Пишеш сам? Готові роботи дешево:
Останні додані готові роботи

1. Праця — це:

2. Об’єктом вивчення дисципліни є:

3.      З якими курсами має взаємозв’язок курс «Економіка праці та соціальна політика»?

4.      Актуальним питанням дисципліни є:

5. Елементами процесу праці є:

6. Основними формами зовнішнього прояву праці є:

7.      Категоріями структури суспільної праці є:

8. Функціями праці при аналізі її сутності є:

9.      У суспільних функціях праця виступає як:

10. Категоріями потреб є:

11. Мотиви до праці – це:

12. Стимул до праці – це:

13. Населення — це:

14.  Відтворення населення — це:

15.    Розширене відтворення — це:

16.    Просте відтворення — це:

17.    Звужене відтворення — це:

18.    Абсолютний природний приріст населення — це:

19.    Трудові ресурси — це:

20.    Процес відтворення трудових ресурсів має такі фази:

21.    Екстенсивний тип відтворення трудових ресурсів — це:

22.    Інтенсивний тип відтворення трудових ресурсів – це:

23.    Економічно неактивне населення – це:

24.    Індекс розвитку людського потенціалу — це:

25.    Трудовий потенціал підприємства — це:

26.    Ринок праці – це:

27.    Складові ринку праці — це:

28.    Задоволений попит на працю – це:

29.    Поточний ринок праці утворюється за рахунок:

30.   Роботодавець — це:

31.    Наймані робітники — це:

32. Компонентом ринку праці є:

33. Функція ринку праці — це:

34. Елементом поточного ринку є:

35. Кон’юнктура ринку — це:

36. На кон’юнктуру ринку праці найбільше впливають фактори:

37.    Трудодефіцитна кон’юнктура – це:

38.    Трудонадлишкова кон’юнктура – це:

39.    Рівноважна кон’юнктура — це:

40.    Інфраструктура ринку праці — це:

41.    Первинний ринок праці – це:

42. Довічний найм характерний для:

43. Безробіття — це:

44. Фрикційне безробіття — це:

45. Зайнятість населення — це:

46. Закон А. Оукена виражає:

47. Крива Філіпса відображає:

48. Соціальне партнерство — це:

49.    Законодавчим актом, що регулює зайнятість, є:

50.    В Україні проблемами зайнятості населення займаються:

51. Організація праці — це:

52. Функціональний поділ праці виникає між:

53.    Кооперація — це:

54.    Робоче місце – це:

55.    Умови праці — це:

56.    Працездатність визначається здатністю особи:

57.    Нормування праці – це:

58.    Норма виробітку — це:

59.    Норма часу — це:

60. Час роботи – це:

61.    Час технічного обслуговування — це:

62.    Оперативний час – це:

63.    Фотографія робочого часу – це:

64.    Методами нормування є:

65.    Продуктивність праці — це:

66.    Трудоємність – це:

67.    Резерви росту продуктивності праці — це:

68.    Основним фактором, що знижує вартість робочої сили, є:

69. Вартість робочої сили — це:

70.    Ціна робочої сили – це:

71.    Доходи населення (в загальному розумінні) – це:

72.    Форма заробітної плати — це:

73.    Формами оплати праці є:

74.    Заробітна плата – це:

75.    Мінімальна заробітна плата – це:

76.    Соціальна політика держави — це:

77.    Система соціального захисту виконує такі функції:

78. Соціальне забезпечення — це:

79.    Економічними джерелами соціального захисту є:

80.    Система соціального захисту населення в Україні склада­ється з:

81.    Система соціального партнерства сформувалась:

82. Соціальне партнерство – це:

83. Колективно-договірне регулювання – це:

84. Трипаритизм – це:

85. Галузева угода укладається, як правило, між:

86. На міжнародному рівні методичне регулювання соціально­го партнерства здійснює:

87. Перша генеральна угода на Україні була укладена між:

88.    Генеральна угода містить:

89.    Колективний договір укладається в:

90.    Колективний договір укладається для:

91.    Галузеві та регіональні домовленості набувають чинності піс­ля реєстрації в:

92.    Персонал підприємства (організації) – це:

93. Загальні взаємовідносини між роботодавцем і працівником узгоджуються в:

94. До допоміжних робітників відносять тих, які:

95. До керівників відносять:

96. Кваліфікація – це:

97. Явочна чисельність показує:

98. Для прогнозування чисельності населення використовують метод:

99.    Інформаційною базою для аналізу трудових ресурсів є:

100. Галузеві резерви – це резерви, пов’язані з можливостями:

Формат: doc

Тип роботи: Тести з відповідями

Предмет / Дисципліна: Економіка праці

Повна кількість сторінок: 12

Країна: Україна

Дата написання: 06.2010

Ціна: 5 $ (можлива купівля частинами)

Купити дану готову роботу

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *