Безкоштовно

Готові задачі і тести з бухгалтерського обліку

views 74

Умова + відповідь

1 Тип: Вірно/Невірно (Так/Ні)

 

1.  Чи вірно, що основне рівняння балансу б/о має такий вигляд? :

Активи = зобов’язання + власний капітал

Правильна відповідь: Вірно (Так)

 

2.  Чи вірне твердження що облік нематеріальних активів поділяється на 2 групи?

Правильна відповідь: Невірно (Ні)  3 групи!

 

3. Чи вірно що протягом 3 днів понад встановлений ліміт підприємство має зберігати виплати, пов’язані з оплатою праці, стипендією та ін.. соціальними виплатами?

Правильна відповідь: Вірно (Так)

 

2 Тип: Множинний вибір – Єдина відповідь

 

2.  Яке мінімальне нарахування відпускних?

a.  26 днів;

b.  24 дні;

c.  20 днів;

d.  34 дні.

Правильна відповідь: b. 24 дні

 

3. Яка сума надається учасникам бойових дій та героям України в якості соціальних пільг?

a.  855 грн.;

b.  905 грн.;

c.  870 грн.;

d.  869 грн.

Правильна відповідь: d. 869 грн.

 

3 Тип: Множинний вибір – Множинна відповідь

 

1. Які з наведених груп капіталу входять до власного капіталу?

a.  статутний капітал;

b.  резервний капітал;

c.  залишковий капітал;

d.  вилучений капітал;

e.  оподаткований капітал;

f.  пайовий капітал.

Правильна відповідь: a, b, d, f.

 

2. Які з даних методів нарахування амортизації нематеріальних активів правильні?

a.  виробничий;

b.  довгостроковий;

c.  кумулятивний;

d.  оборотний;

e.  прямолінійний;

f.  зменшення залишкової вартості.

Правильна відповідь: a, c, e, f.

 

3. Якими є основні документи в касі?

a.  цінні папери;

b.  грошові документи;

c.  ліцензія;

d.  готівка в національній та іноземній валюті;

e.  доручення.

Правильна відповідь: a, b, d.

 

4 Тип: Коротка відповідь

 

1. Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких призведе до отримання економічних вигод це …

Правильна відповідь: Активи.

 

2. Зобов’язання з невизначеною сумою та строком погашення це …

Правильна відповідь: Забезпечення.

 

3. Вартість об’єкта основних засобів після їх переоцінки це …

Правильна відповідь: Переоцінена вартість.

 

5 Тип: Відповідність

 

1. Визначити який план рахунку відноситься до якого класу:

1 клас довгострокові зобов’язання

2 клас власний капітал та забезпечення зобов’язань

3 клас запаси

4 клас кошти, розрахунки та інші активи

5 клас необоротні активи

Правильні відповіді:  1 – необоротні активи;  2 – запаси;  3 – кошти, розрахунки та інші активи;  4 – власний капітал та забезпечення зобов’язань;  5 – довгострокові зобов’язання.

 

2. Вкажіть об’єкти, які відносяться до відповідних груп необоротних активів:

Основні засоби……….патенти, ліцензії, емблеми, авторські права, фірмові знаки.

Нематеріальні активи…………більше 12 місяців.

Довгострокові фін. інвестиції………….споруди, будівлі, устаткування, транспорт.

Довгострокова дебіторська заборгованість……….протягом 1 року.

Правильні відповіді:  Основні засоби – споруди, будівлі, устаткування, транспорт;  нематеріальні активи – патенти, ліцензії, емблеми, авторські права, фірмові знаки;  довгострокові фін. інвестиції – більше 12 місяців;  довгострокова дебіторська заборгованість – протягом 1 року.

 

6 Тип: Числовий

 

1.  Виручка продуктового магазину згідно касового апарату становила за день — 8200 дол. Фактична наявність грошей в касі — 8190 дол. Оприбуткувати виручку від реалізації з урахуванням нестачі.

Рішення:   Дт “грош. кошти” – 8190$;  Дт “нестача грошей по касі” – 10$; Кт “дохід від реалізації” – 8200$.

 

2.  Продано верстат (в кредит). Первісна вартість верстата 30000 дол., Амортизація за період експлуатації 20000дол. Договірна ціна реалізації 1 5000 дол. Відобразити в обліку вибуття устаткування за методикою США.

Рішення:  Дт “рах-ки до одерж-ня” – 15т. $; Дт “аморт. устатк-ня” – 20т. $;  Кт “устатк-ня” – 30т. $; Кт “приб-к від реал-ції” – 5т. $.

 

7 Тип: Обчислений

 

1. Нарахувати амортизацію меблів, якщо первісна вартість = 40000 грн., ліквідаційна вартість = 10000грн., строк корисного використання = 4 роки.

Рішення:  Pa = вартість амортиз. / СКВ = (40000грн.-10000грн.) / 4 р. = 7500грн.

Pам. = 75000 / 12 = 625 грн.

 

2.  Активи компанії становлять 500000 дол., в т.ч. оборотні – 210000, необоротні – 290000. Заборгованість: поточна – 148000, довгострокова 132000. Власний капітал компанії – 220000 дол. Визначити та прокоментувати показники заборгованості (структури капіталу).

Рішення:  Показники заборгованості:

– показник загальної заборгованості = (довгосторк. + коротко строк.)/ к-сть Акт.*100% = (132т.+147т.)/500т = 56%.

Даний показник відображає долю залучених коштів у формуванні всієї к-сті активів під-ва; показник не повинен перевищувати 50% (повинен бути 25-30%).

– відношення довгострок. заборгованості до власн. к-лу = довгострок. заборгованість / власн. к-лу = (132т./220т.)*100% = 60%.

Показник має значення для одержання довгострок. кредитів; не повинен перевищ. 50%.

 

3.  Корпорація “А” придбала 1000 простих короткострокових акцій корпорації “К” за ціною 50 дол. кожна. Брокерські послуги становлять 2000 дол. В кінці року корпорація “А” одержала дивіденди у розмірі 7 дол. з кожної акції.

Визначити факт. собівартість куплених акцій, к-сть дивідендів

Рішення: Фактична собівартість куплених акцій = 1000*50+2000 = 52000 $.

Дт “коротко строк. фін. вклад. (акції)” – 52000 $; Кт “грош. кошти”- 52000$.

Кількість дивідендів = 1000*7$ = 7000$.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *