Безкоштовно

Регулювання бухгалтерського обліку в Україні

views 151
image_pdfВідкрити як PDFimage_printНадрукувати

Правові засади регулювання, організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначені Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 року. Закон поширюється на всіх юридичних осіб України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності.

Загальне державне керівництво бухгалтерським обліком в Україні здійснює Кабінет Міністрів України.

Державне регулювання бухгалтерського обліку здійснюється з метою:

– створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що є обов’язковими для всіх підприємств і організацій і гарантують, захищають інтереси користувачів;

– удосконалення бухгалтерського обліку і звітності;

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, що затверджує національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.

Порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності в банках установлюється Національним банком України відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів і госпрозрахункових операцій бюджетних установ установлюються Державним казначейством України відповідно до законодавства.

При Міністерстві фінансів України діє дорадчий орган – Методологічна рада по бухгалтерському обліку. Він бере участь у розробці і розгляді проектів національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних актів, рекомендацій з удосконалювання організаційних форм і методів бухгалтерського обліку і підготовці, перепідготовці, підвищенню кваліфікації бухгалтерів.

Дана рада здійснює методологічне забезпечення ведення сучасної технології збору й обробки облікової економічної інформації.

В Україні встановлена основна нормативно-правова база регулювання бухгалтерського обліку:

I Рівень – Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” № XIV від 16.07.99 р. Законом визначені правові основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні.

Закон складається з 5 розділів. У першому розділі визначена сфера чинності закону, ціль бухгалтерського обліку і фінансової звітності, основні принципи, валюта.

В другому розділі “Державне регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності” розглянуті питання регулювання обліку і звітності, функції і задачі Методологічної ради по бухгалтерському обліку.

У третьому розділі розглянуті питання організації бухгалтерського обліку на підприємствах, основні вимоги до порядку ведення первинних облікових документів і регістрів, правові основи проведення інвентаризації активів і зобов’язань.

У четвертому розділі визначені загальні вимоги до фінансової звітності, основи організації консолідованої і зведеної звітностей, визначені звітний період, порядок надання й обнародування фінансової звітності, а також контроль за дотриманням законодавства.

П’ятий розділ містить порядок вступу закону в силу.

II Рівень – Укази, постанови, нормативні акти, Кабінету Міністрів України, інших урядових органів, що встановлюють принципові норми, які необхідно використовувати при розробці положень третього і четвертого рівнів.

III Рівень – регулюється національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку по окремих темах і напрямкам.

Для забезпечення гармонізації фінансової звітності 29 червня 1973 р. створено Комітет з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. За 30 років своєї діяльності КМСБО видав 41 міжнародний стандарт, з яких сьогодні діють 35.

Практика свідчить, що прийняття і використання МСБО забезпечує:

– зменшення ризику для кредиторів та інвесторів;

– зниження витрат кожної країни на розробку власних стандартів;

– поглиблення міжнародної кооперації в галузі бухгалтерського обліку;

– однозначне розуміння фінансової звітності та зростання довіри до її показників у всьому світі

Перехід підприємств у 2000-2001 роках на національні стандарти дозволяє суб`єктам підприємницької діяльності самостійно вирішувати ряд питань стосовно бухгалтерського обліку.

IV Рівень – складаються рекомендації, інструкції з ведення бухгалтерського обліку окремих видів активів, зобов’язань, інших бухгалтерських операцій із застосуванням прогресивних форм обліку і способів його ведення.

image_pdfВідкрити як PDFimage_printНадрукувати

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *