Готова робота!

Задача: за витратами та при ринковому ціноутворенні

Купити за 85 грн.
views 69

Розв’язування задачі

з предмету “Планування та контроль на підприємстві”

Умова задачі:

Розроблений інноваційний проект будівництва та експлуатації цегляного заводу виробничою потужністю М ( тис. шт./рік.) Період будівництва і освоєння виробничої потужності нового підприємства дорівнює 0,8 року. Визначено, що 10 % виробничої потужності підприємства буде використано в якості резерву. У відповідності з проектом річні постійні витрати підприємства складають С (тис. грн./ рік), а змінні V   ( грн./ одн.). Ринкова ціна на цеглу в момент проектування підприємства була визначена, як Zp (грн./ одн.). Прогнозні дослідження показали, що до початку експлуатації підприємства ціна на цеглу зміниться від amin= 1,14 до  amax=1,2. Капіталовкладення у створення підприємства визначаються як К (тис. грн.). Норма ефективності капіталовкладень (Ен) дорівнює 0,2. Очікуваний попит на цеглу складає  1,25 М. Всі необхідні розрахунки необхідно розробити в двох варіантах: за витратами та при ринковому ціноутворенні.

При розрахунку слід мати на увазі, що обсяг випуску цегли складає 85 % від виробничої потужності. Податок на прибуток підприємства складає 19 %.

Необхідно визначити наступні показники по 18 варіанту:

 1. річну виробничу програму;
 2. очікувану ціну реалізації цегли за одиницю продукції;
 3. річну виручку від продажу цегли;
 4. річні змінні поточні витрати;
 5. умовно-постійні поточні затрати на одиницю продукції;
 6. собівартість одиниці продукції;
 7. собівартість виробництва річної товарної продукції;
 8. величину річного балансового прибутку підприємства;
 9. рентабельність виробництва цегли;
 10. річну виробничу програму самоокупності діяльності підприємства;
 11. характеристику і ступінь надійності бізнесу;
 12. величину річного податку;
 13. чистий прибуток підприємства;
 14. коефіцієнт ефективності та термін окупності капіталовкладень.

Всі дані для розрахунку наведені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Вихідні дані для розрахунку ефективності інноваційного проекту

№ варіанту

M

V

Z

C

K

a

aф

Kc

Д

Ке

18

12750 0,300 0,890 2300 4600 0,95 0,14 0,68 1,13 0,70

а ‑ зміна товарної маси, яка постачається конкурентами на ринок, частка одиниці;

аф‑ фактична частка нової фірми по відношенню до обсягу товарної маси базового періоду, частка одиниці;

Кс‑ коефіцієнт цінової еластичності попиту товару, частка одиниці;

Д‑ коефіцієнт зміни доходу споживачів товару, частка одиниці;

Ке‑ коефіцієнт еластичності товару за доходом споживачів, частка одиниці.

Фото всієї роботи:

zadacha

Купити за 85 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *