Готова робота!

Завдання з інвестування

Купити за 57 грн.
views 64

Завдання з інвестування

Рішення задачі з інвестування

Підприємство планує випустити облігації, номінальною вартістю – 1000 грн. з терміном погашення – 5 років і ставкою – 12%.

Витрати, щодо реалізації облігації 3,5 % номінальної вартості, реалізації на умовах дисконту – 2,5% номінальної вартості.

Відсотки  облігацій  сплачуються щоквартально, податок на прибуток підприємства – 25%.

Підприємство планує в поточному році дивіденди – 2 грн. на одну просту акцію при 6% запланованому на майбутнє річному зростанні дивідендів. Дивіденди виплачуються 2 рази на рік. Поточна ринкова ціна акцій підприємства – 20 грн., прибуток на одну акцію в минулому році складав – 3 грн. Заплановано у поточному році випустити нові прості акції (додаткова емісія ), витративши на випуск – 5% їх вартості.

Дохідність безризикованих цінних паперів (на фондовому ринку) – 7%. Очікуваний показник середньої дохідності на фондовому ринку – 12,5%,  β-коефіцієнт компанії – 1,6. За привілейованими акціями підприємства сплачуються щорічно дивіденди у 5 грн. Поточна ринкова ціна привілейованої акції – 40 грн. (дивіденди виплачуються 2 рази на рік). У поточному році заплановано додаткову емісію привілейованих акцій, витрати на місяць складають – 2,5% їх вартості.

Загальна облікова оцінка простих акцій підприємства складає – 4 мільйона 300 тисяч грн., додатково емітованих простих акцій – 200 тисяч грн., привілейованих- 150 тисяч грн., додатково емітованих привілейованих акцій – 50 тисяч.

Обсяг залучених довготермінових банківських кредитів – 2 мільйона грн., короткотермінових – 1 мільйон грн., облігаційна позика – 500 тисяч грн. Середня вартість довготермінових банківських кредитів – 14% річних, короткотермінових   – 17%. За всіма показниками відсотки сплачуються щоквартально. Відносні витрати на залучений кредит – 5%.

Величина накопичених за минулий рік амортизаційних відрахувань – 1 мільйон 500 тисяч грн. Для спрощення розрахунків виходимо з того, що ринкова вартість цінних паперів дорівнює номінальній вартості.

Завдання:  На основі наведених даних необхідно:

1) визначити середньозважену вартість капіталу підприємства.

2) Розрахувати ціну підприємства, як суб`єкта на ринку капіталів.

3) Оцінити структуру капіталу підприємства, визначити її оптимальність і напрямки вдосконалення.

4) Охарактеризувати економічний стан підприємства.

5) Проаналізувати достовірність запропонованих до розгляду вихідних значень показників, дати рекомендації, щодо їх уточнення або відбору до найбільш обґрунтованих.

Купити за 57 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *