Будь-якій професії притаманні певні риси:

– володіння певними інтелектуальними навичками набутих шляхом освіти і підвищення кваліфікації

– дотримання представниками професії загального кодексу цінностей і поведінки встановленого адміністративним органом

– розуміння свого обов’язку перед суспільством в цілому

Відповідальність аудитора не зводиться лише до задоволення потреб окремого клієнта чи роботодавця, громадські інтереси значною мірою визначають стандарти бухгалтерської професії.

Згідно з кодексом цілі бухгалтерської професії полягають у виконанні роботи відповідно до найвищих стандартів профес-му, в досягненні найкращих результ-в діяльності та вимагають задоволення 4-х основних потреб (довіра, професіоналізм, кість послуг, конфіденційність)

Для досягнення цілей аудитори повинні дотримуватись ряду фундаментальних принципів:

– чесність;

– об’єктивність;

– професійна компетентність та належна ретельність;

– конфіденційність;

– професійна поведінка;

– дотримання технічних стандартів.