Готова робота!

Тести з логістики з відповідями

Купити за 28 грн.
views 88

Відповіді на тести з логістики

 1. Закриті тести 
  1. Назвіть «шість правил логістики» чи комплексу логістики:

а)товари,продукт,кількість,якість,час,місце;

б)продукт,кількість,якість,час,місце,витрати;

в)товари,кількість,якість,час,місце,витрати;

г)немає вірної відповіді.

  1. Логістика походить від:

а)грецького logistikos-обчислювати,міркувати;

б)французького loger- постачати;

в)древньогерманського laubja- склад,зберігання;

г)всі відповіді вірні.

  1. Науково-практичний напрямок розвитку логістики:

а)у військовій справі й у математиці;

б)у техніці;

в)у математиці і фізиці;

г)немає вірної відповіді.

  1. Завдання логістики за ступенем значимості розділяють на:

а)глобальні,загальні,часткові;

б)глобальні,загальні,локальні;

в)загальні,індивідуальні;

г)відповідь а),б) вірна.

  1. Функції логістики:

а)утворююча,інтегруюча,регулююча,результуюча;

б)системна,інтегруюча,регулююча,стимулююча;

в)системоутворююча,інтегруюча,регулююча,результуюча;

г)немає вірної відповіді.

  1. За масштабами розроблюваних проблем логістика поділяється на:

а)макрологістику і мікрологістику;

б)глобальну і соціальну логістику;

в)регіональну і національну логістику;

г)немає вірної відповіді.

  1. За характером зон управління логістика поділяється на:

а) комерційну і некомерційну;

б) зовнішню і внутрішню;

в) виробничу і розподільчу;

г) всі відповіді вірні.

  1. Досліджує процеси,які протікають на регіональному,міжрегіональному,загальнонаціональному і міждержавному рівні:

а) макрологістика;

б) мікрологістика;

в) зовнішня логістика;

г) внутрішня логістика.

  1. До глобальних завдань логістики не належить:

а) створення комплексних  інтегрованих систем матеріальних,інформаційних та інших потоків;

б) постійне удосконалювання логістичної концепції в рамках обратної стратегії в ринковому середовищі;

в) раціональний розподіл транспортних засобів;

г) немає вірної відповіді.

  1. Основоположником логістики прийнято вважати:

а) Т.Левітта;

б) А.Джоміні;

в) П.Друкера;

г) Е.Мескона.

 1. Числові тести
  1. Термін «математична логістика» був офіційно закріплений на Женевському філософському конгресі в:

а)1904р.;

б)1916р.;

в)1903р.;

г) немає вірної відповіді.

  1. В якому році А.Джоміні застосував логістику на практиці при плануванні боєприпасів, продуктів харчування, квартирного забезпечення армії Наполеона:

а)1814р.;

б)1820р.;

в)1812р.;

г)немає вірної відповіді.

  1. Остаточне формування логістики як наукового напрямку у сфері військової справи відносять:

а) початок XIX століття;

б) кінець XIX століття;

в) середина XIX століття;

г) немає вірної відповіді.

 1. Так/Ні 
  1. Військову логістику інтерпретували як сукупність засобів і способів, необхідних для доставки людей, техніки і боєприпасів до місця бойових дій, а також планування й організація засобів щодо підготовки і здійснення пов’язаних з цим процесів.
  1. Уперше на можливість використання положень військової логістики в економіці вказав у 1951р. директор «Bank Corporation» О.Моргенстерн.
  1. Концепція логістики полягає у системі поглядів на удосконалення господарської діяльності шляхом раціоналізації управління матеріальними потоками.
  1. Перший етап (60-і роки) розвитку логістики характеризується використанням логістичного підходу для управління грошовими потоками у сфері економіці.
  1. Головною ідеєю логістики є організація у рамках єдиного потокового процесу переміщення матеріалів та інформації вздовж всього ланцюга від виробника до споживача.
 1. Коротка відповідь 
  • …….- це теорія і практика управління матеріальними і пов’язаними з ними інформаційними потоками.
  • Охарактеризуйте другий етап(80-і роки) розвитку логістики:…
  • Мета логістики-це…
  • До кінця Другої світової війни термін «логістика» трактувався подвійно як:…
  • Першим етапом еволюції, періодом виникнення і кристалізації теорії логістики є період з 1956-го по…

5. Відповідність(терміни)

Терміни Визначення
1 Військова логістика – це 1…відособлена сукупність дій з реалізації логістичних функцій, спрямована на перетворення матеріального і інформаційного потоку.
2 Логістична операція – це 2…укрупнена група логістичних операцій спрямованих на реалізацію мети логістичної системи.
3 Логістична функція – це 3…сукупність засобів і способів, необхідних для доставки людей, техніки боєприпасів до місця бойових дій, а також планування й організація заходів щодо підготовки і здійснення пов’язаних з цим процесів.
4 Збут – це 4…логістика, яка вирішує комплекс задач, пов’язаних з організацією переміщення вантажів транспортом загального користування.
5 Транспортна логістика – це 5…підсистема підприємства, яка забезпечує вибуття матеріального потоку з логістичної системи.
Купити за 28 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *