Безкоштовно

Характеристика діяльності організації FERN

views 64

РЕФЕРАТ

 з дисципліни «Міжнародна та громадська екологічна діяльність»

на тему «Характеристика діяльності організації FERN»

ВСТУП

FERN (з Анг. – папороть)  – це міжнародна неурядова організація, створена в 1995 році для відстеження втручання Європейського Союзу (ЄС) в лісові зони [1], а також для координації діяльності неурядових громадських організацій на європейській території. У рамках своєї роботи, FERN спрямована на підвищення політичних та економічних можливостей, щоб створити більш збалансоване суспільство, в якому людина  повинна повною мірою поважати і охороняти навколишнє середовище і його соціальні цінності.

Хоча FERN відомий за його роботу в лісах, з 2000 року він розширив свої рамки за межі охорони лісу. Тепер він включає в себе роботу з загальної допомоги, торгівлі і спостережень за кліматом, оскільки багато з рішень, прийнятих в цих областях мають прямий або опосередкований вплив на ліси і їх мешканців. Діяльність FERN зосереджена в наступних п’яти областях: зміна клімату, допомога з метою розвитку, права лісових мешканців, біорізноманіття, а також торгівля та інвестиції. У всіх цих областях FERN тісно співпрацює з великою кількістю екологічних організацій та громадських рухів по всьому світі. Організація працює без ієрархічної структури. В даний час FERN має три відділення: Брюссель (Бельгія), Мортон-в-Марш (Великобританія) і Лейден (Нідерланди) та одинадцять робочих місць. В таблиці 1 наведено загальну інформацію про організацію [1,2].

Офіційна заява FERN описує місії організації та її цілі так: FERN створена і функціонує для досягнення більшої екологічної та соціальної справедливості, приділяючи особливу увагу лісам,  їх правам в політиці Європейського Союзу [2].

1 Історія виникнення та створення назви

FERN  вперше зустрічається у Світовому Русі Тропічного лісу (World Rainforest Movement) в Пенанге в 1989 році [3]. На цьому засіданні учасники вирішили, що необхідно більш тісно співпрацю з мережею однодумців європейських організацій для досягнення своїх цілей. Вже існуючі Європейські коаліції НУО обговорили і прийняли нове ім’я європейського руху Rainforest. Цей рух змінив свою назву на Лісовий Рух Європа (Forest Movement Europe) в 1994 році, після зв’язку з новоутвореною Рятувальною Мережею тайги (Taiga Rescue Network) (1992) та розширив свою увагу на всі ліси, в тому числі і Росії.

Оскільки більшість НУО Лісовий Рух Європа працюють на національному рівні, а його охопити досить важко, то було висловлено думку, що більше уваги слід приділяти впливам в межах ЄС. Таким чином, в березні 1995 Саски Озинга (Saskia Ozinga), який раніше працював на Friends of the Earth в Нідерландах і Шон Петман (Sian Pettman), який раніше працював в Європейській Комісії (ЄК), створені організації FERN з мандатом моніторингу діяльності ЄС у відношенні лісів, інформувати і просвіщати Лісовий Рух Європа про цю діяльність і сприяти поширенню спільної інформаційно-пропагандистської роботи на різні установи ЄС.

Починаючи з 1995 року FERN виросла в організацію з сімома повноцінними та одним тимчасовим працівником. Її область діяльності розширилась за межі лісу, вирішення питань, як торгівля так і інвестицій (зокрема, експортних кредитних агентств і демократизації управління інвестиціями), зміна клімату (зокрема, посадка дерев, як поглиначів вуглецю і торгівлі вуглецевими квотами), і допомоги з метою розвитку (зокрема, допомога південним партнерам у формуванні проектів охорони навколишнього природного середовища ЄС). Основні питання, такі як відсутність прозорості у відношеннях, недостатня участь громадянського суспільства у процесі прийняття рішень на рівні ЄС та корупції зазвичай розглядаються в рамках всіх наших кампаній [4].

Спосіб роботи FERN  відображає його наміри, як і в своїй діяльності, організація спрямована на створення спеціальних або постійних Північ-Південь, Північ-Північ і Південь-Південь коаліцій НУО для спільної діяльності або створення активів, в основному, але не завжди орієнтованих на територію ЄС, а також сприяння більш широкому руху і підтримці партнерів на півдні.

2 Сфери діяльності

В даний час організація нараховує багато областей, які мають пряме або опосередковане втручання в ліси і чинять шкоди її мешканцям. Для досягнення своїх цілей, FERN використовує багато  традиційних методик екологічних організацій, такі як лобіювання політики та участь у всесвітніх та європейських форумах. На додаток до цієї діяльності, FERN підтримує, як Північний так і Південний НВО, які вносять вклад у збір коштів та зміцнення інформаційно-пропагандистської діяльності на території ЄС. [5]

Пропагандистською метою діяльності FERN є приєднання різних рухів і організацій та створення ефективних мереж (програм) з питань організації охорони НС. Серед своєї інформаційно-пропагандистської діяльності FERN поєднує дослідження, стимулює інформативні обговорення і розвиває спільні стратегії в областях, які мають критичне екологічне і соціальне значення, в більшості випадків зосереджені на інститутах ЄС, але не виключно. Деяка з найбільш видатних співпраць і координацій FERN це спрощення роботи організації наради НУО з різних питань, такі як щорічні наради Лісового Руху Європи.

FERN публікує щомісячний бюлетень який має назву Європейська Лісова Вахта (EU Forest Watch). Це спеціалізовані інформаційні записи та доповіді з окремих тем (наприклад незаконні вирубки, сертифікації в сфері лісу).

3 Програми, проекти та плани їх реалізації

FERN в даний час має шість різних напрямків роботи [6]. До них відносяться: незаконні вирубки лісу, сертифікації в сфері лісу, зміна клімату, експертні агентства, продаж лісів та біорізноманіття, а також допомоги з метою розвитку. У всіх цих напрямках, FERN працює в тісному контакті з екологічними, а також соціальними НУО в Європі.

FERN працює над проектом захисту європейських лісів та біорізноманітності, для того, шоб запевнити, що існуючі європейські програми з охорони лісів та біорізноманітності мають ґрунтуватися на відновленні та захисті біорізноманітності, а також на правильному утриманню лісів Європи.

На додаток до роботи стосовно європейських лісів інші програми FERN намагаються утримати основні причини втрати лісів за межами ЄС. Програма Європейської Допомоги Розвитку прагне підвищити якість допомоги єврокомісії таким чином що це вносить внесок як до захисту так і до підтримання життєздатності лісів та до гарантування поваги прав лісових мешканців. Програма захисту від нелегальної вирубки працює для того щоб гарантувати що ефективні заходи розвиваються та здійснюються щоб дозволяти державам членам ЄС контролювати імпорт незаконного лісоматеріалу та підтримувати процеси для реформи лісового законодавства у країнах що спеціалізуються на виготовленні деревини, що приведе до легального та стійкого управління лісними ресурсами. Програма захисту від змін клімату прагне гарантувати що кліматична політика та міжнародні угоди будуть звертатися до корінних причин зміни клімату та вирубки лісу і відмовляться від вуглецевої торгівлі як не підходящого підходу до запобігання кліматичного хаосу та поваги прав лісових мешканців на яких впливають торгівля вуглецем та вуглецевими офсетними проектами. Крім того робота FERN в сертифікації лісів добре відома та відстоює поліпшення існуючих схем сертифікації лісів так щоб вони сприяли вдосконаленому управлінню лісовими ресурсами та щоб гарантували що всі схеми сертифікації прийняті на рівні ЄС.

Інша програма FERN це ЄКА, торгівлі та інвестицій, що прагне захистити обов’язкові процедурні, екологічні та людські стандарти прав для європейських ЄКА, встановити їх на вищому рівні та використовувати міжнародні стандарти високих технологій доречних у законодавстві ЄС.

4 Досягнення та їх наслідки

Одне з найбільш помітних досягнень FERN є скасування науково спростованої концепції Європарламенту щодо того, що висадка дерев призводить до зміни клімату (так звані,”стоки вуглецю”); підкреслення несвоєчасності та несправедливості впливу великих компаній на природничі та соціальна закони в великих країнах, під час виконання великих проектів, таких як нафтопровід Чад-Камерун; вдосконалена інтеграція екологічних проблем та потреб для визначення прав місцевих народів в програмі допомоги та політиці ЄК  та створення мережі Південних недержавних організацій для покращення якості допомоги ЄК; презентація комісією ЄС Плану для боротьби з незаконною вирубкою лісу, підтриманою законом, щоб зупинити незаконний імпорт лісоматеріала; та успішне координування європейською мережею для узгодження екологічних директив та директив ЕКА.

Хоча є успіхи всього на політичному рівні, їх вплив на життя місцевого населення досить помітний. Деякі успіхи FERN вже знизили загрозу життю місцевого населення, а також сприяли до значного його поліпшення. Наприклад, робота FERN на виділення недоліків в поглиначах вуглецю призвела до того що всі плантації відхилили проекти щодо встановлення їх у себе, багато з яких, такі як V & M в Бразилії, було б серйозним забрудни ком і чинили негативний вплив на людей. Крім того, план ЄС по боротьбі з незаконними вирубками не був би розроблений без втручання FERN. Цей план, якщо здійснювати належним чином, буде створювати важелі, щоб отримати точку відштовхування, яка прийнята в якості “легальної” в країнах, як Індонезія, Малайзія, Гани і Камерун: відсутність визнання цих прав може створити серйозні перешкоди у боротьбі з бідністю, правосуддям і навіть демократією.

Крім того, програма з реформування АЕК призвела до припинення фінансування ЕКА, а потім скасування деяких проектів, які мали б серйозні негативні наслідки для місцевого населення, наприклад, справа про греблі Ілісу в Туреччині, яка привела б до заміни близько 80000 чоловік, при цьому жінки постраждали б найбільшою мірою. Це був явний успіх, незважаючи на нинішні спроби відродити проект [1,4].

5 Джерела фінансування

FERN отримує свої гроші від приватних фондів та уряду. З метою забезпечення незалежності та неупередженості, FERN вирішив не брати безпосередньої участі у створенні, виборі чи адмініструванні контрактів, тому що може виникнути конфлікт інтересів.

За 2006 рік інвестування зробили такі компанії (донори) [6]: CS Mott Foundation (США), Департамент міжнародного розвитку (Велика Британія), Голландське Міністерство Сільського Господарства, Природи та Якості Продовольства, (Нідерланди), Голландське Міністерство Розвитку Співробітництва, (Нідерланди),  Голландське Міністерство Навколишнього Середовища, (Нідерланди),  Голландського Міністерства Житлового Будівництва, Територіального Планування та Навколишнього Середовища, (Нідерланди),   Масові фонду (Німеччина), Організація ICCO Міжцерковної для Співпраці в Галузі Розвитку (Нідерланди), природних ресурсів International Limited, (Великобританія), Комітет МСОП (Нідерланди), Oxfam-Novib (Нідерланди), Сігрід Rausing Trust (Великобританія), Шведське Товариство Охорони Природи (Швеція) і Уоллес Глобальний фонд (США).

ВИСНОВКИ

Беручи до уваги вище зазначену інформацію, можна стверджувати, що ФЕРН – досить відома організація, яка зайняла вагоме місце в боротьбі за екологічні права. Також вона має стабільне фінансування та значний капітал, що дає можливість створювати нові важелі керування та впливу на суспільство, владу та промисловість, не лише в сфері охорони лісу, а й розширити до інших чинників що чинять загрозу збалансованому стану навколишнього середовища.

На основі наведених даних створена таблиця 1, в якій можна побачити коротку загальну характеристику діяльності та стану організації.

Таблиця 1 – Загальна інформація про організацію

Тип організації Благодійна
Заснована У 1995 році в Нідерландах
Філії Брюссель (Бельгія), Мортон-в-Марш (Великобританія) і Лейден (Нідерланди)
Виключні особи Kate Dooley, Veerle Dossche,  Jutta Kill, Iola Leal Riesco, Saskia Ozinga, Richard Wainwright
Обсяг охоплення Світ
Напрямок дії Рух на захист навколишнього середовища (місцеві права)
Методи Лобіювання, Наукова діяльність
Бюджет 803,377 EUR (2007)
Кількість робітників 11
Офіційна веб-сторінка www.fern.org

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. FERN // Tracking EU policies, focusing on forests.

2. European Commission site // Profile of interest representative

3. FERN // Annual Report 2005.

4. FERN // Annual Report 2009.

5. FERN // About us.

6. FERN // Annual Report 2006.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *