Безкоштовно

Суб’єкти аудиторської діяльності, їх права та обов’язки

views 100

Суб’єкти аудиторської діяльності:

  • Фізичні особи – громадяни України, які мають вищу юридичну або економічну освіту, досвід роботи на вищих посадах (кваліфікаційний сертифікат А, Б, АБ).
  • Юридичні особи – директор юридичної фірми тільки сертифікований аудитор, засновники не аудитори, частка статутного капіталу не < 70%.

Фізична особа – в цивільному праві, термін, що використовується для позначення людини (громадянина) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Юридичні особи – підприємства, установи, організації які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачами і відповідачами в суді, арбітражі або в третейському суді; в цивільному праві, термін, що використовується для позначення підприємств, установ, організацій як учасників правових відносин.

Права аудиторів:

– самостійно визначати форми і методи аудиту;

– отримувати необхідні документи що стосуються перевірки;

– перевіряти наявність майна, грошей, цінностей;

– залучати на договірних засадах до перевірки фахівців різного профілю.

Обов’язки аудиторів:

– дотримуватись вимог законів укр. і стандартів;

– належним чином надавати аудиторські послуги;

– повідомляти власників про факти порушень і недоліки;

– зберігати таємницю ін-фи отриманої при проведенні аудиту;

– відповідати перед замовником за порушення умов договору.

Відповідальність аудитора:

– цивільно правова;

– професійна відповідальність;

– кримінальна відповідальність.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *