Готова робота!

Адміністрування податку на доходи фізичних осіб

Купити за 142 грн.
views 67

Зміст

курсової роботи

на тему “Адміністрування податку з доходів фізичних осіб від окремих видів діяльності”

Вступ……….3

Розділ I. Теоретичні засади адміністрування особистих доходів громадян……5

1.1. Сутність податку з доходів фізичних осіб………5

1.2. Сутність регулюючої та стимулюючої функцій податку з доходів фізичних осіб ……18

Розділ II. Адміністрування податку з доходів фізичних осіб………21

2.1. Функціональні завдання підрозділів адміністрування податку з доходів фізичних осіб……21

2.2. Особливості адміністрування податку з доходів фізичних осіб….34

Розділ III. Шляхи вдосконалення адміністрування податку з доходів фізичних осіб в Україні………43

Висновки………….48

Список використаної літератури

 

Вступ

Актуальність теми. В умовах фінансової кризи, що охопила національну економіку, виникає необхідність перегляду механізмів фінансового регулювання економічних процесів у суспільстві. Насамперед це стосується податкових механізмів, недосконалість яких в умовах кризи зумовлює найбільш негативні наслідки. Процеси, що охопили нині вітчизняну економіку, вимагають від держави перегляду застосовуваного фінансового інструментарію, активнішого його використання з метою переломлення негативних тенденцій.

Одним із бюджетноутворювальних податків на рівні муніципалітету є податок з доходів фізичних осіб. Проте нині порядок його адміністрування зумовлює наявність низки проблем, викликаних зміною підходів до формування механізму оподаткування доходів громадян.

3 січня 1996р. податкові органи розпочали реєстрацію осіб, які постійно проживають в Україні і отримують в Україні і отримують доходи чи мають інші обєкти оподаткування [41].

Проблематиці адміністрування податку з доходів фізичних осіб присвячені численні публікації як у фінансовій літературі наукового спрямування, так і в професійних прикладних виданнях. Питання теорії і практики податкових відносин, зокрема системи прямого оподаткування фізичних осіб, знайшли своє відображення у працях українських та зарубіжних вчених: В. Андрущенко, О. Василик, А. Гальчинський, А. Даниленка, О. Данілов, Т. Єфіменко, В. Загорський, В. Зимовець, А. Ісаєв, А. Крисоватий, І. Кулішер, І. Лукінов, І. Луніна, В. Мельник, П. Мельник, Ф. Меньков, Н. Мікеладзе, М. Мітіліно, С. Огородник, І. Озеров, В. Опарін, А. Пігу, А. Поддєрьогін, А. Соколовська, М. Сивульський, М. Соболев, А. Соколов, В. Степаненко, А. Столерю, В. Суторміна, Л. Тарангул, Л. Шаблиста, В. Федосов, С. Юргелевич, С. Юрій, Л. Яснопольський та ін.

Механізм оподаткування доходів фізичних осіб залишається незмінним практично з часу його запровадження в України, при цьому він вже не відповідає сучасним тенденціяму формуванні доходів, наявним процесам у вітчизняній економіці. За таких умов серед комплексу проблем, які потребують наукового обгрунтування та практичного розвязання, важливе місце займають питання формування механізму оподаткування доходів фізичних осіб, що дало б державі можливість належним чином виконувати фіскальні завдання, зокрема наповнення місцевих бюджетів [41].

Предмет дослідження – податок з доходів фізичних осіб від окремих видів діяльності.

Об’єкт дослідження – податкові відносини, що виникають в процесі регулювання податків з доходів фізичних осіб, основні тенденцій розвитку оподаткування фізичних осіб в Україні.

Мета роботи – дослідження впливу законодавчих норм на оподаткування доходів фізичних осіб, виявлення основних закономірностей та механізмів стягнення податку з доходів фізичних осіб, аналіз шляхів удосконалення механізму нарахування та сплати даного податку.

Завданнями дослідження відповідно до мети є:

·  визначення сутності податку з доходів фізичних осіб та його адміністрування;

·  аналіз становлення та розвитку системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні;

·  дослідження нормативно-правової бази адміністрування податку з доходів фізичних осіб;

·  аналіз сучасної системи оподаткування фізичних осіб в Україні;

·  аналіз впливу законодавчих норм) на рівень податкового навантаження на доходи населення та рівень наповнення місцевих бюджетів;

Інформаційне забезпечення: нормативно-правові акти щодо адміністрування податку з доходів фізичних осіб, підручники з права, правові журнали та газети, джерела мережі Інтернет.

Купити за 142 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *