Завдання з інвестування

Рішення задачі з інвестування

Підприємство планує випустити облігації, номінальною вартістю – 1000 грн. з терміном погашення – 5 років і ставкою – 12%.

Витрати, щодо реалізації облігації 3,5 % номінальної вартості, реалізації на умовах дисконту – 2,5% номінальної вартості.

Відсотки  облігацій  сплачуються щоквартально, податок на прибуток підприємства – 25%.

Підприємство планує в поточному році дивіденди – 2 грн. на одну просту акцію при 6% запланованому на майбутнє річному зростанні дивідендів. Дивіденди виплачуються 2 рази на рік. Поточна ринкова ціна акцій підприємства – 20 грн., прибуток на одну акцію в минулому році складав – 3 грн. Заплановано у поточному році випустити нові прості акції (додаткова емісія ), витративши на випуск – 5% їх вартості.

Дохідність безризикованих цінних паперів (на фондовому ринку) – 7%. Очікуваний показник середньої дохідності на фондовому ринку – 12,5%,  β-коефіцієнт компанії – 1,6. За привілейованими акціями підприємства сплачуються щорічно дивіденди у 5 грн. Поточна ринкова ціна привілейованої акції – 40 грн. (дивіденди виплачуються 2 рази на рік). У поточному році заплановано додаткову емісію привілейованих акцій, витрати на місяць складають – 2,5% їх вартості.

Загальна облікова оцінка простих акцій підприємства складає – 4 мільйона 300 тисяч грн., додатково емітованих простих акцій – 200 тисяч грн., привілейованих- 150 тисяч грн., додатково емітованих привілейованих акцій – 50 тисяч.

Обсяг залучених довготермінових банківських кредитів – 2 мільйона грн., короткотермінових – 1 мільйон грн., облігаційна позика – 500 тисяч грн. Середня вартість довготермінових банківських кредитів – 14% річних, короткотермінових   – 17%. За всіма показниками відсотки сплачуються щоквартально. Відносні витрати на залучений кредит – 5%.

Величина накопичених за минулий рік амортизаційних відрахувань – 1 мільйон 500 тисяч грн. Для спрощення розрахунків виходимо з того, що ринкова вартість цінних паперів дорівнює номінальній вартості.

Завдання:  На основі наведених даних необхідно:

1) визначити середньозважену вартість капіталу підприємства.

2) Розрахувати ціну підприємства, як суб`єкта на ринку капіталів.

3) Оцінити структуру капіталу підприємства, визначити її оптимальність і напрямки вдосконалення.

4) Охарактеризувати економічний стан підприємства.

5) Проаналізувати достовірність запропонованих до розгляду вихідних значень показників, дати рекомендації, щодо їх уточнення або відбору до найбільш обґрунтованих.

Формат: doc

Тип завдання: Контрольна робота/Задачі

Предмет: Інвестування

Кількість сторінок: 8

Дата написання: 05.2011

Країна: Україна

Ціна: 3 $

Купити,
отримати файл(-и)
на E-mail / Viber / Telegram / Skype

Як хочете оплатити:

на картку Приватбанкуна телефонна ЯД

Відправляємо файли протягом 3-х годин після оплати!

Графік роботи: 9.00 - 22.00