Готова робота!

Символічність образів у романі «Пані Боварі» Гюстава Флобера

Купити за 57 грн.
views 89

Курсова робота

з дисципліни «Зарубіжна Література»

на тему«Символічність образів у романі «Пані Боварі» Гюстава Флобера»

ВСТУП……….3

РОЗДІЛ 1. ФРАНЦУЗЬКИЙ РЕАЛІЗМ ТА НАЙЯСКРАВІШІ ПРЕДСТАВНИКИ ЦІЄЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТЕЧІЇ …….5

1.1 Французький критичний реалізм та вплив романтизму………5

1.2 Гюстав Флобер – один з найяскравіших представників своєї епохи………9

РОЗДІЛ 2. РОМАН «ПАНІ БОВАРІ» ТА ПРОБЛЕМАТИКА ОБРАЗІВ ГОЛОВНИХ ГЕРОЇВ…..13

2.1. Принципи естетики Флобера у романі “Пані Боварі”……..13

2.2. Історія створення та особливості психологізму роману «Пані Боварі»…15

2.3. Символічність та проблематика образів Шарля та Емми Боварі…..20

2.3.1. Розшарування образу Шарля та його оточення……24

ВИСНОВКИ……..28

БІБЛІОГРАФІЯ…..29

ДОДАТКИ……..31

  • Крилаті вирази Гюстава Флобера
  • Ілюстація  роману «Пані Боварі». Емма танцює вальс з віконтом.
  • Ілюстрація з роману «Пані Боварі»  Весілля Емми та Шарля Боварі.

 

ВСТУП 

За усталеними уявленнями, вершинами французької реалістичної прози минулого століття є творчість Стендаля (Анрі Бейля), Оноре Бальзака, і Гюстава Флобера. Перші два письменники жили й творили в першій половині XIX ст., Флобер – у другій половині,  звідси походить стереотипне уявлення про нього як письменника, який продовжував і розвивав традиції своїх попередників.

У загальному сенсі воно слушне, оскільки вони належали до реалістичного напряму, а Флобер його продовжував. Але реалізм Флобера як на змістовому, так і на поетичному рівні настільки відрізняється від реалізму Стендаля і Бальзака, що, по суті, є якісно новим явищем. У його творчості бере початок чимало нових установок і тенденцій, які набудуть розвитку в літературі наступних епох. Тому він вважається однією з ключових постатей літературного процесу другої половини XIX ст.

Працюючи над романом “Пані Боварі”, Флобер розробляв свій об¢єктивний стиль, який був прийнятий, з різними видозмінами, французькими письменниками другої половини XIX ст.- Е. І Ж. Гонкурами і Г. Де Мопассаном, Е. Золем й натуралістами. Цей стиль тісно пов¢язаний зі світоглядно-естетичною позицією щодо тогочасної буржуазної дійсності, яка рішуче відкидалася Флобером та його послідовниками.

Літературна творчість стає для них передусім художнім дослідженням відчуженої реальності, від якої автор принципово відмежовується: він перебуває ніби збоку, сростерігає та аналізує зображуване з якоїсь вищої об¢єктивної точки зору, уподібнюючись вченому, який проводить експеримент. Звідси твердження Флобера, що письменник має брати за взірець вченого-природодослідника і, розтинаючи пером життєві явища й типи, бути так само безпристрасним і об¢єктивним. Борючись із суб¢єктивізмом романтиків, у яких автор стояв у центрі твору, він наполягав на усуненні прямої авторської присутності. Флобер вважав, що автор має бути у творі як Бог у світобудові – всюди і ніде.

Темою даної курсової роботи є «Символічність образів роману «Пані Боварі» Гюстава Флобера»

Мета роботи полягає в розкритті особистості Шарля та Емми Боварі.

Предметом дослідження виступає роман Гюстава Флобера “Пані Боварі”.

Об¢єктом  дослідження виступають образи Шарля та Емми Боварі.

Актуальність даної теми зумовлена перш за все неослабленим інтересом до творів видатного реаліста, який так яскраво зображував відносини між людьми та життєві та сімейні цінності, яскраво описав проблему подружнього життя та зради. Всі проблеми, висвітлені автором роману, залишаються актуальними і в наш час.

Творчість Гюстава Флобера досить добре висвітлена у наукових працях і статтях таких дослідників як: Реізов Б.Г., Іващенко А.Ф., Набоков В.В.             та ін.

Для досягнення мети роботи необхідно вирішити такі завдання:

  • Опрацювати наукову літературу;
  • Ознайомитися з літературною течією «критичний реалізм» у Франції;
  • Ознайомитися з творчістю Гюстава Флобера;
  • Дослідити та проаналізувати історії створення роману;
  • Дослідити образи роману та проалалізувати їх;
  • Показати характерні особливості Шарля та Емми Боварі.

При написанні курсової роботи використано такі методи дослідження: метод суцільної вибірки; протиставлення; дедуктивний та зіставний методи.

Результати дослідження можуть бути використані на уроках зарубіжної літератури при вивченні творчості Гюстава Флобера та стануть у нагоді усім, хто цікавиться французькою літературою ХІХ століття.

Купити за 57 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *