Презентація в Power Point

на тему “Вплив температури культивування на хімічний склад ЛПС Ralstonia solanacearum

Зміст

1. Назва презентації

2. Хімічна характеристика ЛПС R. solanacearum 749 і 758

3. Моносахаридний склад ЛПС R. solanacearum 749

4. Моносахаридний склад ЛПС R. solanacearum 758

5. Жирнокислотний склад ЛПС R. solanacearum 758

6. Жирнокислотний склад ЛПС R. solanacearum 749

7. Характеристика штамів R. solanacearum

8. Характеристика декамерних праймерів

9. Електрофореграми RAPD-ПЛР R. solanacearum

10. Дендрограма штамів R. solanacearum

11. RAPD-ПЛР штамів першого хемотипу

12. Дякую за увагу!