Дипломна робота

на тему “Вибір оптимального варіанту проекту ТЕЦ”

1. Техніко-економічне обґрунтування вибору основного  устаткування ТЕЦ

1.1 Варіанти систем енергопостачання

1.1.1 Розрахунок теплових навантажень

1.1.2 1-й варіант

1.1.3 Розрахунок 2-го варіанту

1.1.4 Річний графік стану теплових навантажень (графік Росандера)

1.2. Порівняння варіантів теплопостачання

1.2.1 Визначення капіталовкладень.

1.2.2 Розрахунок питомих витрат палива  на виробіток електроенергії

1.2.3 Амортизацiйнi вiдрахування

1.2.4 Чисельність експлуатаційного персоналу

1.2.5 Розрахунок заробiтноi плати персоналу

1.2.6 Загальностанційні та інші витрати

1.2.7 Рiчнi витрати палива

1.2.9 Витрати електроенергії на власні потреби

1.3.1 Вартість палива

2. Тепломеханічна частина

2.1 Загальна характеристика ТЕЦ

2.2 Основне обладнання ТЕЦ

2.2.1 Турбоагрегат Т-250/300-240

2.2.2 Котлоагрегат Пп-1000-255 (ТГМП-314)

2.2.3 Електрогенератор ТГВ-320

2.2.4 Піковий водогрійний котел типу КВГМ-180

2.3. Допоміжне обладнання ТЕЦ

2.3.1 Допоміжне устаткування турбінного і деаераторного відділень

2.3.1.1 Конденсаційна установка

2.3.1.2 Живильна установка

2.3.1.3. Деаераторна установка

2.3.1.4. Регенеративна установка

2.3.1.5 Бойлерна установка

2.3.1.6 Установка підживлення тепломережі

2.3.1.7 Установка насосів спорожнення  мережних трубопроводів

2.3.1.8 Редукційно-охолоджувальні установки

2.3.2 Допоміжне устаткування котельного відділення.

2.3.2.1 Тягодуттєва установка

2.3.2.2 Установка обмивання і пожежогасінні регенеративного повітряпідігрівача

2.3.2.3 Установка відкачування обмивальних вод

2.3.2.4 Установка по забезпеченню стислим повітрям

2.4  Допоміжні споруди станції

2.4.1 Пікова водонагрівальна котельна

2.4.2 Димар

2.4.3 Загальностанційна компресорна

2.4.4 Електролізерна установка

2.4.5 Установка підготовки сирої води для ХВО

2.5 Компоновка головного корпусу

2.5.1 Машинне відділення

2.5.2 Деаераторне відділення

2.5.3 Котельне відділення

2.6 Питання монтажу, ремонтів і експлуатації устаткування станції

2.7 Допоміжні господарства електростанції

2.7.1. Паливне господарство

2.7.1.1 Газове господарство

2.7.1.2 Мазутове господарство

2.7.2  Система технічного водопостачання

2.7.2.1   Споживання  технічної  води

2.7.2.2 Прямоточна система водопостачання

2.7.3 Хімічна водопідготовка

2.8 Генеральний план станції

2.9 Охорона  навколишнього середовища від  впливу  виробництва

2.9.1  Електрофільтри

2.9.2  Розрахунок концентрації оксидів сірки

2.9.3 Розрахунок концентрації оксидів азоту

2.9.4  Вибір кількості і розрахунок висоти  димарів

2.9.5 Стічні води станції

2.9.6 Дощові стоки

2.9.7 Господарсько-побутові стоки

2.9.8 Виробничі стоки і їх очищення

2.9.8.1 Стоки водопідготовчих установок

2.9.8.2 Скидні води промивки паросилового устаткування

2.9.8.3 Стоки, забруднені нафтопродуктами

2.10 Розрахунок теплової схеми ТЕЦ

2.10.1 Розрахунок теплової схеми для І режиму

2.10.2 Навантаження зовнішніх споживачів по гарячій воді

2.10.3 Температура води у тепломережі

2.10.4 Розрахунок турбоустановок

2.10.5 Енергетичні показники ТЕЦ

6  Проектна калькуляція собівартості електроенергії та тепла на ТЕЦ

6.1 Розрахунок річних витрат на експлуатацію ТЕЦ

6.1.1 Вартість палива

6.1.1.1 Витрати натурального палива, яке спалюється енергетичними котлами

6.1.1.2. Витрати натурального палива, яке спалюється водонагрівальними котлами

6.1.2. Заробітна плата експлуатаційного персоналу за формулою

6.1.3. Загальностанційні та інші витрати

6.1.4. Експлуатаційні витрати

6.2 Розподіл витрат палива та електроенергії на власні потреби поміж  електроенергією та теплом.

6.2.1. Витрата палива енергетичними котлами при роздільному виробітку електроенергії та тепла:

6.2.2. Економія палива за рахунок комбінованого виробітку електроенергії та тепла:

6.2.3. Витрати палива (без урахування електроенергії на власні потреби)

6.2.4. Розподіл електроенергії на власні потреби поміж електроенергією та теплом

6.2.5. Питома витрата палива на відпуск електроенергії:

6.2.6. Витрати умовного палива, які відносяться на відпуск тепла з урахуванням власних потреб

6.3 Розподіл річних експлуатаційних витрат між електроенергією та теплом

6.4 Розрахунок показників ефективності бізнес-плану будівництва ТЕЦ

6.5 Розрахунок критеріїв економічної ефективності

+ файл Ресандер.dwg

Формат: doc, dwg

Тип завдання: Дипломна робота

Кількість сторінок: 104

Кількість використаної літератури: 0

Рік написання: 2011

Ціна: 29 $ (можлива купівля частинами)

Купити,
отримати файл(-и)
на E-mail / Viber / Telegram / Skype

Як хочете оплатити:

на картку Приватбанкуна телефонна ЯД

Відправляємо файли протягом 3-х годин після оплати!

Графік роботи: 9.00 - 22.00