Безкоштовно

Психологічний портрет (курсова робота)

views 93

Вступ

Складання психологічного портрету передбачає проведення цілої низки тестів. Це чудова нагода для того, аби визначити свій тип темпераменту, а якщо не визначити, то переконатись і впевнетись у ньому. Складання портрету надасть можливість виявити мою домінуючу систему сприйняття, типовий вид психологічного захисту, профіль мислення і це ще не весь список. Цікаво правда? Дуже хочеться дізнатись про свої сильні і слабкі сторони, про свій внутрішній світ, про свої можливості. Такий вид роботи призначений для того, щоб мати чіткіше уявлення про себе, надати допомогу в ідентифікації себе, а також дізнатись та переконатись у своїх професійних інтересах.

Складання психологічного портрету – це гарна подорож по внутрішньому світу людини. А як відомо, що після будь-якої подорожі людина приїздить із певними знаннями та враженнями, і бодай, у більшості випадків, приємними. Тому я хочу дізнатись більше про свої властивості та якості і почну свою подорож із домінуючої системи сприйняття.

1. Домінуюча система сприйняття

Кожній людині властиві три системи сприймання: візуальна (бачити), кінестетична (відчувати) та аудіальна (чути). Чиста, тобто одна система, для людини не властива, оскільки навколишній світ сприймається за допомогою трьох. Але може бути якась із них провідна, домінуюча, тобто, яка швидше й частіше від інших реагує на навколишні подразники. І тому даний тест призначений для того, щоб виявити властиву мені домінуючу систему сприймання. Після підрахунків позитивних відповідей у кожному типі, виявилося, що у типі А (візуальному) нараховується 10 [Див. Бланк відповідей 1] позитивних відповідей, у В (кінестетичному) – 10, а у С (аудіальному) – 7. Отже, як видно із результатів, то у мене дві домінуючі системи – це візуальна та кінестетична і це означає, що мені краще сприймати навколишній світ за допомогою зорових та тактильних аналізаторів, тобто бачити та відчувати і відчувати те, що бачу.

Можна зробити висновок, що під час мого контакту з навколишнім світом візуальна та кінестетична системи, або як ще називають канали сприймання, є провідними, оскільки найбільше впливають на мої почуття та надають повнішу і доцільнішу інформацію про оточуюче середовище.

Бланк відповідей 1

Прізвище, ім’я, по-батькові ____________

Дата ___________ Вік 20 років

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
з н з з з н н н з з з з з н н н н з з з з н н з н

 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
н з з з з н з з з з з н н н з н з н н н н з з

Тип А (бачити): 1,5,10,12,19,21,27,32,40,42.     Всього: 10 із 16

Тип В (відчувати): 3,4,9,11,18,28,29,30,35,47.   Всього: 10 із 16

Тип С (чути): 13,20,24,33,34,36,48.                          Всього:     7 із 16

2. Геометричний малюнок людини

За допомогою даного тесту, що являє собою створення геометричного малюнку людини, я дізнався до якого типу людей я належу та де можна найбільш конкретно реалізувати свої здібності. За допомогою формули, яка складається із трьох цифр, де перша – це кількість трикутників у малюнку, друга – кількість кругів і третя – квадратів, я визначив, який тип людей мені властивий. Виходячи із першої формули, що являє собою число 136, а це означає що мені притаманний 6-й тип –  «Винахідник, конструктор, художник» та можна сказати, що я більше схильний до самозаглибленого життя, чим до бурхливого спілкування. Мені властива емоційність і не виключено, що часто перебуваю під владою власних оригінальних ідей. У даній фігурі є шия, вуха та трикутний капелюх, а це означає, що мені властива надмірна чутливість та слухняність і сприйнятливість до нового.

Аналізуючи другий малюнок, формула якого 334 – це означає, що мані притаманний ще, 4-й тип –  «Вчений», оскільки мені легко відволіктися від реальності та будувати повітряні замки своїх проектів; маю здатність розробляти свої теорії на всі випадки життя. Крім того, я маю душевну рівновагу й намагаюся чітко продумувати свою поведінку.

Формула третього малюнка 415, а це означає 3-й тип –  «Чуттєво-Неспокійний» і говорить про те, що у мене є різноманітні здібності – від тонких ручних умінь, як вишивання або різання по дереву, до літературної обдарованості, але поки що я не займався ні тим, ні іншим. Фізично не переношу безладдя й бруду, звичайно сварюся з іншими через це. Маю підвищену вразливість й часто сумніваються в собі, тому мені в деяких випадках потрібно м’яке підбадьорення. Отже, за допомогою даного тесту я дізнався, які типи мені властиві та на що потрібно найбільше звертати увагу  у своєму житті, що вдосконалювати і що викорінювати.

 • 1) Формула: 136
 • 2)  Формула: 334
 • 3)  Формула: 415

3. „Автопортрет” – тест-малюнок

За допомогою даного тесту, я став краще розуміти як я сприймаю самого себе. Аналізуючи мій малюнок [Див. Додаток А], а саме деталі його, можна зробити висновки, а зокрема із того як він розташований, знаходиться переважно у центрально-нижній частині та займає майже весь простір аркуша і це означає, що я себе оцінюю достатньо високо і це відповідає моїм можливостям. Далі розглядаючи та аналізуючи малюнок, видно, що на ньому зображені вуха, а це означає, що мені властива слухняність.

Зображення одягу на малюнку, означає, що я схильний до педантичності та акуратності, а те, що переважають холодні кольори, то це можна сказати про мій характер, сказати про те, що мені властиві, спокій, врівноваженість і розсудливість.

Автопортрет передає позитивні емоції і посмішка підкреслює це, а те, що фігура знаходиться у статичній позі на малюнку, тобто зображена не в русі, то це говорить про деяку внутрішню скованість. Мені важко змінити свої звички, оцінки людей, які мене оточують – те, що вже сталося, важко якось змінити. Я тісно прив’язаний до того, що вже є.

І на завершення аналізу, варто написати про назву автопортрета. Коротка назва «Славко» говорить про те, що я впевнений в собі. Отже, із даного малюнка випливає висновок, що мені властиві такі позитивні риси характеру як врівноваженість, розсудливість, слухняність та впевненість у собі. А до негативних належать: внутрішня скованість та складність змінити свої звички і погляди, і в деяких випадках впевненість у собі не завжди відіграє позитивну роль.

4. Типовий вид психологічного захисту

Аналізуючи результати тесту, я дізнався, які механізми психологічного захисту найбільш мені властиві і які найменш притаманні. Більшість позитивних відповідей – 11 [Див. Бланк відповідей 2] належить такому виду психологічного захисту як раціоналізація, а це означає, що я найчастіше помилково пояснюю власні ірраціональні та несвідомі дії, а також соціально не стверджені вчинки заради того, щоб зберегти самооцінку. Далі йде регресія – 7 позитивних відповідей. Це характеризує те, що я інколи повертаюсь під впливом стресу до ранніх ступенів психічного розвитку, що спостерігаються у формах ригідної, “дитячої” поведінки і це проявляється у вередуванні, тупотінні ногами, «надуванні» губ та ін., що раніше мали ефект для отримання бажаного результату. Потім іде проекція та формування реакції по 6 відповідей. Аналізуючи перший з двох механізмів можна сказати, що мені властиве приписування іншим людям власних намірів чи бажань і це проявляється у тому, що, наприклад, якщо я відповідальний, то ця риса характеру повинна бути у більшості людей. Наступний вид – це заперечення –  5 відповідей. Це означає, що мені властиве недостатнє усвідомлення певних випадків, переживань та почуттів які б завдали мені болю при їх визнанні. Наприклад, поводжу себе так, ніби нічого не сталося, а хоча насправді відбулась якась трагедія чи лихо. Найменша кількість позитивних відповідей – по 4, належить ізоляції, сублімації та витісненню. Аналізуючи останній вид можна сказати, що мені найменш притаманне активне виштовхування зі свідомості хворобливих почуттів, імпульсів, згадок, які несумісні з моїми особистими установками. Це означає те, що я заглиблююсь у свої власні проблеми, переживання, згадки, які негативно впливають на мій внутрішній стан та настрій.

Як висновок, хочу зазначити, що при найбільш несприятливих для мене обставин та коли виникають певні проблеми, то у мене спрацьовує, у першу чергу, такий механізм психологічного захисту як раціоналізація, оскільки я відчуваю потребу для пояснення несвідомих, ірраціональних дій та для збереження самооцінки. А найгірше спрацьовує витіснення, оскільки для мене досить складно не думати про негативні наслідки певних проблем.

Бланк відповідей 2

Прізвище, ім’я, по-батькові _________

Дата ________ Вік 20 років

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
+ + + + + + + + + + + + +

 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
+ + + + + + + + + + + + +

 

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
+ + + + + + + + + + +

 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
+ + + + + + + + + + +
 1. Формування реакції: 17, 53, 61, 65, 66, 69, 74, 80, 81, 86. Всього: 6
 2. Заперечення: 1, 20, 23, 26, 39, 42, 44, 46, 47, 63, 90. Всього: 5
 3. Ізоляція: 8, 10, 19, 21, 25, 37, 49, 58, 76, 89.           Всього: 4
 4. Регресія: 2, 5, 9, 13, 27, 32, 35, 40, 50, 54, 62, 64, 68, 70, 72, 75, 84. Всього: 7
 5. Сублімація: 3, 15, 16, 18, 24, 33, 52, 57, 83, 85. Всього: 4
 6. Проекція: 12, 22, 28, 29, 45, 59, 67, 71, 78, 82, 88.                           Всього: 6
 7. Витіснення: 6, 11, 31, 34, 36, 41, 55, 73, 77, 92.                                 Всього: 4
 8. Раціоналізація: 4,7, 14, 30, 38, 43, 48, 51, 56, 60, 87, 91.                   Всього: 11

5. Профіль мислення

За результатом тесту виявилися, що мені найбільш властиве знакове мислення, оскільки сума позитивних відповідей дорівнює 9 [Див. Бланк відповідей 3]. Це означає, що базовий тип мислення відповідає середньому рівню і таким чином мені притаманний гуманітарний склад розуму і мені краще за все перетворювати інформацію за допомогою умовиводів, а також результатом моїх міркувань є думка у формі поняття чи вислову, що фіксує суттєве відношення між предметами, що позначаються. А найменш природній тип мислення для мене – це символічний, оскільки одержалось найменше позитивних відповідей – 5. Це низький рівень і значить, що мені досить складно перетворювати інформацію за допомогою символів, алгебраїчних правил та арифметичних знаків. Такий тип мислення властивий людям із математичним складом розуму.

Бланк відповідей 3

+ 1 –                    2 –                     3 –                    4 + 5
+6 +7 +8 –                    9 +10
-11 +12 +13 +14 -15
+16 -17 +18 -19 -20
+21 +22 -23 +24 +25
-26 -27 -28 +29 +30
-31 -32 -33 -34 -35
+36 -37 +38 -39 -40
-41 -42 +43 -44 -45
+46 +47 +48 -49 -50
-51 -52 +53 -54 -55
-56 -57 +58 +59 -60
-61 -62 -63 +64 +65
-66 -67 +68 +69 +70
+71 +72 -73 +74 -75
Сумма 7 5 9 7 6

6. Рівень емпатії

Після проведення тесту на рівень емпатії (співчуття та співпереживання) виявилося, що сума балів дорівнює 65 [Див. Бланк відповідей 4], а це означає, що у мене ступінь вираження емпатії за таблицею перерахунку «сирих» балів належить до середнього, тобто за десяти бальною шкалою оцінювання – оцінка 5. Роблячи висновки можна сказати, що мені властиві співчуття та співпереживання тільки до близьких людей та друзів, а до чужих проблем та дій я залишаюся нейтральним. Також не беру близько до серця перебіг подій у кінофільмах та в художній літературі. Такого рівня емпатії недостатньо, щоб бути психологом, педагогом чи журналістом, оскільки для таких професій потрібна розвинута емпатія, оскільки це один з найважливіших факторів успіху в таких видах діяльності, тому що вони потребують відчуття світу партнера по спілкуванню.

Бланк відповідей 4

 

Номер твердження

 

Так (завжди) Скоріше так, ніж ні (часто) Скоріше ні, ніж так (рідко) Ні (ніколи)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

3+2+3+3+2+3+3+3+1+4+3+4+2+4+3+2+3+1+2+3+1+3+4+3=65

7. Тип темпераменту

Провівши тест та зробивши відповідні розрахунки, виявилося, що у мене домінують два типи темпераменту, а саме флегматичний (85%) та меланхолічний (70%) [Див. Бланк відповідей 5]. А це означає, що мені складно з кимось завести нове знайомство, але легко підтримую його. Також не вступаю у конфлікти з людьми, а намагаюсь розв’язувати суперечки та сварки мирним шляхом. Для мене характерна врівноваженість, надійність та терплячість. Ще до переваг можна додати м’якість у стосунках з іншими людьми та те, що часто аналізую самого себе та свої вчинки. До недоліків можна присвоїти те, що мені властива повільність у прийнятті рішень та взагалі у навчанні і роботі, а також те, що частенько приходиться вести боротьбу із лінню. Ще, в деяких випадках, буваю не впевнений у собі, а також вважаю за краще не брати на себе повноваження лідера. Як висновок, хочу зазначити, що за допомогою даного тесту я дізнався про свої сильні та слабкі сторони, дізнався про те, що потрібно залишити, що змінювати і що вдосконалювати.

Бланк відповідей 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
+ + + + + + + + + + + + + +

 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
+ + + + + + + +

 

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
+ + + + + + + + + + +

 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
+ + + + + +

Меланхолік: 1,2,7,12,15,19,29,45,51,60,64,70,71,79. Всього: 14 плюсів із 20. Виконавши розрахунки, отримається таке відношення у відсотках 14/20*100%=70%;

Сангвінік: 6,23,59,66,74. Всього: 5 із 20. 5/20*100%=25%

Флегматик: 11,13,17,18,21,22,27,28,41,46,48,49,55,56,58,72,75. Всього: 17 із 20. 17/20*100%=85%

Холерик: 24,31,61. Всього: 3 і 20. 3/20*100%=15%.

8. Тест Айзенка

Підрахувавши результати, виявилося, що психотизм=4, екстра-інтроверсія=10, нейротизм=16, шкала щирості=10 [Див. бланк відповідей 6]. Зараз проаналізую кожен із вище перерахованих факторів, які складають структуру особистості за Айзенком. Почну із психотизму, який дорівнює 4 балам, це показники нижче середнього і це означає, що мені не властива висока конфліктність, а навпаки уникаю її, не маю схильності до асоціальної поведінки, а також у деяких випадках вдаюсь до альтруїстичних дій. Далі екстра-інтроверсія=10, це середній показник. Можна сказати, що мені притаманний інтровертований тип, оскільки у мене є схильність до самоаналізу, часто осмислюю свої минулі та майбутні вчинки, а також значну увагу приділяю моральним принципам. Для мене не характерно діяти під впливом моменту та робити щось ризиковане. Останній фактор – нейротизм, що дорівнює 16 балам. Це вершина середнього показника і тому мені властива швидка зміна настрою, нестійкість у стресових ситуаціях, іноді піддаюсь депресивним реакціям. Ще мені досить складно адаптуватися на новому місці та серед незнайомих людей.

Бланк відповідей 6

№ п 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 + + + + + + + +
10 – + + + + + + +
20+ + + + + +
30+ + + + +
40+ + + + +
50- + + + + + +
60- + + + + +
70+ + + + + +
80+ + + + + +
90- + + +
100+
 1. Шкала психотизму:

Відповіді “ні” (“-“): № 2,6,9,11,19,39,43,59,63,67,78,100.

Відповіді “так” (“+”): № 14,23,27,31,35,47,51,55,71,85,88,93,97. Всього: 4

 1. Шкала екстраверсії – інтроверсії:

Відповіді “ні” (“-“): № 22, 30, 46, 84.

Відповіді “так” (“+”): № 1, 3, 10, 15, 18, 26, 34, 38, 42, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 77, 81, 90, 92, 96. Всього в сумі «ні» і «так» – 10.

 1. Шкала нейротизму:

Відповіді “так” (“+”): № 3,7,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,56,60,64,68,72,75, 79,83,86,89,94,98. Всього: 16.

 1. Шкала щирості:

Відповіді “так” (“+”): № 13,21,33,37,61,73,87,99.

Відповіді “ні” (“-“): №4,8,17,25,29,41,45,49,53,57,65,69,76,80,82,91,95. Всього:10

П – психотизм=4                                                Ш – Шкала щирості=10

Е – екстра-інтроверсія=10                                    Н – нейротизм=16

9. Акцентуація характеру

За результатом тесту отрималось найбільше балів у застряглого та екзольтованого типу акцентуації характеру відповідно 20 і 24 [Див. Бланк відповідей 7]. І це означає, що якщо я був би вчителем, то мав би схильність до вишукування проблем навіть в найбуденніших ситуаціях, педантичності в найдрібніших ситуаціях, до звинувачення оточення, ніж самого себе. Також притаманна висока чутливість до образ і засмучень. Далі, щодо екзольтованого типу, його домінування значить те, що для мене було б характерна стрибкоподібна зміна настрою, працездатності та активності. Тобто, якщо перебуваю в позитивній фазі, то тоді переповнює відчуття радості від життя, роботи. Проте позитивна фаза змінюється відчаєм та розчаруванням і в цей період життя здається безвихідним. Але через деякий це знову змінюється великою радістю та припливом захоплення.

Бланк відповідей 7

1 12 + 23 34 + 45 56 + 67 78
2 + 13 + 24 35 46 57 + 68 + 79
3 + 14 25 36 47 + 58 69 80
4 + 15 + 26 37 + 48 59 + 70 + 81
5 16 + 27 38 49 60 + 71 82
6 + 17 + 28 + 39 + 50 + 61 + 72 + 83
7 + 18 + 29 + 40 51 + 62 + 73 84
8 + 19 + 30 + 41 52 63 74 + 85
9 + 20 + 31 + 42 53 64 75 + 86 +
10 + 21 + 32 + 43 + 54 + 65 + 76 + 87 +
11 22 33 44 + 55 66 77 + 88 +

 

 • Гіпертимний тип: так – 77. 1*3=3;
 • Застряглий тип: так – 2,15,34,37,56,68,78,81; ні – 14,46. 10*2=20;
 • Лабільний: так – 3,13,47,57; ні – 4. 5*3=15;
 • Педантичний: так – 4,17,39,61,70; ні – 36. 6*2=12;
 • Тривожний: так – 6,60; ні – 5. 3*3=9;
 • Циклотимічний: так – 6,18,28,50,62,72; 6*3=18;
 • Демонстративний: так – 7,19,29,44; ні – 88. 5*2=10;
 • Збудливий (Возбудимый): так – 8,20,30,74,86. 5*3=15;
 • Дистимний: так – 9,21,43,75,87,53. 6*3=18;
 • Екзальтований (Экзальтированный): так – 10,23,54,71. 4*6=24.

10. Мотивація успіху та страх невдач

Провівши тест, виявилося, що набрана кількість балів дорівнює 12 [Див. Бланк відповідей 8]. А це значить, що у мене  мотиваційний полюс ярко не виражений, але набрана кількість балів говорить про те, що для мене характерна деяка визначена тенденція на успіх. При такій мотивації, якщо я почну якусь справу, то буду сподіватись на позитивний результат, а досягти бажаного мені допоможе наполегливість та цілеспрямованість.

Бланк відповідей 8

№ твердження Так Ні
1 +
2
3
4
5 +
6 +
7 +
8 +
9 +
10 +
11 +
12 +
13
14 +
15 +
16 +
17
18
19 +
20

Відповідь «Так»: 1,2,3,6,8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19,20. Всього: 9.

Відповідь «Ні»: 4,5,7,9,13,15,17. Всього: 3, разом: 12.

11. Професійні інтереси

За результатами даного тесту виявилося, що для мене найбільш підходящі професії типу «людина-людина» та «людина-душа», оскільки за сумою балів обидва типи дорівнюють 2. [Див. Бланк відповідей 9]. Це означає, що можна себе реалізувати у тих професіях, які вимагають безпосередньо, живого спілкування з людьми, а також схильності до аналізу власного й чужого життя й поведінки. Я навчаюсь на соціолога, а як відомо, що ця наука вивчає суспільство в цілому, зв’язки між окремими людьми та групами людей, їх поведінку, зміни у суспільстві та його розвиток. Професія соціолога передбачає спілкування з людьми, можна сказати, що це основа цієї професії.

Отже, можна  зробити висновок, що здійснив я правильний вибір і йду правильним шляхом!

Бланк відповідей 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
+ + + + + + + + +

 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
+ + + + + +

Професії типу «людина — природа»

(питання: 4, 7, 13, 21, 30, 34)

Сума = -5

Професії типу «людина — техніка»

(питання: 2, 10, 16, 19, 25, 31)

Сума = -5

Професії типу «людина — знак»

(питання: 6, 9, 17, 22, 26, 35, 37)

Сума = -1

Професії типу «людина — художній образ»

(питання: 3, 12, 14, 20, 29, 36)

Сума = -5

Професії типу «людина — людина» (питання: 1, 8, 18, 23, 27, 33).

Сума =2

Професії типу «людина — душа»

{питання: 5, 11, 15, 24, 28, 32).

Сума=2

12. Рівень мимовільної пам’яті

Цей тест ми проводили під час аудиторних занять. Нам зачитувались слова, які потрібно було занести у відповідну колонку з узагальнюючим словом, звичайно не поставивши мети для запам’ятовування їх. Потім через деякий час нам запропонували відтворити ті слова, які ми почули, у довільному порядку. Підбивши підсумки, виявилось, що я відтворив 20 слів. Потім за формулою МП (мимовільна пам’ять) = (Н – М)/32*100%, де Н – кількість правильно відтворених слів, М – кількість вигаданих слів, а 32 загальна кількість слів, які зачитувались. Підставивши у формулу числа, отримався такий результат: МП= (20-0)/32*100%=62,5%. Це високий, вище середнього показник. І це означає, що у мене хороша мимовільна пам’ять, а вона відіграє дуже важливу роль у збагаченні нашого досвіду без спеціальних зусиль.

Висновки

 Закінчилось подорожування по найосновніших місцях мого внутрішнього світу, що звичайно, пройшло з величезною користю і задоволенням. Завдяки пройденим тестам я багато чого дізнався про себе, про свої сильні і слабкі сторони, про свої властивості та можливості. Я дізнався про свою домінуючу систему сприйняття, як виявилось, що у мене їх дві домінуючі. Я дізнався про свій тип психологічного захисту, він у мене раціональний. Також завдяки цьому тесту у мене з’явилася чітка картина про те, чому люди ведуть себе саме так, а не інакше у різних життєвих ситуаціях. Ще за допомогою тесту на тип темпераменту, я переконався у тому, що мій темперамент, якщо можна так сказати, флегматично-меланхолічний, оскільки вони виявились домінуючим із невеликою перевагою першого. Не буду описувати, що вони означають і що характерно для мене, оскільки про це я згадував і зупинявся під час своєї подорожі. Далі хочу сказати, що одне із завдань передбачало створення малюнку, тобто свого автопортрету. Мені це сподобалось, оскільки випала така чудова нагода помалювати і згадати дитинство (тому, що останній раз малював саме у дитинстві). Цей тест допоміг мені доцільніше зрозуміти як я сприймаю самого себе, виявити свої схильності як до позитивних так і негативних якостей. Також цікавим був тест, що передбачав складання геометричного малюнку людини. Це було цікаве завдання, оскільки потрібно скласти із геометричних фігур чоловічка. Цей тест допоміг мені визначити до якого типу людей я належу.

Ще у мене була така можливість переконатись у тому, що у мене саме гуманітарний склад розуму і що мені складно оперувати із математичними формулами, але потрібно подружитись з математикою, оскільки вона відіграє значну роль у професії соціолога.

Далі за допомогою тесту Айзенка я дізнався про свої властивості інтровертованого типу, а також про такий фактор як нейротизм. Виходячи з останнього, я переконався, що мені складно пристосуватись до нових умов та у мене є схильність до швидкої зміни настрою.

Завдяки тесту «мотивація успіху та страх невдач» у мене з’явилась впевненість у своїх силах та у своїх можливостях, головне буди наполегливим та цілеспрямованим, активним та ініціативним і тоді успіх буде моїм вірним другом!

Ще хочу сказати про тест, що визначив професійні інтереси. Завдяки йому я переконався, що я йду правильним шляхом і що обрав правильну професію. До вступу в університет це питання для мене було дуже не визначеним та болючим, але зараз можу сказати, що все добре і мені все подобається!

Взагалі, складання психологічного портрету розставило всі мої сумніви, всі думки, всі мої припущення на свої місця. Після цього я подивився на себе іншими очима, я став по-другому себе сприймати. Я відчув себе особистістю, яка прагне досягти щось у житті та йти наполегливо до своєї цілі. Я зважив свої можливості, слабкі та сильні сторони, я зрозумів, що мені потрібно змінювати, що вдосконалювати, а що залишити так як є.

Написати портрет було не досить просто і це справа не однієї хвилини і навіть години. Але після завершення роботи розумієш наскільки це виявилося захоплюючим та корисним!

І на останок хочу написати, що дало вивчення курсу «Загальна психологія» особисто для мене. В першу чергу я здобув знання. Хочу сказати, що вивчення цієї дисципліни значно збагатило мої знання (які були не досить значними) про психічні процеси, стани та властивості. Раніше, я знав тільки набір таких слів, як відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява і т. д. Але після вивчення курсу «Загальна психологія» я почав розуміти, що стоїть за цими словами і які функції виконують дані психічні процеси. Завдяки цій дисципліні я дізнався більше про свій внутрішній світ і як я сприймаю навколишній світ. Я зрозумів яке величезне та вагоме значення психологія відіграє у житті людини, оскільки допомагає змінити самооцінку та життя на краще!

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *