Готова робота!

Транспортна система річкового порту

Купити за 142 грн.
views 62

Курсовий проект

Зміст

Реферат. ..4

Вступ…6

1 Характеристика пункту взаємодії різних видів транспорту…7

2 Організація технічної взаємодії видів транспорту… 12

3 Технологічні графіки обслуговування транспортних засобів… 19

4 Розподіл вантажопотоків між видами транспорту… 20

5 Оперативне управління перевезеннями… 23

6 Добовий план-графік роботи пункту взаємодії… 26

Висновки… 30

Перелік використаної літератури…  31

 

РЕФЕРАТ

ПЗ: 31 с., 2 рис., 10 табл., 5 джерел.

Мета курсового проекту – закріпити та поглибити знання з дисципліни, а також придбати навички у розв’язанні практичних задач взаємодії різних видів транспорту на сучасному науково-технічному рівні, навчитись здійснювати оптимальний вибір транспортних та навантажувально-розвантажувальних засобів; розробляти технологічні графіки та добові план-графіки роботи; аналізувати роботу пункту взаємодії та розробляти проектні рішення щодо удосконалення роботи транспорту.

В ході роботи проектується та організовується робота транспортної системи річкового порту – пункту взаємодії трьох видів транспорту – водного, залізничного та автомобільного, поетапно, за формами взаємодії видів транспорту:

– технічною, забезпечуючи відповідність місткості взаємодіючих транспортних засобів, тари, складських майданчиків тощо (стандартизація, уніфікація);

– технологічною, визначаючи раціональні технології переробки вантажопотоків, пріоритет обслуговування транспортних засобів та розробляючи технологічні графіки обробки залізничних составів та графіки руху автомобілів;

– інформаційною, розробляючи схему інформаційних потоків між різними видами транспорту, та визначаючи засоби її передачі, що забезпечує сумісність інформації за формою й змістом;

– правовою, здійснюючи посилання на розділи і пункти Статутів, Правил перевезень вантажів взаємодіючих видів транспорту;

– економічною, виконуючи раціональний розподіл перевезень між видами транспорту.

ВЗАЄМОДІЯ, ПРИЧАЛ, ВАНТАЖООБІГ, ГРЕЙФЕР, ПОДАЧА, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ГРАФІК,ПРІОРИТЕТ, ДОБОВИЙ ПЛАН-ГРАФІК

 

ВСТУП

Єдина транспортна система є складною сукупністю великих підсистем, що розвиваються, взаємодія яких дозволяє:

– підвищити надійність виконання перевезень підприємств, організацій та установ;

– ефективніше використовувати провізні спроможності шляхів сполу-чення;

– скоротити транспортні витрати;

– знизити потреби в транспортних засобах;

– забезпечити оптимальну чисельність обслуговуючого персоналу;

– підвищити експлуатаційні можливості мережі при необхідності зміни обсягів робіт.

Етапи виконання курсового проекту:

– обстеження пункту взаємодії, визначення продуктивності навантажувально-розвантажувальних машин, розрахунок тривалості транспортних, вантажних, комерційних операцій;

– виявлення обмежуючих по технічному оснащенню елементів, розробка заходів щодо їх вдосконалення; забезпечення уніфікації вантажних і транспортних засобів;

– розподіл вантажопотоків між видами транспорту;

– складання технологічних графіків обслуговування;

– визначення черговості обслуговування транспортних засобів;

– складання добового плану-графіка роботи.

Купити за 142 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *