Безкоштовно

Шпори з соціології

views 83

Відповіді на питання до заліку з соціології

1. Виникнення соціології як самостійної науки

1.4. Методи соціології.

1.8. Особливості соціології , як наукової дисципліни , що вивчає людське суспільство.

2.10. Еволюціоністська теорія Г.Спенсера.

2.15. Соціологічна концепція самогубства Е.Дюркгейма.

2.21. Сорокін – видатний соціолог 20 ст.

2.23. Функціональні теорії Т.Парсона та Р.Мертона, їх відмінності.

2.24. Основні напрями сучасної соціології.

2.25. Витоки української соціології , їх характерні риси.

2.29. Роль М.Грушевського у розвитку соціології.

2.5. Основні етапи становлення і розвитку соціології як науки.

3. Об*єкт та предмет соціології.  Соціологія в системі суспільних та гуманітарних наук.

3.22. Трансформація соціальної структури українського суспільства.

4. Структура та функції соціологічної науки

4.1.Сутність, спільність та відмінність понять „людина”, „індивід”, „особистість”.

4.10. Типологія особистості в соціології

4.3. Соціологічні підходи до вивчення особистості та її ролі в суспільстві.

4.4. Соціологічна структура особистості.

4.6. Фактори, механізми  та  агенти соціалізації.

4.9. Соціологічний зміст понять „десоціалізація”, „ресоціалізація”

5.1. Соціальна сутність культури.

5.3. Основні функції культури

5.7. Норми та цінності як структурні елементи культури.

6. Суспільство, його ознаки та основні умови, необхідні для існування. Типи суспільств.

6.8. Основні шляхи та механізми розв’язання конфліктів.

7. Анкетування. Побудова соціологічної анкети

7. Основні компоненти соціального життя. Соціальні інститути, їх типи та функції

8. Соціальна структура суспільства, її типи та основні елементи.

8.10. Проблема відчуждження праці

8.13. Управління та самоуправління , їх співвідношення.

8.6. Соціальні функції праці.

9. Соціально-класова структура. Поняття соціального класу. Маргіналізація.

9.2. Політика – особливий вид регулювання суспільних відносин.

10. Соціальна стратифікація, її суть, основи та форми.

11. Соціальна мобільність та її види. Канали мобільності.

11.24. Соціометрія , особливості її застосування.

11.4.Види соціологічного дослідження , їх призначення.

12. Поняття «культури». Вплив культури на життєдіяльність особи та суспільства.

20. Система соціального контролю

21. Поняття соціальної групи. Структура і функції груп.

23. Організація як соціальне явище. Типи організацій.

24. Теорія бюрократії М. Вебера.

26. Соціологія сім’ї. Типи шлюбних відносин, структура та основні тенденції сучасної сім’ї.

28. Основні види та етапи соціологічних досліджень.

29. Основні методи збирання соціологічної інф-ції: їх переваги та недоліки та різновиди.

30. Програма соціологічного дослідження, її структура.

31. Вибірковий метод в соціології, основні види вибірки.

32. Метод аналізу документів.

33. Класифікація документів.

34. Метод спостереження в соціології

34. Метод спостереження в соціології

35. Основні види спостережень

36. Специфіка опитування, його різновиди

Коментарі (1):

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *