Державний борг – це загальний розмір накопиченої заборгованості уряду власникам державних цінних паперів, який дорівнює сумі минулих бюджетних дефіцитів за мінусом бюджетних залишків. Державний борг складається із внутрішнього і зовнішнього.

Внутрішній державний борг – це заборгованість держави домогосподарствам і фірмам даної країни, які володіють цінними паперами, випущеними її урядами.

Зовнішній державний борг – це заборгованість держави перед іноземцями, громадянами, фірмами, урядами інших країн і міжнародними фінансовими організаціями.

Причини виникнення державного боргу:

 1. Збільшення державних витрат без відповідного зростання державних доходів.
 2. Циклічні спади і автоматичні стабілізатори економіки.
 3. Скорочення податків без відповідного зменшення державних витрат.
 4. Вплив політичних бізнес-циклів – збільшення державних витрат напередодні виборів з метою завоювання голосів для збереження влади.

Абсолютний розмір державного боргу є дуже змістовним показником.

Відносні показники державного боргу:

 • Відношення суми обслуг. до ВВП.
 • Величина боргу на душу населення.

Залежно від характеру наслідків впливу боргу на економіку їх поділяють на:

 • Короткострокові – це наслідки бюджетного дефіциту під назвою „ефект витіснення”.
 • Довгострокові – це економічні наслідки державного боргу під назвою „тягар боргу”.

Ефект витіснення” виникає через підвищення ринкових відсоткових ставок у випадку фінансування бюджетного дефіциту за допомогою випуску державних цінних паперів.

Зовнішня заборгованість виникає при перевищенні імпорту товарів і послуг над експортом.

Дефіцит рахунку обумовлений несприятливим торгівельним балансом фінансів за рахунок притоку капіталу.

Чистий приток капіталу виникає внаслідок міжнародних позик від іноземних урядів,комерційних банків, міжнародних організацій

Темпи зростання боргу залежать від части зовнішніх запозичень у загальному обсязі загального боргу, процентної ставки.

Управління зовнішнім боргом має такі 3 стадії:

 1. Залучення фінансів.
 2. Його розміщення.
 3. Погашення боргу.

Система управління зовнішнім боргом країни охоплює:

 • аналіз кредитоспроможності;
 • оцінку платоспроможності;
 • здатності обслуговувати борг;
 • контроль рівня зовнішніх заборгованостей;
 • контроль за складом зовнішнього боргу.

Боргова криза – це криза зовнішньої заборгованості, яка проявляється в неспроможності країни-боржника обслуговувати зовнішню заборгованість в повному обсязі

Традиційним методом зміни заборгованості є реструктуризація боргу – перегляд умов боргу, строків погашення боргу)

Конврсія боргу ( борговий своп):

Викуп боргу – надання країні боржнику можливості викупити свої боргові зобов’язання на вторинному ринку боргів

Капіталізація боргу – обмін зовнішнього боргу на власність зі знижкою. Вона передбачає надання іноземним банкам можливості обмінювати боргові зобов’язання даної країни на акції її промислових, торгівельних та інших фірм. Небанківські організації отримують можливість купувати ці зобов’язання на ринку цінних паперів зі знижкою для фінансування прямих інвестицій або купівлі вітчизняних фінансових активів.

Конверсія “борг-борг” – це заміна існуючих боргових зобов’язань новими. Змінюються умови боргових зобов’язань: відсоток доходу може бути нижчим, номінальна вартість нових зобов’язань теж може бути нижчою і може змінитися валюта боргу.