Пишеш сам? Готові роботи дешево:
Останні додані готові роботи

Відповіді на питання

комплексного державного іспиту

для студентів 4-го курсу денної та заочної форм навчання

спеціальності “Менеджмент організацій”

економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

(червень 2010 року)

Блок “Теорія управління

 1. Внесок школи наукового управління в розвиток управлінської думки
 2. Внесок адміністративної (класичної) школи в розвиток теорії та практики управління
 3. Внесок школи психології та людських стосунків у розвиток
 4. Внесок кількісної школи в розвиток теорії та практики управління
 5. Мотивація як основна функція менеджменту
 6. Адміністративні методи: сутність, види та особлива роль у системі менеджменту підприємства
 7. Форми влади менеджера
 8. Організація як основна функція менеджменту
 9. Планування як основна функція менеджменту
 10. Контроль: сутність, види та етапи здійснення
 11. Керівництво, лідерство та влада в організації
 12. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування організації
 13. Економічні методи: сутність, види та особлива роль у системі менеджменту підприємства
 14. Зарубіжні системи менеджменту: сутність, характерні особливості та доцільність застосування на вітчизняних підприємствах
 15. Відмінності між авторитарним, ліберальним та демократичним керівництвом
 16. Відмінності між менеджером та підприємцем
 17. Економічні методи менеджменту: сутність, класифікація та механізми впливу на керовану систему
 18. Характеристика етапів процесу планування
 19. Методи менеджменту: сутність та класифікація
 20. Стилі керівництва та їх характеристика
 21. Соціально-психологічні методи менеджменту: сутність, види та особливості впливу
 22. Взаємозв’язок між ступенями та рівнями управління
 23. Загальні функції менеджменту: сутність, види та основне призначення
 24. Організаційні  запрограмовані та незапрограмовані управлінські рішення: сутність та приклади
 25. Охарактеризуйте на конкретних прикладах вплив факторів зовнішнього середовища на організацію
 26. Конкретні функції менеджменту: сутність та види
 27. Етапи раціонального вирішення проблем
 28. Підходи до розуміння суті лідерства
 29. Взаємозв’язок між категоріями “лідерство”, “вплив” та “влада”
 30. Етапи життєвого циклу організації

Блок “Менеджмент

 1. Поняття системи, підсистеми, елементи системи
 2. Загальне поняття системи. Виробництво як система
 3. Поняття керованої та керуючої системи
 4. Загальне поняття організаційної структури управління та вимоги до її побудови
 5. Типи організаційних структур управління та їх характеристика
 6. Види ОСУ підприємства
 7. Поняття ОСУ, її складові елементи
 8. Лінійна ОСУ, її переваги та недоліки
 9. Функціональна ОСУ, її переваги та недоліки
 10. Лінійно-функціональна ОСУ, її переваги та недоліки
 11. Дивізіональна структура управління, її типи, переваги та недоліки
 12. Основний зміст, недоліки та переваги продуктової ОСУ
 13. Мета створення ОСУ, орієнтованої на споживача. Переваги та недоліки даного типу структури
 14. Основний зміст, недоліки та переваги регіональної ОСУ
 15. Організаційні структури фірм, що діють на міжнародних ринках, їх типи, переваги та недоліки
 16. Адаптивна структура управління, її типи, переваги та недоліки
 17. Основний зміст, переваги та недоліки проектних організацій
 18. Сутність, переваги та недоліки матричної організаційної структури управління
 19. Організація конгломератного типу та її стисла характеристика
 20. Централізовані та децентралізовані організації, їх відмінності та переваги
 21. Поняття операційної системи та її складові елементи
 22. Класифікація операційних систем
 23. Способи забезпечення конкурентоспроможності з допомогою операційної функції
 24. Поняття сукупного попиту та фактори, що впливають на нього
 25. Основні стратегії планування сукупного об’єму виробництва
 26. Сутність організації управлінської праці
 27. Оцінка ефективності праці управлінського персоналу
 28. Оцінка рівня організації управлінської праці
 29. Напрями вдосконалення організації праці управлінського персоналу в умовах становлення ринкової економіки
 30. Вплив АРМ (автоматизованих робочих місць) на ефективність управлінської праці

Блок “Виробничий менеджмент

 1. Поняття, сутність і основні функції виробничого менеджменту
 2. Виробництво як об’єкт управління, класифікація об’єктів
 3. Операційна система: суть, елементи, цілі функціонування. Класифікація операційних систем.
 4. Взаємозв’язок операційної функції з іншими функціями організації
 5. Операційна система та її підсистеми. Продуктивність і конкурентоспроможність операційної системи
 6. Проектування виробів та процесів у виробництві та у сфері послуг
 7. Виробничі потужності та їх розташування. Типи планіровок виробництва
 8. Бізнес-план як інструмент виробничої діяльності
 9. Зміст і організація агрегатного планування. Стратегії в агрегатному плануванні
 10. Короткострокові плани – складова частина поточних планів. Розробка і складання короткострокових розкладів
 11. Оперативне управління виробництвом: сутність, завдання та фази
 12. Системи управління матеріальними ресурсами підприємства
 13. Системи управління запасами
 14. Матеріально-технічне забезпечення: організація і управління
 15. Управління збутом
 16. Причини виникнення і суть управління запасами
 17. Управління проектами та його фази. Техніка управління проектами
 18. Показники якості та методи їх оцінки. Системи управління якістю
 19. Склад, зміст і завдання виробничої інфраструктури
 20. Управління ремонтним господарством
 21. Управління енергогосподарством
 22. Організація і управління інструментальним господарством
 23. Управління транспортним обслуговуванням виробництва
 24. Управління складським господарством
 25. Управління персоналом в системі виробничого менеджменту
 26. Ризик у виробничому менеджменті
 27. Основні поняття і об’єкти фінансового менеджменту виробництва. Процес управління фінансами виробництва
 28. Оперативне планування виробництва у “виштовхувальних” та “витягувальних” системах
 29. Пасивні та активні методи оптимізації ризику
 30. Основні методи управління проектами

_________________________

Формат: doc

Тип роботи: Відповіді на питання до іспиту

Предмет: Теорія управління, Основи менеджменту, Менеджмент, Виробничий менеджмент

Країна: Україна

ВУЗ: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Джерела: лекції викладачів Терлецької Н.М. та Белінського П.І

Дата здачі: червень 2010

Ціна: 45 $ (можлива купівля частинами, 1 питання – 0,5$)

Купити дану готову роботу

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *