Безкоштовно

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для старшої медичної сестри

views 95

ІНСТРУКЦІЯ №___

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для старшої медичної сестри

1. Загальні вимоги

1.1.    Вимоги інструкції з охорони праці є обов’язковими для ви­конання працівниками відповідно до Закону України “Проохорону праці” і Кодексу законів про працю України.

1.2.    Старша медична сестра повинна мати спеціальну медичну освіту, досягти 18 років і мати відповідний стан здоров’я.

1.3.    Старша медична сестра відповідає за охорону життя і здо­ров’я вихованців ДНЗ, загартування, санітарний стан ДНЗ, контролює створення травмобезпечного середовища в групі та на ділянці.

1.4.    Старша медична сестра повинна вміти надати першу (долі­карську) допомогу. У разі захворювання дитини, працівника, при нещасному випадку повинна негайно викликати лікаря або швидку допомогу.

1.5.     Старша медична сестра повинна перед початком роботи та періодично раз на 6 місяців проходити медогляд.

1.6.    Старша медична сестра повинна знати правила протипо­жежної безпеки й уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.

1.7.     Старша медична сестра, яка працює в ДНЗ, один раз на 3 ро­ки проходить навчання з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності) з подальшою перевіркою знань.

1.8.     Перед допуском до роботи завідувач ДНЗ чи особа, що ви­конує його обов’язки, проводить зі старшою медичною сест­рою   первинний   інструктаж   з   охорони   праці,   знайомить з умовами праці.

1.9. Повторний (періодичний) інструктаж з охорони праці зі стар­шою медичною сестрою проводиться один раз на 6 місяців.

1.10. При виявленні несправності обладнання, устаткування, при­строїв, інших небезпечних чинників, а також про нещасні ви­падки, які трапились у ДНЗ, старша медична сестра повинна повідомити завідувача ДНЗ.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.   Одягнути відповідний спецодяг: медичний халат, шапочку або хустину, марлеву пов’язку-маску. Спецодяг утримувати в належному стані, застосовувати за призначенням.

2.2.   Перевірити наявність та справність робочого обладнання.

2.3.   Ретельно вимити руки з милом.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1.  Точно і своєчасно виконувати професійні обов’язки та при­значення лікаря.

3.2.  Стежити за станом здоров’я дітей, контролювати роботу працівників ДНЗ під час навчально-виховного процесу, кон­тролювати організацію харчування, санітарний стан примі­щень та періодичність проходження працівниками медично­го огляду.

3.3.  Професійно застосовувати апаратуру, інструменти. Працю­вати на справному обладнанні, справними інструментами та пристроями. Забороняється використовувати апарати не за призначенням.

3.4.  Не залишати своє робоче місце без нагляду, не допускати до нього осіб, які не пройшли відповідного навчання.

3.5.  Обережно набирати проби страв.

3.6.  Обережно користуватись ліками.

3.7.  Здійснювати миття холодильника лише після вимкнення йо­го з електромережі.

3.8.   Щеплення дітей проводити в спеціально відведеному місці.

3.9.   Дез. засіб розводити в масці, рукавичках.

3.10.Контроль за знищенням тарганів проводити в захисному одязі.

3.11.Стежити за дотриманням працівниками особистої гігієни.

3.12.Комплектувати аптечку першої (долікарської) допомоги по групах ДНЗ.

3.13.Стежити за маркуванням меблів та посуду.

] .9. Повторний (періодичний) інструктаж з охорони праці зі стар­шою медичною сестрою проводиться один раз на 6 місяців.

1.10. При виявленні несправності обладнання, устаткування, при­строїв, інших небезпечних чинників, а також про нещасні ви­падки, які трапились у ДНЗ, старша медична сестра повинна повідомити завідувача ДНЗ.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.4.   Одягнути відповідний спецодяг: медичний халат, шапочку або хустину, марлеву пов’язку-маску. Спецодяг утримувати в належному стані, застосовувати за призначенням.

2.5.   Перевірити наявність та справність робочого обладнання.

2.6.   Ретельно вимити руки з милом.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.8.  Точно і своєчасно виконувати професійні обов’язки та при­значення лікаря.

3.9.  Стежити за станом здоров’я дітей, контролювати роботу працівників ДНЗ під час навчально-виховного процесу, кон­тролювати організацію харчування, санітарний стан примі­щень та періодичність проходження працівниками медично­го огляду.

3.10.Професійно застосовувати апаратуру, інструменти. Працю­вати на справному обладнанні, справними інструментами та пристроями. Забороняється використовувати апарати не за призначенням.

3.11.Не залишати своє робоче місце без нагляду, не допускати до нього осіб, які не пройшли відповідного навчання.

3.12.Обережно набирати проби страв.

3.13.Обережно користуватись ліками.

3.14.Здійснювати миття холодильника лише після вимкнення йо­го з електромережі.

3.14.Щеплення дітей проводити в спеціально відведеному місці.

3.15.Дез. засіб розводити в масці, рукавичках.

3.16.Контроль за знищенням тарганів проводити в захисному одязі.

3.17.Стежити за дотриманням працівниками особистої гігієни.

3.18.Комплектувати аптечку першої (долікарської) допомоги по групах ДНЗ.

3.19.Стежити за маркуванням меблів та посуду.

 

 

Директор                                                                                             ____________

 

З інструкцією ознайомлені:

Дата
ПІБ
Посада
Особистий підпис

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *