Готова робота!

Готові задачі з мікроекономіки

Купити за 142 грн.
views 64

Готова контрольна робота з мікроекономіки

Завдання 1. На рисунку зображено рівновагу споживача, який витрачає 40 грн. на придбання товару Х (Рх = 20 грн.) та У (Ру = 20 грн.). Побудуйте лінію “ціна-споживання” для даного споживача і криву попиту на товар Х за умови, що ціна на товар Х послідовно змінюється з 20 до 10 грн. і з 10 до 5 грн., а доход і ціна товару У залишаються  незмінними.

Завдання 2. Криві попиту і пропонування Qd = 6 – 0,5Р; Qs = 0,25Р.

1) Визначте рівноважну ціну (грн.) та рівноважний обсяг продукції (тис. шт.). Як зміняться параметри ринкової рівноваги, якщо на виробників відеокасет буде встановлено потоварний податок у 6 грн. з одиниці товару?

2)   Визначте загальну суму податкових надходжень.

3)   Визначте частки податкового тягаря продавців і покупців.

4)   Як зміняться параметри ринкової рівноваги, загальна сума податкових над­ходжень та розподіл податкового тягаря, якщо платниками податку такої ж величини законодавча будуть визначені не виробники, а покупці відеока­сет? Поясніть, чи впливає законодавче визначення платника податку на економічний розподіл податкового навантаження.

5)   Подайте графічну ілюстрацію до розв’язку задачі.

Завдання 3. Побудуйте ізокванти для кожного рівня виробництва за даними таблиці:

L, люд.-год на місяць К, машино-години на місяць
100 200 300 400 500
100 100 141 173 200 224
200 141 200 245 282 316
300 173 245 300 346 387
400 200 282 346 400 447
500 224 316 387 447 500

Знайдіть для будь-якої ізокванти значення граничної норми технологічної заміни   працею капіталу.

Завдання 4. Фірма виготовляє кавоварки і діє на ринку монополістичної конкуренції. Граничний доход цієї фірми задається формулою: MR=20-2q, а її граничні витрати в довготерміновому періоді (на зростаючому відрізку) – формулою МС=3q-10. Якщо мінімальне значення довготермінових середніх витрат (LRAC) дорівнює 11, то який надлишок виробничих потужностей у цієї фірми?

Завдання 5. На олігополістичному ринку комп’ютерів діє 7 фірм. Якщо попит на продукцію домінуючої фірми – DL, а її гранична виручка для цього попиту MRL, то якими будуть величина пропозиції і ціна для інших 6 виробників комп’ютерів?

Купити за 142 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *