Внутрішній контроль – це процес, який забезпечує відповідність функціонування підприємства конкретним прийнятим управлінінським рішенням і спрямований на успішне досягнення поставленої мети.

Мета внутрішнього контролю – об’єктивне вивчення фактичного стану справ у суб’єкта господарювання, виявлення та попередження тих факторів і умов, які негативно впливають на виконання прийнятих рішень і досягнення поставленої мети та доведення цієї інформації до органу управління.

Види внутрішнього контролю:

1)  Залежно від часу проведення (попередній, поточний, наступний).

2)  Залежно від джерел інформації (документальна, фактична).

3)  Залежно від мети цілювого спрямування та методу організації (ревізія, темат перевірка. служб розслід).

Суб’єктом внутрішнього контролю є: управлінський персонал, до функцій якого входять попередній, поточний і наступний контроль, обліковий персонал на чолі з головним бухгалтером, спеціальний внутрішній контролюючий внутрішньої служби.