фінансову політику  не належать:

а) рівень інтеграції держави з світовими економічними системами;

б) форма власності на засоби виробництва;

в) структура та стан розвитку економіки;

г) соціальний склад та рівень добробуту населення.

3A6  За характером заходів і часом їх здійснення фінансова політика поділяється на:

а) фінансову тактику і фінансову стратегію;

б) фінансову стратегію і бюджетне регулювання;

в) оперативну фінансову політику і фінансову тактику;

г) фінансову політику і податкову політику.

3A7  Напрямки діяльності, що визначають довгострокову перспективу використання фінансів:

а) тактика керування фінансами;

б) організація фінансових відносин;

в) стратегія керування фінансами;

г) фінансовий механізм.

3A8  Напрямки діяльності, що визначають довгострокову і середньострокову перспективу використання фінансів – це:

а) тактика керування фінансами;

б) організація фінансових відносин;

в) стратегія керування фінансами;

г) фінансові інструменти.

3A9  Фінансова стратегія держави – це:

а) сформована система довгострокових цілей фінансової діяльності і найефективніших шляхів їх досягнення;

б) напрями, форми і методи використання фінансових ресурсів;

в) система принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов’язаних з рухом фінансових ресурсів;

г) процес визначення оптимальної структури капіталу.

3A10  Фінансовий механізм системи управління в державі – це:

а) сукупність фінансових інструкцій та правових норм і чинників вироблених ними;

б) форми і методи мобілізації та використання фінансових ресурсів;

в) сукупність сфер і ланок фінансових відносин.

3A11  Складовими елементами фінансового механізму є:

а) фінансові резерви, фінанси державного сектору економіки та централізовані фонди;

б) фінансові показники, методи, важелі, стимули та санкції;

в) правові та організаційні засади державних фінансів.

Задачі рівня складності B

3B1  До загальних принципів реалізації фінансової політики відносяться:

а) сприяння розвитку виробництва, підприємництва та зайнятості;

б) вдосконалення фінансового механізму;

в) забезпечення соціально-економічних гарантій;

г) забезпечення загальних потреб громадян.

3B2  Прикладом фінансової тактики можуть бути:

а) амортизаційна політика і податкова політика;

б) грошова реформа, бюджетна політика;

в) бюджетна концепція, податкова політика.

3B3  В умовах ринку основними формами мобілізації фінансових ресурсів є:

а) залучення коштів через бюджетне кредитування та фінансування;

б) податки, збори та відрахування;

в) залучення коштів через випуск цінних паперів та різних кредитних зобов’язань.

3B4  Фінансове забезпечення здійснюється у таких формах:

а) самофінансування, кредитування, бюджетні фінансування;

б) кредитування і акціонування;

в) самофінансування, кредитування, акціонування.

3B5  Методи фінансового механізму вміщують:

а) планування, стратегічне управління та збір інформації;

б) фінансове регулювання і оперативне управління;

в) прогнозування і контроль;

г) планування, оперативне управління, фінансове регулювання, фінансове забезпечення, фінансовий контроль.

3B6  До фінансових стимулів належать:

а) штрафи, санкції, пені, неустойки;

б) податкові пільги, бюджетні кредити, надання фінансової допомоги, відстрочення терміну сплати податків;

в) ставки податків, норми амортизаційних відрахувань, норми бюджетного забезпечення і розміри дотацій.

3B7  До фінансових важелів належать:

а) штрафи, санкції, пені, неустойки;

б) податкові пільги, бюджетні кредити, надання фінансової допомоги, відстрочення терміну сплати податків;

в) ставки податків, норми амортизаційних відрахувань, норми бюджетного забезпечення і розміри дотацій.

Розділ 4

Задачі рівня складності A

4A1  1. У чому полягає сутність фінансів підприємства:

а) це грошові кошти, що знаходяться на рахунку підприємства в банку;

б) це сукупність грошових ресурсів, які використовуються для обслуговування виробничо-господарської діяльності підприємства;

в) формування фінансових ресурсів з метою забезпечення відтворення виробництва.

4A2  Фінансові ресурси підприємства – це:

а) грошові фонди, які формуються в процесі розподілу і використання валового внутрішнього продукту за певний період;

б) вартісна оцінка майна, яким володіє підприємство;

в) акумульовані з підприємством різних джерел грошові кошти, що надходять в його господарський обіг і призначенні для покриття потреб підприємства;

г) статутний капітал підприємства.

4A3  За правом власності фінансові ресурси підприємств поділяються:

а) початкові фінансові ресурси і прирощені;

б) матеріалізовані кошти і оборотні кошти;

в) власні кошти, залучені і позичені.

4A4  Власні кошти підприємство не формує за рахунок:

а) статутного капіталу;

б) резервного капіталу;

в) нерозподіленого прибутку;

г) позиченого капіталу.

4A5  Організація фінансів підприємств на засадах комерційного розрахунку передбачає:

а) визначення межі самоокупності – беззбитковості;

б) отримання максимального прибутку при мінімальних витратах;

в) своєчасне виконання зобов’язань перед бюджетом;

г) наявність бюджетних дотацій.

4A6  Статутний капітал підприємства – це:

а) сукупність вкладів у грошовому виразі учасників або власників у майно підприємства;

б) сукупність вкладів у грошовому і матеріальному виразі учасників або власників у майно підприємства;

в) майно підприємства, яке формується в процесі його фінансово-господарської діяльності.

4A7  Кошторис доходів і видатків складають:

а) комерційні підприємства;

б) установи соціальної сфери;

в) господарські товариства;

г) аудиторські фірми.

4A8  Комерційний розрахунок передбачає:

а) перелік фондів підприємства, які формуються з прибутку;

б) своєчасне виконання зобов’язань перед бюджетом;

в) одержання максимального прибутку при мінімальних затратах;

г) наявність бюджетних дотацій.

4A9  До зовнішніх джерел фінансування підприємств відносять:

а) амортизаційні відрахування;

б) товарний кредит;

в) чистий прибуток;

г) продаж основних засобів.

4A10  Грошові надходження підприємства – це:

а) сума виручки від реалізації продукції, виручки від іншої реалізації та доходів від позареалізаційних операцій;

б) виручка від реалізації продукції (робіт, послуг);

в) сума прибутку від реалізації продукції, прибутку від іншої реалізації та позареалізаційних операцій.

4A11  Фінансові витрати підприємства – це:

а) витрати, пов’язані з основною діяльністю підприємства виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг;

б) витрати, пов’язані з інвестуванням вільних коштів в цінні папери, статутні капітали спільних підприємств;

в) собівартість продукції, робіт, послуг.

4A12  Прибуток – це:

а) частина реалізованої продукції;

б) фінансовий результат основної діяльності підприємства;

в) кошти отримані від фінансових інвестицій;

г) фінансовий результат основної та інших видів діяльності підприємства.

4A13  На розмір виручки від реалізації не впливають такі фактори:

а) обсяг реалізації продукції;

б) асортимент виробів;

в) стан платіжної дисципліни споживачів;

г) рівень цін;

д) облікова ставка НБУ.

4A14  Фактори, що не впливають на обсяг прибутку від реалізації продукції:

а) зниження собівартості продукції;

б) зміна обсягу нарахованих амортизаційних відрахувань;

в) підвищення ставок акцизного збору;

г) збільшення обсягу реалізації продукції.

Задачі рівня складності B

4B1  Об’єктом фінансів підприємств виступають:

а) рух грошових потоків підприємств;

б) економічні відносини, пов’язані з рухом коштів, формуванням та використанням грошових фондів;

в) грошові доходи і фонди;

г) відтворювальний процес.

4B2  Приплив коштів за рахунок фінансової діяльності здійснюється за рахунок:

а) виплати дивідендів;

б) надходження від продажу й оплати векселів;

в) продажу основних засобів;

г) капітальних вкладень.

4B3  Відтік коштів від інвестиційної діяльності забезпечуються за рахунок:

а) погашення довгострокових кредитів;

б) погашення кредиторської заборгованості;

в) продаж цінних паперів;

г) капітальних вкладень на розвиток виробництва.

4B4  Відтік коштів від фінансової діяльності забезпечується за рахунок:

а) погашення короткострокових кредитів;

б) купівлі основних засобів;

в) цільового фінансування;

г) довгострокових фінансових вкладень.

4B5  Надходження від інвестиційної діяльності забезпечуються за рахунок:

а) дивідендів від довгострокових фінансових інвестицій;

б) довгострокових фінансових вкладень;

в) надходження від продажу і оплати векселів;

г) короткострокових кредитів.

4B6  Особливостями функціонування громадських організацій є:

а) комерційна діяльність;

б) відсутність державного фінансування;

в) міжнародне фінансування видатків;

г) діяльність за рахунок спонсорських пожертвувань.

4B7  Доходи політичних партій формуються за рахунок:

а) вступних та членських внесків;

б) коштів міжнародних організацій;

в) коштів бюджету держави;

г) постійних виплат з бюджету.

Розділ 5

Задачі рівня складності A

5A1  Державні фінанси – це:

а) система грошових фондів, що знаходяться в руках держави і призначених для фінансового забезпечення функцій, їй властивих;

б) діяльність держави, підприємств по цілеспрямованому використанню грошових коштів;

в) усі види доходів держави і підприємств.

5A2  Головне призначення державних фінансів – це:

а) мобілізація фінансових ресурсів у розпорядженні держави;

б) сприяння успішному економічному і соціальному розвитку через фінансові інституції;

в) розподіл і перерозподіл усіх грошових надходжень.

5A3  Розкрийте склад державних фінансів:

а) бюджет держави, цільові фонди, державний кредит, фінанси державних підприємств;

б) державний бюджет, загальнодержавні фонди, державні позики, фінанси підприємств;

в) загально державні та місцеві фінанси.

5A4  Зведений бюджет держави, фінанси державного сектора економіки, резервні та страхові фонди, цільові фонди та державний кредит – це:

а) ланки державних фінансів;

б) складові фінансової системи;

в) сфери фінансової системи.

5A5  Центральною ланкою державних фінансів є:

а) державний кредит;

б) резервні та страхові фонди;

в) зведений бюджет України;

г) апарат управління державними фінансами.

5A6  Бюджет держави є складова ланка:

а) загальнодержавних фінансів;

б) місцевих фінансів;

в) державних фінансів.

5A7  Фінансові ресурси – це :

а) система грошових фондів, що знаходиться в руках держави;

б) система грошових фондів, що забезпечує процес виробництва і відтворення.

в) грошові фонди, які створюються в процесі розподілу, перерозподілу та використання ВВП за певний період.

5A8  У розпорядженні держави не знаходяться:

а) фінансові ресурси фінансових державних інституцій;

б) фінансові ресурси місцевих бюджетів;

в) фінансові ресурси господарських підприємств;

г) фінансові ресурси цільових державних фондів.

5A9  Державні доходи – це:

а) доходи державних підприємств, установ, організацій;

б) сума коштів, що витрачається державою в процесі здійснення її фінансової діяльності;

в) сума коштів, що мобілізується державою на забезпечення своєї діяльності.

5A10  До централізованих державних доходів не належать:

а) державний бюджет;

б) місцеві бюджети;

в) державні цільові фонди;

г) доходи державних підприємств, установ, організацій.

Задачі рівня складності B

5B1  Джерелами формування державних доходів можуть бути:

а) прямі та непрямі податки;

б) доходи отримувані від розподілу заново створеної вартості, доходи, що включаються до складу фонду відшкодування, доходи від реалізації національного багатства;

в) обов’язкові платежі, добровільні надходження, державний кредит і надходження від зовнішньоекономічної діяльності.

5B2  На якій стадії бюджетного процесу визначаються макроекономічні цілі і розмір дефіциту бюджету:

а) складання проекту бюджету;

б) розгляд проекту бюджету й затвердження його;

в) виконання бюджету;

г) звітність про виконання бюджетів.

5B3  Крива Лафера показує:

а) зв’язок між суб’єктами оподаткування;

б) зв’язок між податковими ставками та обсягами податкових надходжень;

в) співвідношення між прямими і непрямими податками.

5B4  Система податків з виробників забезпечує:

а) перерозподіл доходів;

б) стабільність цін;

в) високу ефективність виробництва;

г) повну зайнятість.

5B5  Уряд може зменшити податки з метою:

а) уповільнення темпів інфляції;

б) уповільнення економічного зростання;

в) стимулювання економіки, збільшення споживчих витрат.

Розділ 6

Задачі рівня складності A

6A1  Бюджет як економічна категорія – це:

а) план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади України;

б) загальнодержавний фонд коштів з якого органи державної влади отримують кошти для матеріального опосередкування свого існування;

в) відносини щодо формування на загальнодержавному і регіональному рівнях централізованих фондів, призначених для реалізації функцій держави.

6A2  Бюджет як економічна категорія – це:

а) централізований фонд фінансових ресурсів держави;

б) фінансові відносини щодо формування бюджетного фонду та здійснення асигнувань з нього;

в) основний фінансовий план держави;

г) сукупність взаємовідносин між державою та суб’єктами господарювання з приводу мобілізації державних доходів.

6A3  Бюджет як фінансовий план – це:

а) встановлений нормами закону план формувань і використання централізованого фонду коштів;

б) розпис доходів і видатків держави, який затверджується органами законодавчої влади;

в) план формувань централізованого фонду коштів та його використання, що відображає економічну, соціальну, оборонну та міжнародну політику держави.

6A4  Основною функцією бюджету є:

а) перерозподіл національного доходу і валового внутрішнього продукту;

б) фінансове забезпечення соціальної політики;

в) удосконалювання оподаткування;

г) державне регулювання економіки.

6A5  Зазначте функцію не властиву державному бюджету України.

а) державний бюджет використовується для сплати видатків, пов’язаних з обороною країни;

б) з державного бюджету виплачується заробітна плата робітникам громадських підприємств;

в) державного бюджету виплачується заробітна плата службовцям державного апарату.

6A6  Соціальна сутність бюджету полягає у:

а) фінансовому забезпеченні соціально-культурних програми держави;

б) фінансуванні державного апарату управління;

в) забезпеченні виплат пенсій і допомог.

6A7  Державний бюджет виконує функції:

а) регулюючу та відтворюючу;

б) розподільну і контрольну;

в) фіскальну і економічну;   г) розподільну і регулюючу.

6A8  Складовими елементами бюджетної системи є:

а) обов’язкові платежі до бюджету, зведений бюджет України;

б) структура, принципи побудови та організація функціонування бюджетної системи;

в) сума видатків та доходів, механізм їх стягнення.

6A9  До бюджетної системи належать:

а) Державний бюджет України і місцеві бюджети;

б) Центральні та місцеві бюджети;

в) Державний бюджет України, Республіканський бюджет АР Крим та місцеві бюджети.

6A10  Які є види бюджетів:

а) Державний бюджет та місцеві бюджети;

б) центральні та місцеві бюджети;

в) Державний бюджет, регіональні і місцеві бюджети.

6A11  Яким чином поділяються місцеві бюджети виходячи з рівнів адміністративного поділу?

а) обласні, районні бюджети у містах, селищні і сільські бюджети;

б) бюджет АР Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та міські, селищні та сільські бюджети;

в) обласні, міські, районні, селищ і сіл.

6A12  Бюджетний устрій –це:

а) порядок складання і виконання бюджетів різних рівнів;

б) сукупність усіх бюджетів, що діють на території країни;

в) організаційні принципи побудови бюджетної системи, її структура і взаємозв’язок об’єднаних у ній бюджетів.

6A13  Бюджетний устрій – це:

а) консолідований бюджет України;

б) об’єднання всіх ланок бюджету;

в) принципи побудови бюджетної процесу;

г) організація і принципи побудови бюджетної системи.

6A14  Які встановлюються принципи побудови бюджетної системи:

а) принцип єдності, повноти і самостійності;

б) принцип керованості, самостійності і публічності;

в) принцип повноти, принцип субсидіювання та гласності;

д) принцип самостійності, гласності та субсидіювання.

6A15  Самостійність бюджетів забезпечується:

а) наявністю власних доходних джерел і правом визначення напрямків їх використання;

б) ефективністю використання бюджетних коштів;

в) своєчасністю та повним зарахуванням податкових надходжень до бюджету;

г) можливістю отримання бюджетної допомоги.

6A16  Період дії бюджету (бюджетний період) в Україні встановлено на строк:

а) з 1 квітня по 31 березня;    б) з 1 липня по 30 червня;     в) з 1 січня по 31 грудня.

6A17  Бюджетний процес охоплює такі стадії бюджетної діяльності:

а) виявлення резервів, розгляд і затвердження бюджету, виконання бюджету, складання звіту про виконання бюджету;

б) бюджетне планування, узгодження бюджету з загальною програмою фінансової стабілізації, виконання бюджету;

в) складання проекту бюджету, розгляд і затвердження бюджету, виконання бюджету, складання звіту про виконання бюджету і його затвердження;

г) складання проекту бюджету, виконання бюджету.

6A18  Порядок складання та виконання бюджету а також нормативне-правова та організаційна основа – це:

а) бюджетне планування;       б) бюджетна система;           в) бюджетний процес;        г) бюджетне регулювання.

6A19  Сукупність усіх бюджетів  що формуються у даній державі це:

а) бюджетна система;            б) бюджетний устрій;            в) бюджетна структура;          г) бюджетний рівень.

Розділ 7

Задачі рівня складності A

7A1  Яким чином поділяються доходи бюджету, що мають вигляд офіційних трансферт:

а) натуральні та грошові трансферти;   б) державні, недержавні та іноземні трансферти;   в) дотації, субвенції, надходження.

7A2  До податкових надходжень не належать:

а) податок на додану вартість;

б) прибутковий податок з громадян;

в) штрафні санкції;

г) акцизний збір.

7A3  Які є класифікації державних видатків:

а) функціональна, бюджетна та економічна класифікації видатків;

б) функціональна, економічна та відомча класифікації видатків;

в) бюджетна, відомча та програмна класифікація видатків.

7A4  За економічною класифікацією видатки класифікуються на:

а) видатки спрямовані на державні послуги, пов’язані з економічними послугами та видатки на підвищення ефективності господарської діяльності;

б) поточні та капітальні;

в) видатки на суспільні та соціальні послуги.

7A5  На чому базується функціональна структура видатків:

а) на функціях, що виконуються державою;

б) на суспільному і цільовому призначенні;

в) на галузях економіки і соціальної сфери.

7A6  Які є групи видатків за функціональною структурою:

а) видатки на послуги загального призначення, на суспільні та соціальні послуги, державні послуги пов’язані з економічною діяльністю, на обслуговування внутрішнього та зовнішнього боргу;

б) поточні видатки та видатки розвитку;

в) видатки на товари і послуги, субсидії і поточні трансферти, створення державних запасів.

7A7  Відомча класифікація видатків бюджету:

а) застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом;

б) визначає перелік головних розпорядників бюджетних коштів;

в) характеризує операції, при проведенні яких здійснюються видатки;

г) характеризує функції, з виконанням яких пов’язані ці видатки.

7A8  До поточних видатків належать:

а) видатки на товари і послуги, оплата праці, придбання землі і нематеріальних активів;

б) видатки на товари і послуги, створення державних запасів та резервів;

в) видатки на товари та послуги, оплата праці працівників та послуг бюджетних установ, оплату комунальних послуг.

7A9  До капітальних видатків належать:

а) фінансування структурної перебудови народного господарства, капітальні вкладення виробничого та невиробничого призначення; б) капітальні вкладення виробничого та невиробничого призначення, видатки на товари і послуги;

в) фінансування структурної перебудови народного господарства, оплата послуг бюджетних установ.

7A10  Державні капіталовкладення входять до складу видатків:

а) поточних;           б) нерозподілений;                в) видатків розвитку;             г) децентралізованих.

7A11  Які розрізняють дефіцити  за напрямками фінансування:

а) активний, пасивний;                          б) вимушений, свідомий;      в) відкритий, прихований.

7A12  Який розрізняють бюджетний дефіцит відповідно до форм прояву:

а) активний, пасивний;                          б) відкритий, прихований;    в) вимушений, свідомий.

7A13  За причинами виникнення дефіцит поділяють на :

а) відкритий, прихований;     б) свідомий, вимушений;      в) активний, пасивний.

7A14  Якими є джерела покриття бюджетного дефіциту:

а) державний кредит, податки, прибуток, інвестиції;

б) державна позика, грошова емісія;

в) міжнародний кредит, валютний фонд держави.

7A15  Яке джерело покриття бюджетного дефіциту є інфляційним:

а) державна позика;  б) грошова емісія;  в) міжнародний кредит.

7A16  Дефіцит Державного бюджету утворюється, коли:

а) сума податкових надходжень скорочується;

б) витрати держави зменшуються;

в) сума активів держави перевищує розміри їх зобов’язань;

г) сума витрат перевищує суму доходів Державного бюджету.

A17  При дефіцитному бюджеті:

а) видатки бюджету дорівнюють доходам;

б) видатки бюджету перевищують постійні доходи бюджету;

в) видатки є меншими ніж доходи бюджету.

7A18  При профіцитному бюджеті:

а) видатки бюджету дорівнюють доходам;

б) видатки бюджету перевищують постійні доходи бюджету;

в) видатки є меншими ніж доходи бюджету.

Задачі рівня складності B

7B1  Які є джерела формування доходів бюджету:

а) міжнародний кредит, національне багатство, національний дохід;

б) створений валовий внутрішній продукт і національне багатство;

в) податкові та неподаткові надходження.

7B2  Як поділяються доходи бюджету за методом залучення коштів:

а) поворотні та безповоротні надходження;

б) загальнодержавні податки і збори;

в) податкові і неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, офіційні трансферти.

7B3  За умовами формування державні доходи можуть бути:

а) централізовані та децентралізовані;

б) податкові та неподаткові;

в) безповоротні та поворотні.

7B4  Яким чином поділяються неподаткові надходження бюджету:

а) доходи від власності та підприємницької діяльності, доходи від некомерційного продажу, надходження від штрафів та фінансових санкцій;

б) доходи від власності та підприємницької діяльності, збори до цільових фондів;

в) доходи від власності та підприємницької діяльності, надходження від продажу землі і нематеріальних активів.

7B5  Яким чином поділяються доходи  бюджету від операцій з капіталом:

а) надходження від продажу землі та нематеріальних активів, основного капіталу, доходи від підприємницької діяльності;

б) надходження від продажу землі та нематеріальних активів, державних запасів та основного капіталу;

в) надходження від продажу землі та нематеріальних активів, доходи від власності.

7B6  Пасивний бюджетний дефіцит характеризується спрямуванням коштів на:

а) покриття поточних видатків;

б) покриття касових розривів;

в) інвестування економіки;    г) покриття капітальних видатків.

7B7  Активний бюджетний дефіцит характеризується спрямуванням коштів на:

а) покриття поточних видатків;

б) покриття касових розривів;

в) інвестування економіки;

г) соціальні трансферти.

7B8  Свідомий бюджетний дефіцит виникає внаслідок:

а) кон’юнктурних коливань економіки;

б) дискреційної фіскальної політики;

в) скорочення обсягів ВВП;

г) від’ємного сальдо платіжного балансу.

7B9  Вимушений бюджетний дефіцит виникає внаслідок:

а) скорочення обсягів ВВП;

б) дискреційної фіскальної політики;

в) автоматичного зростання державних видатків;

г) від’ємного сальдо платіжного балансу.

Розділ 8

Задачі рівня складності A

8A1  Економічна сутність податків виявляється в тому, що:

а) податок – це не обов’язковий платіж, який надходить у бюджетний фонд у визначених законом розмірах і встановлені строки;

б) податок – процес примусового відчуження частки доходів;

в) податок – це грошові відносини, які склалися у держави з юридичними та фізичними особами з приводу примусового вилучення частини створеної вартості і формування фонду фінансових ресурсів держави.

8A2  З організаційно-правової сторони податок – це:

а) обов’язковий платіж, який надходить у бюджетний фонд у визначених законом розмірах і встановлені строки;

б) процес примусового відчуження частки доходів;

в) це грошові відносини, які склалися у держави з юридичними та фізичними особами з приводу примусового вилучення частини створеної вартості і формування фонду фінансових ресурсів держави.

8A3  Чим виражається суть і значення фіскальної функції податків:

а) надання податкових пільг;

б) перерозподіл вартості створеного ВВП між суб’єктами господарювання;

в) формування коштів бюджету.

8A4  Розкрийте суть розподільчої функції податків:

а) вилучення коштів до бюджету;

б) перерозподіл вартості створеного ВВП між державою, юридичними та фізичними особами;

в) діяльність держави в галузі використання податків.

8A5  Прямі податки – це:

а) податки,  що включаються в ціну товару або тарифів на послуги;

б) податки на експортні, імпортні та транзитні товари;

в) обов’язкові нормативні платежі з прибутку, доходу чи майна.

8A6  Непрямі податки вилучаються:

а) у сфері реалізації або споживання товарів та послуг;

б) у сфері виробництва товарів та послуг;

в) при отриманні доходів.

8A7  Сутність податку на додану вартість полягає:

а) ПДВ є прямим податком, який сплачується в бюджет покупцями товару;

б) ПДВ є непрямим податком, що включається в ціну товару і сплачується в бюджет продавцем товару;

в) ПДВ є непрямим податком, що включається в ціну товару і сплачується в бюджет покупцями товару.

8A8  До бюджету сплачуються:

а) сума ПДВ, отримана від покупців;

б) сума податкового зобов’язання з ПДВ;

в) сума податкового кредиту з ПДВ;

г) різниця між податковим кредитом і податковим зобов’язанням з ПДВ.

8A9  Які види платежів до бюджету належать до прямих податків:

а) акцизний збір на реалізовані товари;

б) мито на товари, що ввозяться до країни і вивозяться з країни;

в) податок на прибуток.

8A10  До прямих податків належать:

а) ПДВ, податок на прибуток підприємств, мито;

б) податок на прибуток підприємств, плата за землю, податок на доходи фізичних осіб;

в) податок на прибуток підприємств, податок з власників транспортних засобів, акцизний збір.

8A11  До непрямих податків належать:

а) ПДВ, акцизний збір, мито;

б) податок на прибуток підприємств, плата за землю, податок на доходи фізичних осіб;

в) ПДВ, податок з власників транспортних засобів, акцизний збір.

8A12  До непрямих податків належать:

а) ПДВ, акцизний збір, мито;

б) ПДВ, акцизний збір, плата за землю;

в) акцизний збір, мито, плата за землю.

8A13  Податкова система – це:

а) сукупність загальнодержавних і місцевих податків і зборів;

б) сукупність податків і зборів, що встановлює держава;

в) сукупність податків, зборів, інших платежів і внесків у бюджет і цільові фонди, платників податків і органів, що здійснюють контроль та правові норми, які регулюють процес їх спрявляння.

8A14  Система оподаткування характеризується як:

а) сукупність податків, які встановлює держава;

б) сукупність зборів, які встановлює держава;

в) сукупність податків і зборів, які встановлює держава;

г) сукупність обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів, а також до державних цільових фондів.

8A15  Податкова ставка характеризується як:

а) сума податку, визначена до сплати в бюджет;

б) сума, фактично сплачена в бюджет;

в) процентна ставка, за якою визначається сума відрахувань до сплати в місцевий бюджет;

г) законодавчо встановлений розмір податку на одиницю об’єкта оподаткування.

8A16  До загальнодержавних податків та інших обов’язкових платежів відносять:

а) акцизний збір, ринковий збір, збір з власників транспортних засобів;

б) ПДВ, податок на прибуток підприємств, збір за забруднення навколишнього середовища;

в) комунальний податок, податок з реклами, плата за торговий патент.

8A17  До місцевих податків та зборів платежів відносять:

а) податок на рекламу, плату за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності, податок на промисел;

б) готельний збір, ринковий збір, комунальний податок;

в) податок на нерухомість, збір за забруднення навколишнього середовища.

8A18  Які з названих обов’язкових платежів не відносяться до загальнодержавних податків і зборів:

а) податок на нерухомість;     б) податок з реклами;     в) державне мито;     г) податок з власників транспортних засобів.

8A19  Які з названих обов’язкових платежів не відносяться до місцевих податків і зборів:

а) комунальний податок;     б) курортний збір;     в) збір за забруднення навколишнього середовища;     г) податок з реклами.

Розділ 9

Задачі рівня складності A

9A1  До структури місцевих фінансів належать:

а) місцеві бюджети, місцеве господарство;         б) місцеві бюджети, фінанси комунальних господарств;

в) бюджети місцевого самоврядування.

9A2  Система місцевих бюджетів складається з:

а) поточного бюджету та бюджету розвитку;

б) бюджету АР Крим та бюджетів місцевого самоврядування;

в) бюджету АР Крим, обласних, районних бюджетів, бюджетів районів у містах та бюджетів місцевого самоврядування.

9A3  Самостійність місцевих бюджетів забезпечується:

а) закріпленням за ними відповідних джерел доходів і правом визначити напрямки використання коштів;

б) наявністю єдиної класифікації доходів і видатків місцевих бюджетів;

в) розподілом доходів на закріплені і регульовані та визначення джерел фінансування відповідних місцевих бюджетів.

9A4  До бюджетів місцевого самоврядування належать:

а) бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та об’єднань;

б) самостійні місцеві бюджети;

в) бюджети територіальних громад.

9A5  Кошти бюджету розвитку спрямовуються на:

а) фінансування установ і закладів виробничої і соціальної інфраструктури;

б) реалізацію програм соціально-економічного розвитку пов’язаних зі здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності;

в) фінансування заходів щодо соціального захисту.

9A6  Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок:

а) податку на прибуток підприємств та прибуткового податку з громадян, які проживають на даній території;

б) місцевих податків і зборів;

в) власних і закріплених доходів.

9A7  Видатки місцевих бюджетів – це:

а) економічні відносини, які виникають у зв’язку із формуванням коштів;

б) економічні відносини, які виникають у зв’язку із фінансуванням власних і делегованих повноважень місцевих органів влади;

в) видатки на фінансування бюджетних установ.

9A8  Основними формами надання міжбюджетних трансфертів є:

а) місцеві позики та запозичення;

б) дотації вирівнювання та субвенції;

в) дотації вирівнювання та місцеві запозичення.

9A9  Кошти, що передаються з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня безповоротно для збалансування їхніх доходів і видатків – це:

а) субвенція;           б) дотація;              в) бюджетна позика;              г) місцеві запозичення.

9A10  Кошти, що передаються з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня безповоротно для виконання певної мети – це:

а) субвенція;           б) дотація;              в) бюджетна позика;              г) місцеві запозичення.

9A11  До власних доходів місцевих бюджетів належать:

а) податок на прибуток підприємств та прибутковий податок з громадян, які проживають на даній території;

б) місцеві податки і збори, доходи від майна і підприємств комунальної власності;

в) доходи отримані від місцевих податків і зборів.

9A12  Субвенції – це:

а) цільовий міжбюджетний трансферт призначений на певну мету;

б) міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності відповідного бюджету;

в) операції, пов’язані з отриманням коштів на умовах поверненості.

9A13  Субвенція – це:

а) фінансові ресурси, що перераховуються з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на суму доходів, якої не вистачає;

б) фінансові ресурси, що перераховуються з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на фінансування конкретних заходів;

в) фінансові ресурси, що перераховуються з бюджету нижчого рівня до бюджету вищого рівня, у випадку коли доходи перевищують видатки.

Задачі рівня складності B

9B1  Фінансовою основою місцевого самоврядування є:

а) доходи місцевих бюджетів;

б) фінансові ресурси, що надходять з державного бюджету;

в) місцеві запозичення.

9B2  Перевищення видатків над доходами АР Крим та міських бюджетів:

а) складає дефіцит бюджету і не допускається;   б) складає дефіцит бюджету і приймається тільки для бюджету розвитку;

в) складає дефіцит бюджету.

9B3  До параметрів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів належать:

а) кількість мешканців та споживачів соціальних послуг, індекс відносної податкоспроможності, обсяг дефіциту відповідного місцевого бюджету;

б) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості, обсяг дефіциту відповідного місцевого бюджету;

в) кількість мешканців та споживачів соціальних послуг, індекс відносної податкоспроможності, прогнозований показник кошика доходів.

9B4  Яка функція страхування полягає в строго цільовому формуванні коштів страхового фонду:

а) відновлювана (ризикова);  б) попереджувальна;             в) ощадна;              г) контрольна.

9B5  Формою соціального захисту і зміцнення матеріального добробуту населення є:

а) майнове страхування;     б) особисте страхування;     в) страхування відповідальності;     г) добровільне страхування.

Розділ 10

Задачі рівня складності A

10A1  Державні цільові фонди – це:

а) форма перерозподілу і використання фінансових ресурсів, що залучаються державою для фінансування деяких суспільних потреб;

б) фонди фінансових ресурсів для здійснення соціальних програм;

в) фонди фінансових ресурсів для реалізації соціальних та економічних програм.

10A2  Основним джерелом формування державних цільових фондів є:

а) валовий внутрішній продукт;

б) позики та кредити;

в) направлення коштів з державного бюджету.

10A3  Державні цільові фонди за призначенням поділяються на:

а) економічні та соціальні;

б) державні та регіональні;

в) постійні та тимчасові.

10A4  Державні цільові фонди відповідно до рівня управління поділяються на:

а) економічні та соціальні;

б) державні та регіональні;

в) державні та місцеві.

10A5  Кошти Пенсійного фонду України:

а) належать до Державного бюджету України;

б) не належать до Державного бюджету України;

в) належать до місцевих бюджетів.

10A6  Кошти Пенсійного фонду не використовуються на виплату:

а) пенсій за віком, за інвалідністю та інших видів пенсій;

б) допомоги по догляду за дитиною і щомісячної допомоги на кожну дитину до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством;

в) підвищення пенсій у зв’язку зі зміною споживчих цін;

г) виплата допомоги у зв’язку вагітністю та пологами.

10A7  Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – це:

а) самостійна комерційна самоврядна організація;

б) цільовий позабюджетний страховий фонд;

в) складова частина фінансів України;

г) цільовий децентралізований страховий фонд.

10A8  Що не є метою створення фонду загальнообовязкового державного страхування на випадок безробіття:

а) сприяння забезпечення зайнятості;

б) запобігання безробіттю;

в) матеріальне забезпечення громадян у звязку з втратою заробітної плати внаслідок тимчасової втрати працездатності;

г) створення нових робочих місць.

10A9  Фінансування фонду соціального страхування від нещасних випадків не здійснюється за рахунок:

а) внесків роботодавців;

б) внесків найманих працівників;          в) добровільних внесків;

г) прибутку від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках.

10A10  Матеріальне забезпечення з фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття не здійснюється у формі:

а) допомоги по частковому безробіттю;

б) допомоги з тимчасової непрацездатності;

в) матеріальної допомоги у період професійної підготовки;

г) допомога на поховання у разі смерті безробітного.

10A11  Об’єктом нарахування до соціальних фондів держави є:

а) прибуток; б) виручка від реалізації;    в) собівартість;

г) фактичні витрати на заробітну плату.

Розділ 11

Задачі рівня складності A

11A1  Державний кредит – це:

а) фінанси держави, спрямовані на купівлю державних цінних паперів;

б) специфічна ланка державних фінансів, яка немає окремого грошового фонду або окремого органу управління;

в) боргові зобов’язання, спрямовані на покриття дефіциту бюджету.

11A2  Державний кредит – це:

а) позика, яка надається від імені держави фізичним особам;

б) сукупність відносин, у яких держава виступає у ролі позичальника коштів, кредитора і гаранта;

в) грошові відносини між державою та фізичними і юридичними особами з приводу сплати податків;

г) заборгованість державних підприємств перед постачальниками.

11A3  При державному кредиті держава може виступати:

а) позичальником;  б) кредитором;           в) гарантом;           г) всі відповіді вірні;              д) вірні відповіді а і б.

11A4  Яка функція не властива державному кредиту:

а) розподільна;                      б) регулююча;                       в) управлінська;                     г) контрольна.

11A5  Через розподільну функцію державного кредиту здійснюється:

а) регулювання грошового обігу;

б) формування централізованих грошових фондів держави;

в) фінансування витрат держави;

г) збільшення кількості банкнот у обігу.

11A6  Формами внутрішнього державного кредиту є:

а) державні позики, ощадна справа;     б) міжурядові та казначейські позики;

в) банківські кредити та позики фінансових органів.

11A7  Державний кредит функціонує у формах:

а) державних і місцевих позик, державного позикового фонду;

б) державних позик, страхування і ощадної справи;

в) державних позик, грошово-речових лотерей, ощадної справи.

11A8  Джерелами погашення державних позик є:

а) державний бюджет;

б) емісія коштів, додаткові надходження від податків;

в) залучення коштів від нерезидентів.

11A9  У яких випадках ощадна справа належить до державного кредиту:

а) при виплаті пенсій населенню;

б) у випадку, якщо залученні кошти населення спрямовуються до бюджету і на придбання державних цінних паперів;

в) при реалізації лотерей;

г) при здійсненні будь-яких операцій ощадним банком.

11A10  Оформлення державних позик здійснюється:

а) акціями, облігаціями;

б) акціями, ощадними сертифікатами;

в) облігаціями, казначейськими зобов’язаннями.

11A11  Якими видами цінних паперів можуть оформлятися державні позики:

а) векселями і ощадними сертифікатами;

б) тільки акціями;   в) тільки облігаціями;

г) облігаціями, казначейськими зобов’язаннями.

11A12  Що розуміють під державним боргом:

а) фінансові ресурси держави;

б) зобов’язання держави перед своїми кредиторами;

в) резервні бюджетні фонди; г) розмір державного дефіциту.

11A13  До причин створення та збільшення державного боргу належать:

а) перевищення темпів зростання державних доходів над державними видатками;

б) розширення соціальної функції видатків;

в) хронічний дефіцит державного бюджету.

11A14  Що означає обслуговування державного боргу:

а) розробка кредитного механізму для державних позик;

б) техніко-економічні обґрунтування доцільності випуску державних цінних паперів;

в) комплекс заходів держави щодо погашення позик, виплати відсотків за ними, уточнення та зміни умов погашення позик;

г) визначення умов додаткової емісії грошей.

11A15  Яку мету переслідує управління державним боргом:

а) забезпечення зростання надходжень до бюджету;

б) розробка державної кредитної політики;

в) забезпечення платоспроможності держави щодо погашення боргів;

г) розробку щодо недопущення дефіциту бюджету.

11A16  Обслуговування державного боргу України здійснює:

а) Верховна Рада України;    б) Кабінет Міністрів України;

в) Міністерство фінансів України за погодженням з НБУ;

г) Національний банк України.

11A17  Як впливає розмір державного боргу на економіку країни:

а) позитивно сприяючи піднесенню економіки;

б) сприяє збільшенню прямих інвестицій в економіку;

в) спричинює збільшення видаткової частини державного бюджету, тим самим знижує фінансові можливості держави;

г) сприяє зростанню ВВП.

11A18  Джерелом покриття державного боргу:

а) державний кредит;

б) доходи бюджету;

в) кошти міжнародних фінансових установ;

г) резервні фонди уряду.

Задачі рівня складності B

11B1  За допомогою якої форми державного кредиту мобілізуються тимчасово вільні кошти юридичних та фізичних осіб для фінансування потреб держави:

а) державні позики;

б) ощадна справа;

в) використання державою коштів позикового фонду.

11B2  Державний борг – це сума попередніх:

а) державних витрат;

б) бюджетних дефіцитів;

в) бюджетних надлишків за відрахуванням бюджетних витрат;

г) бюджетних дефіцитів за відрахуванням бюджетних надлишків.

11B3  До яких економічних наслідків може призвести державний борг:

а) зниження рівня населення;

б) збільшення сукупних національних витрат;

в) скорочення виробничих можливостей національної економіки;

г) перерозподілу національного багатства між членами суспільства.

11B4  Метод управління державним боргом – зміна доходності позики внаслідок погіршення фінансового стану це:

а) консолідація;

б) конверсія;

в) уніфікація;

г) анулювання.

11B5  Метод управління державним боргом – продовження терміну позики це:

а) консолідація;

б) конверсія;

в) уніфікація;

г) анулювання.

11B6  Під конверсією розуміють:

а) передачу зобов’язань за раніше випущеною позикою на нову;

б) зміну доходності позик внаслідок змін на фінансовому ринку;

в) об’єднання декількох позик в одну;

г) перенесення строків виплати заборгованості.

11B7  Консолідація як спосіб управляння державним боргом означає:

а) об’єднання кількох позик в одну;

б) продовження терміну погашення позик;

в) передачу зобов’язань за раніше випущеною позикою на нову з метою продовження терміну позики;

г) обмін облігацій за регресивним співвідношенням облігацій попередніх позик на нові.

Розділ 12

Задачі рівня складності A

12A1  Страхування – це:

а) надійна система гарантії відшкодування збитків;

б) сукупність заходів спрямованих на запобігання ризиків та створення резервних фондів фінансових ресурсів;

в) найбільш доцільна, раціональна і ефективна форма створення страхових фондів.

12A2  Страхуванню властиві функції:

а) ризикова, нагромаджувальна, попереджувальна та контрольна;

б) ризикова, ощадна та перерозподільна;

в) нагромаджувальна, балансуюча та перерозподільна.

12A3  Яка з функції відбиває процес купівлі-продажу страхової послуги:

а) фіскальна;

б) заощадження коштів;

в) формування і використання резервів;

г) ризикова.

12A4  Страхування будується на таких принципах:

а) часткове покриття збитку;

б) непропорційна відповідальність;

в) страховий інтерес, суброгація, франшиза.

12A5  Страховий ризик – це:

а) конкретний об’єкт страхування;

б) сукупність подій на випадок яких здійснюється страхування;

в) подія, передбачена договором страхування або законодавством, що відбулося і з настанням якої виникає зобов’язання страховика здійснити виплату страхової суми.

12A6  Страховий випадок – це:

а) конкретний об’єкт страхування;

б) сукупність подій на випадок яких здійснюється страхування;

в) подія, передбачена договором страхування або законодавством, що відбулося і з настанням якої виникає зобов’язання страховика здійснити виплату страхової суми.

12A7  Суб’єктами страхування є:

а) страхові агенти та страхові брокери;

б) страховик, страхувальник і застрахований;

в) страхувальник та страхова компанія.

12A8  Страховий ринок – це:

а) інструмент перерозподілу грошових коштів між суб’єктами господарювання;

б) механізм забезпечення попиту і пропозиції на страхові послуги; в) особлива сфера грошових економічних відносин, де об’єктом купівлі –продажу виступає специфічний товар – страхова послуга.

12A9  Посередниками на страховому ринку виступають:

а) страхові компанії створені на основі приватного капіталу;

б) страхові агенти і брокери;

в) страхові компанії створені на основі державного капіталу.

12A10  Страховий поліс – це:

а) документ, який видається страховиком страхувальнику і засвідчує факт укладання договору страхування;

б) договір страхування майна;

в) документ, який регламентує взаємовідносини сторін у страхуванні життя;

г) документ, який визначає розмір збитків страхувальника.

12A11  За формою проведення страхування може бути:

а) обов’язковим і добровільним;

б) колективним і особистим;

в) медичним, майновим, соціальним.

12A12  Класифікація за об’єктами страхування передбачає виокремлення:

а) особистого страхування, майнового та страхування відповідальності;

б) добровільного і обов’язкового страхування;

в) довгострокового страхування і загальних видів страхування.

12A13  Об’єкти, якої галузі страхування не мають вартісної оцінки:

а) особистого страхування;

б) страхування відповідальності;

в) майнове страхування.

12A14  Які з видів страхування не належать до майнового:

а) страхування наземного транспорту;

б) страхування інвестицій;

в) страхування кредитів;

г) страхування відповідальності власників автотранспортних засобів.

Розділ 13

Задачі рівня складності B

13B1  Фінансовий ринок – це:

а) система розподілу фінансових активів при використанні ВВП;

б) механізм захисту фінансових інтересів юридичних і фізичних осіб;

в) система кругообігу і перерозподілу фінансових активів між постачальниками та споживачами капіталу.

13B2  В організаційному плані фінансовий ринок – це:

а) сукупність економічних відносин, пов’язаних з розподілом фінансових ресурсів, купівлею-продажем тимчасово вільних грошових коштів і цінних паперів;

б) сукупність фінансових інституцій, що супроводжують потік коштів від власників фінансових ресурсів до позичальників;

в) механізм перерозподілу фінансових ресурсів підприємств і нагромаджень населення між суб’єктами господарювання і галузями економіки.

13B3  До функцій фінансового ринку відносять:

а) зниження ринкових цін на окремі фінансові інструменти та послуги;

б) мобілізація тимчасово вільних коштів;

в) сповільнення обороту капіталу;

г) максимізація фінансових ризиків.

13B4  За періодом обертання фінансових активів фінансовий ринок поділяється:

а) ринок грошей, ринок капіталів;

б) місцевий, регіональний і національний фінансові ринки;

в) ринок цінних паперів, валютний ринок та ринок фінансових послуг.

13B5  На якому з ринків працюють довгострокові інструменти:

а) ринки капіталів;

б) кредитні ринки;

в) грошові ринки;

г) ринки цінних паперів.

13B6  Інструментами на фінансовому ринку не виступають:

а) кошти фізичних осіб;

б) іноземна валюта;

в) страхові послуги;

г) золото та інші цінні метали;

д) цінні папери.

13B7  За видами фінансових активів фінансовий ринок поділяється:

а) ринок грошей, ринок капіталів;

б) місцевий, регіональний, національний та світовий фінансові ринки;

в) ринок цінних паперів, кредитний, валютний ринок та ринок фінансових послуг.

13B8  Ринок цінних паперів є складовою:

а) фінансового ринку;

б) кредитного ринку;

в) ринку засобів виробництва.

13B9  Посередниками на ринку цінних паперів виступають:

а) інвестори, емітенти;             б) ділери, брокери;             в) агенти, брокери;                г) фізичні особи.

13B10  Який цінний папір не гарантує його власнику повернення номіналу:

а) облігація;           б) вексель;              в) акція;                  г) казначейське зобов’язання.

13B11  Який з зазначених цінних паперів не є борговим зобов’язанням:

а) облігація;           б) вексель;              в) акція;                  г) казначейське зобов’язання.

13B12  На яку суму акціонерне товариство може здійснити випуск акцій:

а) на суму статутного фонду;

б) на 25% статутного фонду;

в) на 50% статутного фонду;

г) обсяг емісії акцій обмежень немає.

13B13  Акціонерне товариство здійснює випуск акцій з метою:

а) залучення позикового капіталу;

б) покриття господарських збитків;

в) формування статутного фонду;

г) оформлення комерційного кредиту.

13B14  Підприємство здійснює випуск облігацій з метою:

а) залучення позикового капіталу;

б) покриття господарських збитків;

в) формування статутного фонду;

г) збільшення статутного фонду.

13B15  Зростання курсу національної валюти сприяє:

а) збільшенню ціни імпорту і зменшення експорту;

б) збільшенню ціни експорту і зменшення ціни імпорту;

в) дефіциту платіжного балансу країни;  г) збільшенню золотовалютних резервів держави.

13B16  Падіння курсу національної валюти спричиняє:

а)  зниження ціни експорту й імпорту;

б) збільшення цін експорту і імпорту;

в) зниження ціни експорту і збільшення ціни імпорту;

г) збільшення ціни експорту і зниження ціни імпорту.

Розділ 14

Задачі рівня складності B

14B1  Валютна система – це:

а) сукупність валютних цінностей;

б) інституціональний механізм, який визначає відносини з приводу купівлі продажу іноземної валюти;

в) сукупність економічних відносин, пов’язаних з функціонуванням валюти і сформованих на основі інтернаціоналізації господарських зв’язків.

14B2  Валюта – це:

а) особливий товар, який виконує роль загального еквівалента при обміні;

б) готівкова частина маси, що циркулює у вигляді банкнот і монет;

в) один з видів цінних паперів.

14B3  У чому полягає суть поняття „валюта”:

а) грошова одиниця іноземних держав;

б) грошова одиниця країни;  в) грошові одиниці як власні, так і іноземні, а також кредитні і платіжні документи, які використовуються в міжнародних розрахунках.

14B4  Платіжний засіб певної держави:

а) національна валюта;          б) іноземна валюта;               в) колективна валюта;            г) конвертована валюта.

14B5  Вираження вартості національної грошової одиниці в одиниці іноземної валюти –це:

а) пряме котирування;                     б) непряме котирування;                            в) повне котирування.

14B6  Вираження вартості іноземної грошової одиниці в одиниці національної валюти –це:

а) пряме котирування;                     б) непряме котирування;                            в) повне котирування.

14B7  Співвідношення між двома валютами, що виникає відносно третьої валюти – це:

а) валютний паритет;               б) валютний курс;                в) крос-курс.

14B8  Встановлення курсу іноземної валюти по відношенню до національної валюти – це:

а) валютний паритет;                б) валютний курс;               в) крос-курс.

14B9  Конвертованість валюти – це:

а) можливість переказу національної валюти за кордон;

б) здатність валюти обмінюватись;

в) здатність валюти оцінюватись.

14B10  Котирування валюти – це:

а) можливість переказу національної валюти за кордон;

б) здатність валюти обмінюватись;

в) здатність валюти оцінюватись.

14B11  Девальвація валюти країни означає, що:

а) зниження обмінного курсу національної валюти до іноземної;

б) уряд підвищив ціну, за якою буде купувати золото;

в) у країні має місце дефіцит торгового балансу;

г) внутрішня купівельна спроможність одиниці валюти зросла.

14B12  Ревальвація валюти країни означає, що:

а) зниження обмінного курсу національної валюти до іноземної;

б) уряд підвищив ціну, за якою буде купувати золото;

в) у країні має місце дефіцит торгового балансу;

г) підвищення обмінного курсу національної валюти до іноземної.

14B13  Які основні форми міжнародних розрахунків:

а) вексель, чек, готівка;

б) поштовий та банківський переказ, готівка;

в) банківський переказ, акредитив, інкасо, чек та розрахунки по відкритому рахунку.

Купити за 142 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *