Безкоштовно

Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування

views 69

Стабілізаторами економіки  є прогресивна податкова система і трансфертні платежі. Зміна цих величин внаслідок циклічного коливання автоматично приводить до збільшення податкових надходжень у період піднесення і зменшення в період спаду.

Види бюджетів:

 • Бюджет до повної зайнятості (бюджет структури зайнятих) визначається рівнем сальдо бюджету яки мав би місце за поточного реального рівня видатків і податкових ставок в умовах поточного рівня випуску в економіці
 • Циклічний бюджет відбиває вплив ділового циклу на державний бюджет, тобто показує яким чином фаза економічного циклу впливає на доходи видатки і сальдо бюджету ( це різниця між фактичним і структурним бюджетом)

Фактичний дефіцит державного бюджету – це різниця між державними надходженнями і видатками, складається під впливом циклічних коливань.

Структурний дефіцит – визначається як різниця між надходженнями від повної зайнятості за наявних податкових ставок і фактичних видатків

Циклічний дефіцит – є різницею між фактичним і структурним бюджетом.

Перевищення фактичного дефіциту над структурним дає показник циклічного дефіциту, а перевищення структурного дефіциту над фактичним дає показник циклічний надлишок.

Основні види бюджетних дефіцитів:

 • Загальний дефіцит бюджету (фактичний) – утворює державні витрати, які перевищують державні доходи і субсидії.
 • Зовнішній дефіцит – зовнішні витрати держави мінус державні надходження від зовнішніх джерел.
 • Внутрішній дефіцит – загальний дефіцит мінус зовнішній дефіцит.
 • Операційний дефіцит – інфляційна частка відсоткових платежів.
 • Первинний дефіцит – різниця між загальним і сумою всіх відсоткових платежів.
 • Поточний дефіцит – поточні державні доходи мінус поточні видатки.

Для фінансування дефіциту бюджету використовують наступні джерела:

 1. Неінфляційні джерела:
  1. внутрішні та зовнішні позики на фінансови ринках (кредити комерційних банців,іноземних урядів, міжнародних організацій, продаж державних цінних паперів комерційним банкам, фірмам та домогосподарствам);
  2. трансферти;
  3. накопичення заборгованості та зростання податків.
 1. Інфляційними джерелом є монетизація бюджету, яка відбувається в результаті позик ЦБ урядові та купівлі державних цінних паперів ЦБ. При монетизації бюджету держава отримує сеньйораж (дохід від друкування грошей). Сеньйораж виникає внаслідок перевищення приросту грошової маси від приросту реального ВВП, наслідками цього є зростання рівня цін та економічні агенти сплачують інфляційний податок.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *