Безкоштовно

Звіт з практики з комп’ютерної техніки

views 76

Звіт з практики з комп’ютерної техніки

Місце практики – відокремлений підрозділ державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця» «Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №2»

Вступ

В наш час інформація стала дуже цінним і важливим ресурсом,  розвиток країни оцінюється рівнем її інформатизації. Тому для забезпечення розвитку інформаційної сфери, створення новітніх технологій, розвитку інформаційних сфер всі країни світу вкладають багато зусиль і коштів. Не малу роль у розвитку комп’ютерних технологій, відіграла конкуренція, держав, окремих корпорацій.

Справжнім переворотом в  у сфері розробки ІТ  стало створення системи Інтернет. Спочатку ця розробка була створена суто для обміну інформації, між вузами США, але згодом цю розробку підхопили державні органи. Інтернет систему почали широко застосовувати у багатьох галузях, це давало швидкий обмін інформації між користувачами.

Інтернет став один з найбільш прибуткових розробок, вже наприкінці 90х років ни користувалося 70 млн. людей, а у 2002 році число користувачів виросло до 120 млн. Обсяг світової торгівлі через систему Інтернет на початок 2001 року досяг 100 млрд. доларів.

На теперішній час Інтернетом користується більше 3 млрд. людей,  цю систему почали використовувати в будь-якій галузі, починаючи від галузей освіти, закінчуючи галузями розваг, спілкуваня , тощо.

Отже, рівень розвитку комп’ютерних технологій стає невід’ємною складовою «невагомої економіки» — «економіки знань».

1. Характеристика підприємства, його структура, взаємозв’язок основних та допоміжних ланок даного підприємства

Відокремлений підрозділ державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця» «Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №2» є державним підприємством, сфера діяльності якого включає будівництво, ремонт та обслуговування будівельних конструкцій і цивільних споруд. Підприємство являється єдиною в області організацією, яка займається обслуговуванням споруд, що знаходяться у власності «Укрзалізниці». На сьогоднішній день можна виділити три основні виробничі підрозділи організації:

  • Відділ моніторингу робочих ділянок та документації проведених робіт
  • Відділ управління механічним устаткуванням підприємства
  • Відділ виготовлення і доставки будівельних матеріалів
  • Відділ проектно-технологічної документації

На базі «Львівської залізниці» діє завод виготовлення метало-бетонних конструкцій, налагоджено постійні перевезення будівельних матеріалів. Така організація роботи допомагає раціонально використовувати ресурси в процесі виробництва. Всі ланки цього територіально-галузевого об’єднання тісно співпрацюють між собою. «Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд» є невід’ємною частиною в його структурі.

Виробничу групу формує чотири прорабські дільниці.

В склад управління входить:

  • виробнича база по вулиці Бродівській 32 в місті Тернополі з будівельним двором, відділом головного механіка, відділом енергетики і складами;
  • виробнича база по вулиці Татарській 20 в місті Тернополі зі столярним цехом і складськими приміщеннями;
  • виробнича база по вулиці Вокзальній в місті Чорткові зі столярним цехом і складськими приміщеннями.

Роботу підприємства координує адміністрація. В склад адміністрації входить керівник та заступники, виробничо-технічний відділ, відділ кадрів,  відділ праці, відділ постачання, відділ механіків, відділ енергетики, проектно-кошторисна група.

Діяльність підприємства поширюється і на цивільні будівлі. До великих робочих проектів належить спорудження житлових будинків в місті Тернополі, будівництво  Ужгородського залізничного вокзалу.  Цей об’єкт являється одним з найсучасніших і найкомфортніших в Україні.

2. Характеристика діяльності, яку проводить підприємство

«Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №2» обслуговує практично всі споруди, що знаходяться у власності «Львівської залізниці» в Тернопільській області. До таких відносяться: Тернопільський залізничний вокзал, «Будинок культури залізничників»та інші.

На сьогоднішній день можна відокремити декілька основних напрямків роботи даного підприємства, а саме:

·  Проектні роботи (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту, для територій підвищеної сейсмічності, для територій зі складними інженерно-геологічними умовами: просідаючі грунти, підроблювані території, карстоутворення, зсуви, обвали, лавини, підтоплення).

·  Архітектурне та будівельне проектування ( житлових будівель; громадських будівель та споруд; будівель та споруд промислових підприємств: безкранових, обладнаних кранами вантажопідйомністю до 32тс; інженерних споруд: промислового призначення, ємкісних, конструктивного призначення, для комунікацій, для вантажно-розвантажувальних робіт, фундаментів під обладнання, підземних споруд; транспортних споруд: залізниць, підземних, мостів і мостових споруд, гаражів, трубопровідного транспорту; енергетичних споруд: електричних підстанцій розподільних пристроїв, спеціальних енергетичних споруд; реставрація і відновлення пам’яток архітектури; обстеження і оцінювання технічного стану будівельних конструкцій: мостів і тунелів для залізничного та автомобільного транспорту, несучих конструкцій будівель та споруд).

·  Зведення, несучих та огороджуючи конструкцій будівельних споруд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж.

·  Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання (опалення, водопроводу та каналізації, газопостачання та газообладнання, вентиляції і кондиціонування повітря, електропостачання, електроосвітлення, зв’язку, радіо, телебачення).

·  Монтаж технологічного устаткування (будіндустрії і будматеріалів, транспорту, агропромислового комплексу).

·  Пусконалагоджувальні роботи (електротехнічних пристроїв, автоматизованих систем управління, системи вентиляції і кондиціонування повітря, теплосилове устаткування, деревообробне устаткування, споруди водопостачання каналізації, паливно-енергетичного комплексу транспорту).

3. Планування і оснащення свого робочого місця

В оснащення мого робочого місця входить персональний комп’ютер, клавіатура, миша та принтер. Комп’ютер встановлений в освітленому та зручному для роботи місці.

На ПК встановлена ОС Windows ХР SP3 та наступне програмне забезпечення:

·  Microsoft Offise

·  Adobe Photoshop CS4

·  Microsoft Visual C++ 6.0

·  Mozilla Thunderbird

·  Opera 10.0

·  Nero StartSmart

·  Total Commadner

·  WinRar

·  1C Бухгалтерія

Широке промислове та побутове використання ПК актуалізувало питання охорони праці їхніх користувачів. Найбільш повним нормативним документом щодо забезпечення охорони праці користувачів ПК є “Державні санітарні норми і правила роботи з візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) електронно-обчислювальних машин” ДСанПіН 3.3.2.007-98.

Основні вимоги до виробничого приміщення для експлуатації ВДТ

– воно не може бути розміщено у підвалах та цокольних поверхах;

– площа на одне робоче місце в такому приміщенні повинна становити не менше 6,0м2, а об’єм не менше 20,0 м3;

– воно повинно мати природне та штучне освітлення відповідно до СНіПП-4-79;

– в ньому мають бути шафи для зберігання документів, магнітних дисків, полиці, стелажі, тумби тощо, з урахуванням вимог до площі приміщення;

– щоденно проводити вологе прибирання;

– поруч з приміщенням для роботи з ВДТ мають бути обладнані:

• побутова кімната для відпочинку під час роботи;

• кімната психологічного розвантаження.

Штучне освітлення в приміщеннях з робочим місцем, обладнаним ВДТ, має здійснюватись системою загального рівномірного освітлення. Як джерело штучного освітлення мають застосовуватись люмінесцентні лампи ЛБ.

Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць під час роботи з ВДТ:

• освітленість на робочому місці повинна відповідати характеру зорової роботи, який визначається трьома параметрами: об’єктом розрізнення – найменшим розміром об’єкта, що розглядається на моніторі ПК; фоном, який характеризується коефіцієнтом відбиття; контрастом об’єкта і фону;

• необхідно забезпечити достатньо рівномірне розподілення яскравості на робочій поверхні монітора, а також в межах навколишнього простору;

• на робочій поверхні повинні бути відсутні різкі тіні;

• в полі зору не повинно бути відблисків (підвищеної яскравості поверхонь, які світяться та викликають осліплення);

• величина освітленості повинна бути постійною під час роботи;

• слід обирати оптимальну спрямованість світлового потоку і необхідний склад світла.

УВАГА! Застосування світильників без розсіювачів та екрануючих гратів заборонено.

Дотримання вимог цих правил може значно знизити наслідки несприятливої дії на працівників шкідливих та небезпечних факторів, які супроводжують роботу з відеодисплейними матеріалами, зокрема можливість зорових, нервово-емоційних переживань, серцево-судинних захворювань. Виходячи з цього, роботодавець повинен забезпечити гігієнічні й ергономічні вимоги щодо організації робочих приміщень для експлуатації ВДТ, робочого середовища, робочих місць з ВДТ, режиму праці і відпочинку при роботі з ВДТ тощо, які викладені у Правилах.

Відповідно до встановлених гігієнічно-санітарних вимог (ГОСТ 12.1.005-88, СН 4088-86) роботодавець зобов’язаний забезпечити в приміщеннях з ВДТ оптимальні параметри виробничого середовища.

Природне освітлення в приміщеннях з ВДТ має здійснюватися через вікна, орієнтовані переважно на північ або північний схід і забезпечувати коефіцієнт природної освітленості не нижче ніж 1,5 %. Для захисту від прямих сонячних променів, які створюють прямі та відбиті відблиски з поверхні екранів ПК і клавіатури повинні бути передбачені сонцезахисні пристрої, вікна повинні мати жалюзі або штори.

Конструкція робочого місця користувача ВДТ має забезпечити підтримання оптимальної робочої пози. Робочі місця з ВДТ слід так розташувати відносно вікон, щоб природне світло падало збоку, переважно зліва.

Робочі місця з ВДТ повинні бути розташовані від стіни з вікнами на відстані не менше 1,5м, від інших стін — на відстані 1 м, відстань між собою – не менше ніж 1,5 м.

Для забезпечення точного та швидкого зчитування інформації в зоні найкращого бачення площина екрана монітора повинна бути перпендикулярною нормальній лінії зору. При цьому повинна бути передбачена можливість переміщення монітора навколо вертикальної осі в межах ±30° (справа наліво) та нахилу вперед до 85° і назад до 105° з фіксацією в цьому положенні.

Клавіатура повинна бути розташована так, щоб на ній було зручно працювати двома руками. Клавіатуру слід розміщати на поверхні столу на відстані 100 .300 мм від краю. Кут нахилу клавіатури до столу повинен бути в межах від 5 до 15°, зап’ястя на долонях рук повинні розташовуватись горизонтально до площини столу.

Принтер повинен бути розміщений у зручному для користувача положенні, так, що максимальна відстань від користувача до клавіш управління принтером не перевищувала довжину витягнутої руки користувача.

Конструкція робочого стола повинна забезпечувати можливість оптимального ро’зміщення на робочій поверхні обладнання, що використовується, з врахуванням його кількості та конструктивних особливостей (розмір монітора, клавіатури, принтера, ПК та ін.) і документів, а також враховувати характер роботи, що виконується.

Вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з ВДТ. Під час роботи з ВДТ для збереження здоров’я працівників, запобігання профзахворюванням і підтримки працездатності встановлюються внутрішньо змінні регламентовані перерви для відпочинку.

Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ЕОМ за 8-годинної денної робочої зміни залежно від характеру праці: 15 хвилин через кожну годину роботи – для розробників програм зі застосуванням ЕОМ; 15 хвилин через кожні дві години – операторів із застосуванням ЕОМ; 10 хвилин після кожної години роботи за ВДТ для операторів комп’ютерного набору.

УВАГА! У випадках, коли виробничі обставини не дозволяють стосовувати регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи з ВДТ не повинна перевищувати 4 годин.

Для зниження нервово-емоційного напруження, втомленості зорового аналізатора, для поліпшення мозкового кровообігу і запобігання втомі доцільно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, які передбачені ДСанПіН 3.3.2.007-98, в тому числі і для сеансів психологічного розвантаження у кімнаті з відповідним інтер’єром та кольоровим оформленням.

Ігнорування санітарних правил і норм роботи з ВДТ може викликати у осіб, які з ними професійно працюють, загальну втому, зорову втому, болі та відчуття піску в очах, відчуття засміченості та свербіння очей, болі в хребті, закам’янілість та оніміння м’язів шиї та плечового поясу, пошкодження дисків хребта, порушення постави, судоми м’язів ніг, синдром RSI хронічний розтяг зв’язок, синдром тунелю Карпаля, головні болі, поганий сон, депресивні стани тощо.

4. Коротка характеристика обладнання, яке застосовується на робочому місці техніка з комп’ютерної техніки

o   Основні характеристики персонального комп’ютера, встановленого на моєму робочому місці, приведені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Тип ЦП PD 2.8Ghz S775 2Mb FSB800 Dualcore
Системна плата GIGABYTE GA-945 –RH W/LANBOX
Чіпсет системної плати VIA VT8377 Apollo KT600
Системна пам’ять 2048 Mб(PC3200 DDR SDRAM)
Відео адаптер GIGABYTE RX1600PRO 256 DDR2 SPH PCIe tray
Дисковий нагромаджувач Samsung 7200 8Mb SATA 200Gb
Оптичний дисковод LG (GSA-H10A RBBB) Super Multi
Флопі нагромаджувач Sony
Монітор LG Flatron L1760TQ
Клавіатура Genius GK-050008 (102 клавіші)
Миша Razer Krait

o   Периферійне устаткування комп’ютера: мишка, клавіатура, сканер, принтер, модем

o   Набір перехідних кабелів для аудіо систем.

o   Компактний набір дрібних інструментів, що включає: викрутку, плоскогубці,  набір шестигранних ключів.

o   Багатофункціональний електровимірювальний пристрій 4306с і комбінований тестер Ц4353

o   Комплект щіток, для очистки дрібних деталей аудіо апаратури.

5. Опис будови елементу комп’ютерної системи: звукової плати і аудіоапаратури  та принципу її роботи

Звукові плати дозволяють комп’ютеру відтворювати музику і звуки за допомогою динаміків. Практично всі нові комп’ютери поставляються зі вбудованими звуковими платами. Проте, якщо звукова плата на комп’ютері не встановлена або необхідно підвищити якість відтворення або запису звуку, можна встановити нову звукову плату.

Є три типи звукових плат:

·  звукові плати, вбудовані в материнську плату;

·  внутрішні;

·  зовнішні звукові плати.

Звукові плати вбудовані в материнські плати, не можна видалити, хоча можна встановити внутрішню або зовнішню звукову плату і відключити вбудовану. Зовнішні звукові плати зазвичай підключаються через ро’єм USB.

Перед звуковими картами висувається багато вимог, як в надійності, так і в універсальності. Одним знайпоширеніших виробників звукових карт є фірма Creative. Розглядалась представлена модель Creative X-FI MX Xtreme Audio (Entry-level SB0790 with Xtreme Fidelity Technology) Даний звуковий адаптер підтримує технології X-Fi, функції X-Fi Crystalizer, відновлює втрачену насиченість звуку від наслідків MP3 і DIVX форматування. Звукові адаптери подібного типу стабільно взаємодіють з звуковими системами різних потужностей. Також важливим є  реалістичність відтворення звуків. Низькопрофільна конструкція, плюс наявність оптичного цифрового входу для підключення до систем типу «домашній кінотеатр» надає картам багато переваг для медійних центрів на базі ПК.

Важливою характеристико адаптера є наявність потрібних роз’ємів.

Роз’єми:

o   Роз’єми для навушників/лінійний вихід (передні ліва/права) 3.5 мм

o   Лінійний вихід 2 (задні ліва/права, бічна ліва), лінійний вихід 3 (центральна/сабвуфер/бічна права)

o   Флексиджек 3.5 мм: Лінійний вхід/ Мікрофонний вхід / Цифровий вхід/вихід

o   Внутрішній лінійний вхід (через 4- штырьковый рознімання Molex)

o   Роз’єми на передній панелі (2×5 штырьков)

В звуковій карті можна виділити чотири незалежних блоки

1.     Блок цифрового запису/відтворення. Здійснює перетворення аналог->цифра й цифра->аналог у режимі програмної передачі або по DMA. Цифровий канал більшості розповсюджених карт (крім GUS) сполучимо з Sound Blaster Pro (8 розрядів, 44 кГц – моно, 22 кГц – стерео).

2.     Блок синтезатора

3.Блок MPU. Здійснює приймання/передачу даних по зовнішньому Midi- Интеpфейсу, виведеному на pазъем MIDI/Joystick і pазъем для дочеpних Midi- Плат. Звичайно більш-менш сполучимо з інтерфейсом MPU-401, але найчастіше потрібна програмна підтримка.

4.     Блок мікшера. Здійснює регулювання рівнів, комутацію й відомість використовуваних на карті аналогових сигналів.

Основні параметри звукових карт – розрядність, максимальна частота дискретизації, кількість каналів (моно або стерео), параметри синтезатора, розширюваність, сумісність.

Під розрядністю карти мається на увазі розрядність цифрового представлення звуку – 8 або 16 біт.8- pазpядні каpти дають якість звуку, близьке до телефонного; 16- pазpядні вже підходять під визначення “Hi-fi” і теоpетично можуть забезпечити студійну якість звучання, хоча пpактично це pеализується дуже pідко. Розрядність представлення звуку не має ніякого зв’язку з розрядністю системної шини для карти, однак карта для 32- pазpядної шини MCA, EISA, VLB або PCI буде працювати з трохи меншими накладними затратами на запис/відтворення оцифpованого звуку, ніж каpта для ISA.

Максимальна частота дискретизації (оцифровки) визначає максимальну частоту записуваного/відтвореного сигналу, яка приблизно дорівнює половині частоти дискретизації. Для запису/відтворення мови може бути досить 6-8 кГц, для музики середньої якості – 20-25 кГц, для високоякісного звучання необхідно 44 кГц і більше.

Параметри синтезатора визначають можливості карти в синтезі звуку й музики

Розширюваність визначає можливості по підключенню додаткових обладнань, установці мікросхем, розширенню обсягу ПЗУ або ОЗУ й т.п. Hа багатьох картах є 26- розрядний внутрішній роз’єм для підключення дочеpної плати, що представляє собою додатковий Wt- Синтезатоp. Практично на кожній карті є роз’єм для підключення CD-ROM з інтерфейсом Sony, Mitsumi, Panasonic або IDE (зараз популярні в основному останні два; Ide- Интеpфейс багатьох каpт допускає підключення вінчестеpа)

Під сумісністю зараз найчастіше розуміється сумісність із моделями Sound Blaster – звичайно SB Pro і SB 16 (остання – тільки для карт виробництва Creative і карт на мікросхемі Creative Vibra 16)

Звук генерується за допомогою зукової карти і передається на колонки в яких динамік реалізує цифрові сигнали в звучання. Динаміки є дуже чутливими на вплив магнітних, електромагнітних полів. Тому для отримання якісного звучання, потрібно звертати увагу на надійність самої конструкції аудіоапаратури.

6. Опис основних проблем роботи вказаного пристрою (інструментів, приладів та програмного забезпечення)

Безумовно, достоїнства пристроїв, у першу чергу, визначаються їхніми технічними характеристиками, але існують і інші немаловажні фактори. Крім якості конструкції і надійності, при роботі з аудіо апаратурою необхідно враховувати такі його властивості:

·  захист від пилу;

·  система прогону повітря

·  тип апаратури з якою працюємо

Вирішення деяких загальних проблем відтворення звуку за допомогою динаміків комп’ютера.

I. Немає звуку від комп’ютера.

Спершу необхідний перевірити наступне.

1.     Переконатися, що комп’ютер має звукову плату. Для виконання цих дій необхідно увійти до системи з правами адміністратора. Відкрити диспетчер пристроїв, натиснути кнопку Пуску, вибравши пункти «Панель управління», «Система і її обслуговування» і «Диспетчер пристроїв», ввести пароль адміністратора або підтвердження пароля, якщо з’явиться відповідний запит.

2.     Розвернути категорію «Звукові, відео і ігрові пристрої». Звукова плата встановлена, якщо вона є в списку. Якщо в списку немає звукової плати, необхідно встановити її.

3.     Наявність знаку питання жовтого кольору після назви звукової плати може свідчити про наявність проблем із звуковою платою. Потрібно вибрати назву звукової плати правою кнопкою миші а далі «Властивості».

4.     На вкладці «Загальні» потрібно проглянути поле “Стан пристрою” для визначення проблем із звуковою платою.

o   Переконатися, що динаміки підключені до джерела живлення і включені.

o   Переконатися, що динаміки правильно підключені до комп’ютера.

o   Потрібно знайти кабель динаміків, за допомогою якого вони підключаються до комп’ютера. Переконавшись, що звуковий кабель підключений до динаміків і вставлений у відповідне гніздо комп’ютера. Наприклад, для кабелю з роз’ємом 3,5 мм має бути кругле гніздо на задній панелі комп’ютера. Якщо це кабель універсальної послідовної шини (USB), підключається до будь-якого USB-порту на комп’ютері.

o   Переконатися, що звук динаміків не вимкнений і не зменшений дуже сильно

II. Звук потріскує або спотворений.

1.     Потрібно переконатися, що динаміки правильно підключені до комп’ютера. Знайти кабель динаміків, за допомогою якого вони підключаються до комп’ютера. Переконатися, що звуковий кабель підключений до динаміків і вставлений у відповідне гніздо комп’ютера.

2.     Перевірити динаміки на наявність механічних несправностей.

III. Не вдається підключити портативний музичний програвач, мікрофон або інший звуковий пристрій до комп’ютера.

Лінійний вхід звукової плати можна використовувати для підключення до комп’ютера портативного програвача, мікрофону або інших пристроїв введення звуку. Проте за замовчуванням лінійний вхід звукової плати вимкнений. Це означає, що недостатньо просто підключити пристрій до входу плати для того, щоб в комп’ютері з’явився звук. Для цього необхідно включити лінійний вхід.

Більшість звукових плат мають принаймні одне вихідне гніздо для підключення динаміків і одне вхідне гніздо для підключення пристроїв введення звуку.

Включення лінійного входу

Відкрити компонент «Аудіо прилади  і звукові теми», натиснути кнопку Пуск і клацнувши «Панель управління», «Устаткування і звук», а потім «Звук». На вкладці «Відтворення» виберіть «Динаміки», а потім натиснути кнопку «Властивості». Перейти на вкладку «Рівні» і в розділі «Лінійний вхід» натискуйте кнопку Вимкнути. Звук почне поступати з лінійного входу. За замовчуванням лінійний вхід – вимкнений.

7. Опис засобів усунення помилок роботи вказаного пристрою

Для ремонту, очистки чи перевірки на цілісність використовується стандартний набір інструментів, які використовуються при ремонті ПК та периферійних пристроїв. До складу входить:

·  Викрутка – пробник;

·  Набір насадок для викрутки;

·  Засіб для видалення припою;

·  Припой;

·  Комплект для паяння з 3-х елементів;

·  Тепловідвід;

·  Стріппер;

·  Бокорізи;

·  Ручка з храповим механізмом;

·  Щітка;

·  Вольтметр.

Часто несправність звукової плати можна виявити під час проходження POST. В такому випадку потрібно записати код помилки і звірити з тими що на системному диску. Ще використовується окреме програмне забезпечення, для виявлення несправних частин.

8. Графічна блоксхема алгоритму усунення помилок роботи даного пристрою

Висновок

За період проходження технологічної практики на підприємстві «Тер–Пінгін» я практично ознайомився з пристроями вводу інформації. Вивчив основні несправності пристроїв. Склав алгоритм виявлення несправностей в роботі накопичувача та ознайомився з основними методами їх усунення. Також було проведено ознайомлення з правилами техніки безпеки на даному підприємстві та з діяльністю центру.

Навчився працювати з програмами діагностики комп’ютерної системи.

Література

1.     В.Ц. Житецький, В.С. Джиги рей, О.В. Мельников. Основи охорони   парці: Видання другре, стереотипне, Львів «Афіша» 2000.

2.     Скотт Мюллер Модернизация и ремонт персонального компьютера (ПК), 16-е издание 1318 стр., с ил.; ISBN 5-8459-0819-1, 0-7897-3173-8; формат 70×100/16; серия Модернизация и ремонт; 2006, 3 кв.; Вильямс.

3.     Джон Росс, Келли Л. Мэрдок  Персональный компьютер. Библия пользователя 832 стр., с ил.; ISBN 978-5-8459-1477-4, 978-0-470-08897-5; формат 70×100/16; серия Библия пользователя; 2008, 4 кв.; Діалектика.

4.     Модернизация и ремонт ПК. 17-е издание. – Автор: Скотт Мюллер Издательство: Диалектика-Вильямс Год: 2007.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *