Пишеш сам? Готові роботи дешево:
Останні додані готові роботи

1 Тип: Вірно/Невірно (Так/Ні)

1.  Чи вірно що основне рівняння балансу б/о має такий вигляд? :

Активи = зобов’язання + власний капітал

2.  Чи вірне твердження що облік нематеріальних активів поділяється на 2 групи?

3. Чи вірно що протягом 3 днів понад встановлений ліміт підприємство має зберігати виплати, пов’язані з оплатою праці, стипендією та ін.. соціальними виплатами?

2 Тип: Множинний вибір – Єдина відповідь

1.  Мінімальна заробітня плата становить: Варіанти відповідей:

a.  895 грн.;

b.  936 грн.;

c.  903 грн.;

d.  922 грн.

2.  Яке мінімальне нарахування відпускних?

a.  26 днів;

b.  24 дні;

c.  20 днів;

d.  34 дні.

3. Яка сума надається учасникам бойових дій та героям України в якості соціальних пільг?

a.  855 грн.;

b.  905 грн.;

c.  870 грн.;

d.  869 грн.

3 Тип: Множинний вибір – Множинна відповідь

1. Які з наведених груп капіталу входять до власного капіталу?

a.  статутний капітал;

b.  резервний капітал;

c.  залишковий капітал;

d.  вилучений капітал;

e.  оподаткований капітал;

f.  пайовий капітал.

2. Які з даних методів нарахування амортизації нематеріальних активів правильні?

a.  виробничий;

b.  довгостроковий;

c.  кумулятивний;

d.  оборотний;

e.  прямолінійний;

f.  зменшення залишкової вартості.

3. Якими є основні документи в касі?

a.  цінні папери;

b.  грошові документи;

c.  ліцензія;

d.  готівка в національній та іноземній валюті;

e.  доручення.

4 Тип: Коротка відповідь

  1. Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких призведе до отримання економічних вигод це …
  2. Зобов’язання з невизначеною сумою та строком погашення це …
  3. Вартість об’єкта основних засобів після їх переоцінки це …

5 Тип: Відповідність

1. Визначити який план рахунку відноситься до якого класу:

1 клас          довгострокові зобов’язання

2 клас          власний капітал та забезпечення зобов’язань

3 клас          запаси

4 клас          кошти, розрахунки та інші активи

5 клас          необоротні активи

2. Вкажіть об’єкти, які відносяться до відповідних груп необоротних активів:

Основні засоби……….патенти, ліцензії, емблеми, авторські права, фірмові знаки.

Нематеріальні активи…………більше 12 місяців.

Довгострокові фін. інвестиції………….споруди, будівлі, устаткування, транспорт.

Довгострокова дебіторська заборгованість……….протягом 1 року.

3. Яка сума відповідає наведеній соціальній пільзі?

1) Працівник, в якого зар. плата < прожит. мінім.                 869 грн.

2) Учасники бойових дій та герої України                     651,65 грн.

3) Особи, які утримують дітей-інвал. 1-2 групи та мають 3 і > дітей до 18 р.   434,50 грн.

6 Тип: Числовий

1.  Виручка продуктового магазину згідно касового апарату становила за день — 8200 дол. Фактична наявність грошей в касі — 8190 дол. Оприбуткувати виручку від реалізації з урахуванням нестачі.

2.  Виручка продуктового магазину згідно касового апарату становила за день — 8200 дол. Фактична наявність грошей в касі — 8190 дол. Оприбуткувати виручку від реалізації з урахуванням нестачі.

3.  Продано верстат (в кредит). Первісна вартість верстата 30000 дол., Амортизація за період експлуатації 20000дол. Договірна ціна реалізації 1 5000 дол. Відобразити в обліку вибуття устаткування за методикою США.

7 Тип: Обчислений

1. Нарахувати амортизацію меблів, якщо первісна вартість = 40000 грн., ліквідаційна вартість = 10000грн., строк корисного використання = 4 роки.

2.  Активи компанії становлять 500000 дол., в т.ч. оборотні – 210000, необоротні – 290000. Заборгованість: поточна – 148000, довгострокова 132000. Власний капітал компанії – 220000 дол. Визначити та прокоментувати показники заборгованості (структури капіталу).

3.  Корпорація “А” придбала 1000 простих короткострокових акцій корпорації “К” за ціною 50 дол. кожна. Брокерські послуги становлять 2000 дол. В кінці року корпорація “А” одержала дивіденди у розмірі 7 дол. з кожної акції.

Визначити фактичну собівартість куплених акцій, кідьбкість дивідендів

Формат: doc

Тип завдання: ІНДЗ, Індивідуальна робота

Дата написання: 12.2010

Країна та місто: Україна, Чернівці

ВУЗ: Чернівецький торгово-економічний інститут

Кількість сторінок: 6

Кількість використаної літератури: 0

Ціна: 4 $ (можлива купівля частинами)

Купити дану готову роботу

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *