Готова робота!

Відповіді на тести з менеджменту

views 98

1. Процес Спонукання працівника до діяльності для досягнення цілей організації:

в) мотивація

 

2. Особливий стан психіки індивіда що виробляє собою усвідомлену незадоволеність:

а) потреба

 

3. Фізіологічні потреби є:

а) Потреби першої черги

 

4. Соціально психологічні потреби:

б) Другої черги

 

5. Про існування  потреб можна дізнатися шляхом:

в) спостерігання поведінки

 

6. Спонукання являє собою :

а) спрямованість здійснення конкретних дій

 

7. Сутність задоволення потреби після здійснення дій впливає на:

в) мотиви  поведінки  в майбутньому

 

8. В основу теорії Абрахама Маслоу покладено:

а) тезу про те, що людина намагається задовольнити найсильнішу потребу на даний момент.

 

9. За теорією Абрахама Маслоу, якщо існує дві або більше однаково сильних потреби,то:

б) домінуючою є потреби нижчого рівня;

 

10. Потреби, пов’язані із забезпеченням виживання людини:

а) фізіологічні потреби;

 

11. Потреби, пов’язані з необхідністю об’єднуватися з іншими людьми,––це:

в) Соціальні потреби;

 

12. Потреби в задоволенні самолюбства людини –– це:

а) потреби в повазі;

 

13. Ієрархія потреб Абрахама Маслоу впорядкована наступним чином:

в) фізіологічні потреби, потреби в безпеці, соціальні потреби, потреби в повазі, потреби в самореалізації

 

14. У своїй теорії Клейтон Альдерфер не зазначив наступного рівня таких потреб:

б)  потреби в захисті;

 

15.  За теорією Девіда Мак-Клеланда потреби у перевищенні встановлених стандартів – це:

в) Потреби в успіху

16. При співставленні потреб за теоріями А. Маслоу та К. Альдерфера потребі спілкування за К. Альдерфером відповідає потреба:

в) приналежності;

 

17. Люди які обирають собі нелегкі завдання, але такі, що дозволяють реалізувати себе, мають:

г) Потреби у самовираженні;

 

18. Люди які надають перевагу кооперації, а не конкуренції, та потребують відносин з високим ступенем порозуміння, мають:

а) потреби у владі;

 

19. Люди, які надають перевагу кооперації,  а не конкуренції, та потребують відносин з високим ступенем порозуміння, мають:

б) потреби у приналежності;

 

20. Обгрунтування не протиставлення понять «задоволенн2 та «незадоволення» було здійснено у теорії:

д) Ф. Герцберга;

 

21. до процесуальних теорій мотивацій не належить:

в) теорія мотиваційної гігієни Герцберга;

 

22. основу теорії очікувань Врума покладено положення:

б) щоб людина була мотивованою до певної діяльності її треба винагороджувати

 

23. в основу теорії справедливості Адамса покладено:

а) розуміння того що всі мають бути рівними

 

24. модель Портера- Лоулера включає в себе елементи:

а) теорії очікувань і теорії справедливості;

 

25. до змістовних теорій мотивації не належить:

а) теорія Адамса

 

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *